Arklio muziejus uždėjo karūną Niūronims

Kovo 22-ąją Vilniuje, Aplinkos ministerijoje, ypatingo įvertinimo sulaukė Anykščių rajono Niūronių kaimas. Šis kaimas ir jo apylinkės buvo pripažinti vietove, kuri geriausiai atspindi savitus Aukštaitijos regiono kraštovaizdžio bruožus.

Pernai rugpjūtį Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija ir Etninės kultūros globos taryba pirmąkart paskelbė konkursą, siekdamos išrinkti geriausiai etnografinį regioną atspindintį kraštovaizdį. Visos institucijos, formuojančios ir palaikančios regioninį, istorinį ir kultūrinį kraštovaizdžio savitumą, buvo pakviestos teikti paraiškas, siūlydamos įvertinti ilgamečių tradicijų ir naujų architektūrinių bei statybos sprendinių darną įvairiose vietovėse.

Tarp kelių dešimčių pareiškėjų buvo A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus. Jo vardu paraišką konkursui parengęs Etninės kultūros skyriaus (Arklio muziejaus) vedėjas Mindaugas Karčemarskas su kolegomis pristatė Aukštaitijos kraštovaizdžio savitumą atspindintį Niūronių kaimą.

Po pirmo atrankos etapo, kai buvo vertinamos vien tik paraiškos, toliau varžytis likusias 22 vietoves aplankė ir įvertino konkurso komisija. Penkiuose Lietuvos etnografiniuose regionuose (Aukštaitijoje, Dzūkijoje, Suvalkijoje, Žemaitijoje ir Mažojoje Lietuvoje) ji išskyrė ir konkurso nugalėtojais paskelbė 16 vietovių. Tarp jų patekę Niūronys yra vienintelė vietovė, kurios raida rūpinosi ir ją pristatė ne kuri nors savivaldybė ar regioninio parko administracija, o muziejus.

Už Aukštaitijai būdingo Niūronių kaimo architektūrinio paveldo ir aplinkos išsaugojimą, puoselėjimą, pritaikymą visuomenės švietimui A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus apdovanotas aplinkos ministro Kęstučio Trečioko padėka ir prizu – želdynų genėjimo žirklėmis. Niūronių kaime bus įrengta tokį įvertinimą liudijanti atminimo lenta.

Tokios lentos paženklins dar tris Aukštaitijos vietoves: etnografinį Kleboniškių kaimą Radviliškio rajone, Ladakalnį Ignalinos rajone bei istorinę Suosių ir Liaudos žemę Kėdainių rajone.

Apdovanojimo ceremonijoje lyginant Aukštaitiją reprezentuojančias etnografines vietoves, buvo atkreiptas dėmesys, kad Niūronys – tai ne vien centrinė kaimo dalis su muziejiniu kompleksu, bet ir plačiai po vietovę tarpumiškėmis pasklidę vienkiemiai, darniai saugantys tradicinę regiono architektūrą.

 

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus informacija