Architektų ir dailininkų dėmesys Rokiškiui

Šiemet Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga (LKAS) kūrybinę stovyklą surengė Rokiškyje. Čia jau darbuojasi dailės ir kraštovaizdžio architektūros plenero „Genius Loci – Vietos matymas“ jaunų dailininkų ir kraštovaizdžio architektų grupė.

Plenero buveine tapo Rokiškio krašto muziejus, o stovyklos dalyviai apsigyveno Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos bendrabutyje. „Patalynės vežtis nereikia”, – pašmaikštauta plenero programoje.

Rokiškyje įsikūrė tapytojai Aldona Dobrovolskienė, Viktoras Binkis, fotografas Ričardas Šileika, kraštovaizdžio architektai Vaiva Deveikienė, Goda Characiejienė, Karolis Grušas, Valdemar Stupak ir Indra Bieliūnaitė.

Pernai tokia stovykla veikė Anykščiuose. Seminare „Želdinių erdvės”buvo apžvelgta ir įvertinta tai, ką profesionalus architekto žvilgsnis aprėpė mieste per savaitę; šalies jauni ir vyresnės kartos architektai pateikė klaidų, patarimų, krypčių ir vertinimų dėlionę, labai naudingą miesto vadovams ir architektams, planuojantiems atskiras miesto erdves ir visą jo veidą.

Kaip temainfo.lt sakė kraštovaizdžio architektė Indra Bieliūnaitė, dalyvavusi Anykščiuose ir dabar kurianti Rokiškyje, dailininkai ir architektai, rajono meras Antanas Vagonis bei Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja Danguolė Dagienė aplankė miesto problemines vietas.

 Dėliosime mišku bebaigiančio apaugti ploto prie Rokiškio ežero vaizdą; apžiūrėjome ir miesto aikštę: čia atsiradę ne to laikmečio pastatų, tuščių erdvių. Pateiksime pastebėjimų miestui, ką uždengti ir ką atverti medžiais. Patys apžiūrėjome Laukupės upelio gamtinį parką, patekisime siūlymus, kaip jį sujungti su Muzikos parkeliu, temainfo.lt sakė I.Bieliūnaitė.

Muzikos parkelyje rokiškėnai planuoja įamžinti garsius rajono muzikus. Prieš kelerius metus I.Bieliūnaitės siūlymu čia buvo grupuojami medžiai, tačiau bendra parkelio idėja atslūgusi, primiršta. Indra  – rokiškietė. Kraštiečiai ją žino ir kaip Rokiškio dvaro parko talkos logotipo autorę.

Rugsėjo 4-5 dienomis  LKAS renginio antroji dalis pakvies į tradicinio projekto „Želdynų erdvė“ renginius. Kaip skelbia www.lkas.lt, į Rokiškį planuoja atvykti kraštovaizdžio architektų mokymo tarptautinio projekto CPD-LA baigiamosios konferencijos, rugsėjo 3 d. vyksiančios Vilniaus Gedimino technikos universitete, dalyviai. Latvijos, Lietuvos, Vokietijos kraštovaizdžio architektų sąjungų ir universiteto vykdyto projekto dalyvių viešnagė turėtų abipusiai praturtinti kraštovaizdžio architektūros specialistus, suteikti naujų įžvalgų Rokiškio vadovams ir visuomenei. Šis renginys svarbus bei reikšmingas dar ir tuo, kad šiemet LKAS mini savo veiklos 20-metį.

 

Rita Briedienė
Emilijos Briedytės nuotr.