Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento Kupiškio rajono agentūros vedėja Vita Stančikienė dalyvavo komisijos darbe dėl Kupiškio miesto nuotekų valyklos po rekonstrukcijos pripažinimo tinkamais naudoti.

Iki rekonstrukcijos kupiškėnai iš nuotekų nešalino azoto ir fosforo, todėl Lėvens upė, į kurią išleidžiamos Kupiškio miesto nuotekos, retkarčiais būdavo pamaitinama viršnormatyviniu azotu ir fosforu.

Nuotekų valymo įrenginiai suprojektuoti ir pastatyti taikant naujas technologijas. Įrenginiai kompaktiški, taupantys elektros energiją, nuotekų valyklos darbas kompiuterizuotas.
Komisijai buvo pateikti po rekonstrukcijos į Lėvens upę išleidžiamų nuotekų tyrimai. Jie rodo, kad teršalų kiekiai pagal atskiras rūšis yra žymiai mažesni, nei leidžia normatyvai, nustatyti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime.


temainfo.lt