Artėja Vilniaus gatvės 79-ojo renovacijos pabaigtuvės

Liepos pabaigoje planuojama baigti UAB „Kupiškio komunalininkas” administruojamo Kupiškio Vilniaus gatvės 79 namo renovaciją. Bendrovės direktorius Rimantas Adomauskas, kalbintas temainfo.lt, sakė, jog „sunkūs” buvę dar trys Kupiškio renovuojami daugiabučiai, bet 79-asis – ypatinga problema.

Šį 45 butų penkių aukštų namą išgarsino ukrainiečiai statybininkai, už atliktus darbus negavę dalies atlygio, negalėję išvykti namo, gyvenę šelpiami vietos žmonių – atkreipę spaudos dėmesį ir į šio namo gyventojų nepavydėtiną situaciją.

Dėl nesaugių balkonų Vilniaus gatvės 79-asis renovacijos pirmumo teisę buvo įgijęs pirmame jos etape 2013-aisiais. Tačiau atrankos nepraėjo: gyventojų skolos už komunalines paslaugas viršino 10 proc. bendros mokesčių sumos.

2015 m.daugiabutis pateko į antrą etapą, bet ir vėl – konkursą laimėjusi vilniečių UAB „Užupio statyba” darbus vilkino, kol jie visai sustojo. Renovacija, planuota baigti 2017-ųjų lapkritį, pateko į aklavietę: statybininkai nebedirbo, nes negavo atlygio, o bendrovė nebetęsė darbų, nes stigo pinigų.

 

Nukrypimų nuo sąmatos rekordai

Kaip temainfo.lt sakė UAB „Kupiškio komunalininkas” direktorius R. Adomauskas, didelė bėda – nesureguliuoti viešieji pirkimai.

– Iki šiol vadovaujamasi tvarka – konkursą laimi tas, kuris pasiūlo mažiausią kainą. Tačiau vis dar niekam nerūpi nustatyti mažiausios kainos ribos. Laiku ir kokybiškai atlikti namo renovacijos darbus sudėtinga, kai sąmatinė jo vertė sumažinama 40 proc., – sakė direktorius.

UAB „Kupiškio komunalininkas” vyriausios finansininkės Algimantos Jablonskienės teigimu, didžiausias kupiškėniško daugiabučio renovacijos dalies kaštų nukrypimas nuo investicinio plano – 60 proc.

 

Komunalininkai – kalti bekaltės

Dėl Vilniaus gatvės 79-ojo labiausia buvo kaltinama „Kupiškio komunalininko” bendrovė. Net „Užupio statybos” vadovas Jonas Dragūnas dėl šio namo renovacijos šalies žurnalistams siūlė skambinti komunalininkams.

Daugiabučių renovacijos administratorius UAB „Kupiškio komunalininkas” paskutinis sužino, kokia įmonė ir kurį namą renovuos – konkursus organizuoja ir vykdo Centrinė perkančioji organizacija (CPO). Komunalininkai būtų apkaltinti konkursą laimėjusios įmonės teisių pažeidimu, jei bent bandytų pasidomėti, ar darbus vykdys konkursą laimėjusi įmonė, ar jos samdyti subrangovai. Vis dėlto „Kupiškio komunalininkas” liko vienas spręsti „Užupio statybos”, žadėjusios pigiai renovuoti 79-ąjį, pridarytų problemų.

– Buvo du variantai – su UAB „Užupio statyba” abipusiai geranoriškai nutraukti sutartį dėl tolimesnės Vilniaus gatvės 79 namo renovacijos, arba eiti ilgu ir alinančiu teismų su šia bendrove keliu, kol vis tiek būtume apkaltinti pažeidę trečiosios šalies – gyventojų – interesus ir priversti atlyginti žalą , kuri būtų patirta vienašališkai nutraukus sutartį. 2017-ųjų gruodžio pabaigoje gavome puikią naujametinę dovaną: UAB „Užupio statyba” vadovas J. Dragūnas atsiuntė pranešimą – šalių susitarimu jis sutinka nutraukti sutartį, – pasakojo direktorius R. Adomauskas.

 

Geri statybininkai sukasi greičiau nei biurokratai

Su UAB „Užupio statyba“ nutraukus sutartį, liko nepanaudotų renovacijos lėšų rezervas. Šiai – maždaug 80 tūkst. eurų – sumai įsisavinti vėl buvo skelbiamas konkursas. Prieš tai, žinoma, samdoma ekspertų komanda ir, žinoma, UAB „Kupiškio komunalininkas” lėšomis, numatytomis projekto administravimui.

Ekspertai fiksavo ne tik nebaigtus darbus – dalies fasado šiltinimą, balkonų stiklinimą, radiatorių reguliatorių montavimą, bet ir renovacijos defektų – stogo broko ir kt. – ištaisymą. Gautos išvados leido pradėti darbų užbaigimo procedūras, beliko sulaukti darbų pirkimo konkurso rezultatų, banko bei Būsto energijos taupymo agentūros sutikimo, kad kupiškėno Povilo Gurklio įmonė, laimėjusi 79-ojo namo pabaigtuvių konkursą, tinkama vykdyti projektą.

Iškart po Naujųjų užsisukęs biurokratinis aparatas gegužės 15 d. statybininkams leido pradėti darbus: birželis, liepa – ir 79-ojo renovacija eina į pabaigą.

– Jau visada 79-ajam turėsime sentimentų: mums pavyko išjudinti situaciją ir pabaigti namo renovaciją. Tačiau ir atmetus bet kokį subjektyvumą, tai pats gražiausias namas Kupiškyje, – sakė finansininkė A. Jablonskienė.

 

Nebenorėtų grįžti į nerenovuotą

Šiuo metu Kupiškio rajone renovuoti 32 namai. Vilniaus gatvės 79-asis – 33-ias. Vykdoma dar aštuonių namų renovacija, vienam namui konkurso būdu jau nupirkti renovacijos projektavimo darbai, dviem namams yra parengta sutartis dėl tolimesnio renovacijos projekto vykdymo, trijų namų gyventojai nori renovacijos, vieno – planuoja susirinkimą.

 

Renovuotame Kupiškio name vieno kambario butas kainuoja apie 15–20 tūkst. eurų. Už tokio buto šildymą mokama nuo 5 Eur, renovacijos paskola siekia maždaug 25 Eur mėnesio mokestį.

– Būstą įsigijusieji renovuotame name nebenorėtų grįžti į nerenovuotą, – teigė finansininkė A. Jablonskienė.

Tiems, kurie delsė savo daugiabučio renovaciją, rodos, teks pripažinti pralaimėjimą… Užtat 79-ojo namo gyventojai, sulaukę galutinių ekspertizės išvadų, prilygstančių valstybinės komisijos darbų priėmimo aktui, pagaliau švęs savo daugiabučio renovacijos pabaigtuves.

 

Rita Briedienė

Emilijos Briedytės nuotraukos