Atmintyje išliks parasparnių pilotu

Apie Legnicos nelaimę rokiškėnai prašneks vėliau. Kol kas apie tai kalbėti per daug skaudu. Net bendra Pasaulio motorizuotų parasparnių slalomo varžybų uždarymo nuotrauka fiksuoja skausmo paženklintus lietuvių sportininkų veidus; sunku suvokti, kokį skausmą jiems teko išgyventi žuvus komandos nariui Rolandui Sakalauskui. Tarp kitų valstybių vėliavų Lietuvos trispalvė renginyje plevėsavo perrišta juodu kaspinu…

Praėjusį sekmadienį dar nebuvo tikslai žinoma, kada R.Sakalausko kūnas iš Lenkijos bus pargabentas į Rokiškį.

– Mūsų bičiuliai, dirbantys Varšuvos kriminalinėje policijoje, pranešė, kad liepos 6 d. atliktas patanatominis tyrimas. Tada – kelias tolimas, apie 1000 km. Galima tik spėlioti: geriausiu atveju mūsų Rolandą parveš antradienio pavakare… Žinoma, mes būtinai dalyvausime jo sutikime, jei tik turėsime informaciją apie laiką, – temainfo.lt sakė Rokiškio parasparnių klubo „Pūga” vadovas Vilmantas Petrušonis.

Kaip sakė velionio žmona Loreta, Rolandas buvo mūsų visų, todėl liepos 9 d. 15 val. gedulo namų „Pas Angelę” didžiojoje salėje laukiami visi, norintieji su juo atsisveikinti; 16-18 val. tęsis Giesmių laikas, bus peržiūrimos Rolando gyvenimo ir jo paties darytos nuotraukos.

Gedulo namų darbuotojai, paklausti, kur velionis bus laidojamas, sakė, jog laidotuvių procesijos nebus: velionio palaikai iš Kėdainių bus atvežti urnoje; ji bus saugoma jo namuose.

R.Sakalauskui būtų sukakę 49-eri. Jis turėjo automobilių dažymo įmonę, tačiau daugelio atmintyje jis išliks parasparnio pilotu.

 

Rita Briedienė

Rolando Sakalausko nuotr.