Augenijus Cesevičius: linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!

Tegul šv. Kalėdų stebuklas apdovanoja Jus dvasine harmonija, dėkingumu už būties džiaugsmą, naujais optimistiniais siekiais ir išsipildančiais kasdieninės laimės lūkesčiais.

Linkiu naujuosiuose 2019 metuose vaikščioti tik gėrio takais ir džiaugtis įstabiausiais gyvenimo vaisiais – meile, džiaugsmu, ramybe, kantrybe, malone, gailestingumu, tikėjimu.

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų – Jums ir Jūsų šeimoms!


Augenijus Cesevičius

LSDP Kupiškio rajono skyriaus pirmininkas 

     

   

POLITINĖ REKLAMA. Bus apmokėta iš Lietuvos socialdemokratų partijos Kupiškio rajono skyriaus rinkimų sąskaitos. Užsk. nr. A18-59