Baigtas didysis Rokiškio ir Ludzos dvarų projektas

 

„Atrasta istorija” latviškai – „Atrasta vesture”. Toks trumpasis Rokiškio rajono ir Latvijos Ludzos nuovados vietos veiklos grupės (VVG) projekto „Kultūrinės, istorinės aplinkos ir tradicijų išsaugojimas Ludzos ir Rokiškio partnerių teritorijose, patirties sklaida ir impulsas vietiniams gyventojams” pavadinimas.

Kovo 13 d. rokiškėnai ir pakvietė partnerius į baigiamąją konferenciją „Tarptautinė partnerystė: skirtingi požiūriai, gilesnė patirtis ir atradimai“, skirtą aptarti jau įgyvendintai tarptautinei „Atrastai istorijai”.

Tai didžiulis projektas ir, tikimasi, naudingas: rokiškėnai įsisavino apie 120 tūkst., latviai – 140 tūkst. litų. Jis pradėtas įgyvendinti pernai metų spalį, tačiau projektiniai darbai prasidėjo bene 2011-asiais.

Kas gi nuveikta?

Rokiškėnai savo rajono teritorijoje suformavo naują Bagdoniškio, Gačionių, Ignotiškio, Ilzenbergo, Kraštų, Onuškio, Panemunio, Petrošiškio, Salų dvarų maršrutą, besidriekiantį apie 200 km. Planuoti prie jų stendai dar nepastatyti, tačiau rokiškėno dailininko Ligito Keraičio jau baigiami apipavidalinti, prie dvarų išbetonuotos plokštės jiems statyti.

– Iki projekto pabaigos, kovo 30-osios, dar turime laiko; pastatysime, – temainfo.lt sakė Rokiškio rajono VVG finansininkas Valentinas Morkūnas.

Be to, nupirkti maršruto audiogidai penkiomis kalbomis, pagaminta maršrutą populiarinančių gaminių: dviratininkų šalmų ir liemenių, dėklų audiogidams, kepuraitčių, skarelių, blonknotų, rašiklių.

Pernai vasarą nauju maršrutu pravažiavo12 latvių ir lietuvių dviratininkų: projekto lėšomis jiems buvo surengtas savaitės žygis.

Latviškasis projektas labiau orientuotas į Ludzos amatų dirbtuves. Šiame Rusijos pasienyje įsikūrusiame istoriniame mieste buvo surengtos dvi po porą dienų trukusios konferencijos ir kūrybinės dirbtuvės, latviai sukūrė du po 30 min. videoreportažus. Apie Rokiškio ir Ludzos kraštų išlikusius dvarus ketinama išleisti leidinį.

 

Baigiamojoje konferencijoje dalyvavo apie 130 žmonių; atvyko 25 asmenų Ludzos delegacija.

Susirinkusiuosius sveikino Rokiškio rajono VVG pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė, rajono meras Vytautas Vilys, signataras Česlovas Juršėnas, tądien atvykęs į Rokiškį prieš rinkimus palaikyti bendrapartiečių dvasios, Bendruomenių kaitos centro atstovai ir kt.

 

temainfo.lt

Jovitos Kalibataitės nuotraukos