Artėja Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė

Balandžio 23 – 29  dienomis Lietuvos bibliotekininkų draugija skelbia 15-ąją Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę. Jos tema – ,,Biblioteka: informacija ir žinios – kiekvienam“.

2014 m. vasarą Tarptautinės bibliotekų ir institucijų federacijos (IFLA) – didžiausios organizacijos, vienijančios viso pasaulio bibliotekininkus –   konferencijos metu buvo priimta Liono deklaracija dėl teisės į informaciją ir plėtrą (Lyon Declaration on Access to Information and Development). Deklaracija  siekiama patvirtinti įsipareigojimus 2015 m. Jungtinių tautų Tvaraus vystymosi tikslų programoje, pabrėžiant kiekvieno žmogaus teisę į prieigą, naudojimą ir dalijimąsi informacija.

Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės tikslas, atsižvelgiant į Liono deklaracijos svarbą,– parodyti bibliotekų vaidmenį mažinant informacinę atskirtį, ugdant informacinio raštingumo gebėjimus, kurie padeda rasti patikimus duomenis ir kokybiškas paslaugas. Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu šalies bibliotekose planuojami jau tradicija tapę skaitymai, susitikimai, edukacinės programos ir kiti renginiai,  skirti informacinio raštingumo ugdymui, bendruomenės įsitraukimo į sprendimų priėmimus skatinimui, e. valdžios paslaugų sklaidai.

Ypatingas dėmesys bus skiriamas  socialiai jautrioms visuomenės grupėms, turinčioms ribotą prieigą prie informacijos: specialiųjų poreikių,  senyvo amžiaus asmenims. Savaitės metu į bibliotekas bus kviečiami teisės, informacijos saugumo ir etikos specialistai, pristatantys aktualias informacijos cenzūros, informacijos propagandos ir informacinių karų problemas.

Nacionalinės bibliotekų savaitės baigiamasis renginys –  tarptautinė konferencija ,,Biblioteka: informacija ir žinios – kiekvienam” (“Library: information, data and knowledge for everyone”). Konferencijoje dalyvaus IFLA prezidentė S.Sipila, kolegos bibliotekininkai iš kaimyninių šalių. Pranešimus skaitys mokslo ir politikos atstovai, profesionalūs bibliotekų praktikai, komunikacijos ir informacijos specialistai.

Kviečiame visus, norinčius dalyvauti Nacionalinės bibliotekų savaitės metu vyksiančiuose renginiuose, informacijos teirautis artimiausioje bibliotekoje.

Lietuvos bibliotekininkų draugija, įkurta 1931 m., jungia apie 2500 narių. Pagrindinis tikslas – Lietuvos bibliotekų veiklos plėtra, siekiant pagerinti visuomenės narių gyvenimo kokybę, socialinę, kultūrinę ir ekonominę raidą. Dinamiška aplinkos kaita įpareigoja bibliotekininkus nuolat diegti naujoves, ieškoti naujų lankytojų pritraukimo būdų, gerinti vartotojų aptarnavimo kokybę. Šiandien bibliotekos aktyviai prisideda įgyvendinant strateginius Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Europos Sąjungos (ES) tikslus, tokius kaip mokymasis visą gyvenimą, socialinės ir skaitmeninės atskirties mažinimas.

 

Lietuvos bibliotekininkų draugija