Augenijus Cesevičius: „Jūs esate kūrėjai“

Mieli mokytojai,

Nuoširdžiai sveikinu Jus profesinės šventės – Tarptautinės mokytojo dienos proga.

Jūs esate kūrėjai, prisidedantys prie mūsų vaikų ir valstybės ateities.

Te nepritrūksta Jums meilės ir kantrybės, teisingumo ir stiprybės,

šilumos ir atsidavimo prasmingam darbui.

Tegul kiekvieną Jūsų žingsnį ir žodį lydi mokinių dėkingumas ir pagarba!

 

Augenijus Cesevičius

LSDP Kupiškio rajono skyriaus pirmininkas

 

Užsk. nr. A18-40