Baigėsi jubiliejinis, bet ne paskutinis Skemų pleneras

Nėra Lietuvoje kitų tokių namų
Vakar, birželio 13 d., su Rokiškio rajono Skemų socialiniais globos namais atsisveikino 20-ojo dailės, skulptūros, keramikos, kalvystės ir medžio drožybos plenero dalyviai rokiškėnai Birutė Dapkienė, ištapiusi langines, skulptorius Gintaras Varnas, sukūręs rūpintojėlio skulptūrą, dailininkas Igoris Skripka, čia palikęs vario ir žalvario medį, trykštantį vandeniu, panevėžietis kalvis Saulius Kronis, nukalęs žibintus, lyg apglėbiančius vartus į koplytėlės alėją, vilniečiai Domininkas Čepas, užbaigęs pernai metų plenere pradėtą akmens skulptūrą „Geroji naujiena“, ir plenero koordinatorius dailininkas Arvydas Bagdonas, paveiksle palikęs amžiną sodo žydėjimą. Dailininko Arūno Augučio keramikinė prakartėlė sudegė, ją teks atkartoti…

– Tiek geros medienos būtų buvę malkoms – išskaptavo ją, išdrožinėjo. Skemų laukuose žmonės akmens rasti nebegali – visi į plenerus sunešti. Maža to būtų: ištašyti ir ištaškyti jie po visą Skemų globos namų teritoriją. O ir geležis gražiai sau būtų rūdijusi – iškalė, išlankstė, išsukiojo… – sodriu balsu kalbėjo dailininkas A. Bagdonas, puošnus Kalėdų senelio vasariniais kailiniais, o susirinkusieji į plenero uždarymą tik juokėsi iš jo kalbų.

Ir visai rimtai A. Bagdonas kalbėjo apie plenerų puoselėtoją Skemų socialinės globos namų direktorių Gintarą Girštautą, užsikrovusį sau ant pečių rūpestį ieškoti technikos – iškrauk, pakrauk, atvežk, pastatyk… Užtat nėra Lietuvoje kitų tokių globos namų, išpuoštų meno kūriniais ir po atviru dangumi, ir patalpų viduje. G. Girštautui rūpi išsaugoti plenero idėją, šiame jaukiame ir ramiame kaime padėti žmogui pakilti virš kasdienybės. Tai atsitinka, tai vyksta be jokios pompastikos, su gero humoro lengvumu.


Romėniškas XX – lyg karūna
Pusantro mėnesio truko pleneras. Jo pradžioje žydėjo obelys. Tapytuose ornamentų rėmuose – dailininko A. Bagdono paveikslas „Žydintis sodas“. Jausmas į paveikslą perkeltas iš vietinio sodo. Paveiksle – ir vienintelė sodo sakura: gali eiti žiūrėti jos nesiliaujančio žydėjimo: jauku, šviesu, gaivu, su vėju. 

Tai pats didžiausias – 520×230 – paveikslas Rokiškyje. Tapyto rėmo centre – lyg karūna romėniškas XX. Taip įamžintas jubiliejinis pleneras. Bet šį skaičių reikia surasti pačiam.. Daugiau nei prieš 20-metį A. Bagdonas tapė šiuose namuose, apsuptas globos namų gyventojų.

– Ir sukviečiau savo bičiulius, kolegas – tapykim, kalkim, tašykim! Tegu šių namų žmonės mato mus kuriančius, savitai išjaučia kūrybos polėkį, – plenero prigimtį priminė dailininkas A. Bagdonas.


Parama paskatino viską suskaičiuoti
Koordinuoja V. Bagdonas plenerą visus tuos 20 metų. Per tą laiką jame dalyvavo 18 menininkų: rokiškėnai Raimondas Gailiūnas, Stanislova Daščioraitė, B. Dapkienė, G. Varnas, A. Augutis, I. Skripka, vilniečiai A. Bagdonas, Robertas Bliuj, Jeroslavas Rokickij, Gintaras Palemonas Janonis, Algimantas Kliauga, Mindaugas Aučyna, Domininkas Čepas, alytiškis Vytautas Jarutis, panevėžiečiai Vytautas Kryževičius, Saulius Kronis, Eduardas Titas, Vidmantas Zakarka. Per 20 plenerų sukurta apie 150 dailės, skulptūros, keramikos, kalvystės ir medžio drožybos darbų. Vien A. Bagdono darbų – apie 60: freskos, paveikslai, vitražai, 15 „Kryžiaus kelio“ stočių…

Už Skemų plenero veiklos puoselėjimą A. Bagdonas įvertintas Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko Viktoro Pranskiečio padėka. Pats pirmininkas negalėjo dalyvauti atsisveikinimo su pleneru renginyje.– Pirmą kartą šį plenerą parėmė Lietuvos kultūros taryba ir Kultūros ministerija. Gautos lėšos mums leido parengti ir informacines lenteles: lauke – metalines, viduje – plastiko. Jas ruošdami suskaičiavome viską: ir kūrėjus ir jų darbus, – sakė plenero projektą šiemet rengusi Nida Lungienė.Ir keliavo visi šiųmečio plenero takais.


Užsimerkę langinių dievai
Tautodailininkės B. Dapkienės langinėse tapyti dievai – Žemyna, Perkūno žmona, derliaus globėja, besiplaistančiais rugių plaukais, dievų Dievas Perkūnas ir jo palydovas ožys, Gabija, ugnies deivė, ir Laima, likimo sergėtoja, – užsimerkę, lyg miegotų ar mirtų.

– Baltų dievai būdrauja užmarštyje, todėl ir užsimerkę, – sakė B. Dapkienė. 
Jos darbai papuoš senąjį geležinkeliečių namelį Klevų gatvėje. Jau naujutėliai polangiai sukalti.

B. Dapkienės trejos langinės, sieninės tapybos darbas, šeši paveikslai puošia Skemų socialinės globos namus. Ir koplytėlės lubos jos tapytos.


Medis, trykštantis vandeniu
Vitražistas I. Skripka porą metų gyveno mintimi atkurti Petergofe, Sankt Peterburgo federacinio miesto dalyje, matytą vandeniu trykštantį medį. Sukūrė jis 180 lapelių žalvario ir vario obelį. Ji trykšta vandeniu.

– Kinetinis – judantis – menas, – darbą apibūdino plenero koordinatorius A. Bagdonas. 

O menininkas I. Skripka pasakojo apie savo svajonę tokį medį padaryti, apie tai, kaip kalė varinę plokštę dubenio formos, pripildė jį anglies gabaliukų, padėjo po juo vandens talpą, ir bėga dabar vanduo ratu: obelis-dubuo-obeli… Tokio jaukumo už nieką neparduotum, tik dovanoti gali. Drėkina obelis patalpos orą; laikmatis dar bus įdėtas.

Koplytėlės vitražus, 15 medinių rėmų Kryžiaus kelio stotims yra sukūręs I. Skripka Skemams.


Aukšti alėjos žibintai
Alėjos, vedančios į koplyčią, prieigose – lyg vartus įrėminantys stovi aukšti kalvio S. Kronio žibintai. Sutemus jie degs, kaip ir anas, pernykštis, ant namo sienos. Sklando mintis kituose pleneruose žibintais puošti koplytėlės alėją. 

Į 2012-ųjų plenerą įsijungė kalvis S. Kronis. Jis pratęsė savo mokytojo V. Kryževičiaus čionykščio plenero kalvystės tradicijas. 

Šeši kalvio S. Kronio darbai puošia globos namų aplinką. Virš stogo, sakytum, sklando jo metalinis angelas, tapęs Skemų globos namų simboliu.
– Jei jau mes čia, vadinasi, ypatinga ši vieta, mus burianti ir kviečianti kurti, bendrauti, – sakė dailininkas, N. Lungienę, B. Dapkienę ir G. Girštautą apdovanojęs paties kaldintomis pasagėlėmis.


Rūpintojėlis su obuoliu
– Neteko tokio matyti. Kodėl rūpintojėlis su obuoliu rankoje? – medžio drožėjo G. Varno klausė plenero koordinatorius dailininkas A. Bagdonas.
– Tai branda, tai prinokęs vaisius. Tiek daug Rūpintojėliui esame sudėję savo rūpesčių. Ir štai jis laiko obuolį  – išpildytų prašymų rezultatą, – pasakojo dailininkas.

Rūpintojėlis pasodintas šalia koplyčios, kur yra ir daugiau A. Varno darbų. Iš viso Skemams jis yra sukūręs 20 medžio skulptūrų.

Skemų bendruomenei dailininkas padovanojo mažytį Rūpintojėlį.


Žemės ir dangaus jungtis
Vilniečio D. Čepo akmens skulptūra „Geroji naujiena – ant jo paties supilto kalnelio, pačiame globos namų teritorijos gale, pačiame kaimo pakraštyje. Evangeliniais motyvais, kūrėjo pajautimu ir talentu iškilo paminklas, simbolizuojantis dvasingumą – jungtį žemės ir dangaus, patirtį žmogaus kovos prieš gundymą, naštą aukos ir už kažką pelnytą dovaną – meilę. 
Pernai pradėtas didžiulis akmentašio D. Čepo darbas šiemet sėkmingai baigtas. Menininkas Skemams yra sukūręs 14 darbų.


Pleneras – tikrai ne paskutinis
Skemų socialinės globos namų direktorius Gintaras Girštautas plenero dalyviams įteikė Seimo kultūros komiteto pirmininko Ramūno Karbauskio padėkas. 

Plenero dalyvius ir jo organizatorius sveikino Rokiškio kaimiškosios seniūnijos seniūnė Dalia Janulienė, Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centro direktorė Daiva Čiučelienė, Rokiškio krašto muziejaus Etnografijos skyrius vyriausioji muziejininkė Giedrė Spundzevičienė, Antanašės bendruomenės pirmininkė Rita Gernienė, Rokiškio kultūros centro direktorė Vaiva Kirstukienė, kantri stiliaus muzikos kapela „Sadūnai“.

Skemų pleneras už ąžuolus viešai dėkojo UAB „Rokmedis“, už langinių pagaminimą – UAB „Aila“. 

– Mėgstu skaičių 21. Tad šis pleneras – tikrai ne paskutinis, – sakė Skemų socialinės globos namų direktorius G. Girštautas.

[gallery_box] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/06/skemai_pleneras_2019_2.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/06/skemai_pleneras_2019_3.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/06/skemai_pleneras_2019_4.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/06/skemai_pleneras_2019_5.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/06/skemai_pleneras_2019_6.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/06/skemai_pleneras_2019_7.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/06/skemai_pleneras_2019_8.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/06/skemai_pleneras_2019_9.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/06/skemai_pleneras_2019_10.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/06/skemai_pleneras_2019_11.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/06/skemai_pleneras_2019_12.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/06/skemai_pleneras_2019_13.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/06/skemai_pleneras_2019_14.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/06/skemai_pleneras_2019_15.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/06/skemai_pleneras_2019_16.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/06/skemai_pleneras_2019_19.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/06/skemai_pleneras_2019_20.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/06/skemai_pleneras_2019_21.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/06/skemai_pleneras_2019_22.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/06/skemai_pleneras_2019_23.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/06/skemai_pleneras_2019_24.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/06/skemai_pleneras_2019_25.jpg” descr=”” title=””] [/gallery_box]


Rita Briedienė

Emilijos Briedytės nuotraukos