Ar tu pasiruošęs gelbėti rajoną?

 logotipas_permatomas_pataisytas

Vytautas MASIULIS, kandidatas į Rokiškio rajono merus ir į rajono tarybą; Nr.1

Einu į rajono merus todėl, kad kartu su manimi – rajono garantas. Vienas gali padaryti daug, tačiau su koalicijos partneriais įsisenėjusios bėdos įveikiamos greičiau. Koalicijos „Už laisvę augti“ tikslas – ne postai, o atstovavimas savivaldai. Einame, nes mūsų kraštui reikalingi esminiai pakeitimai. Nepriklausomybės skelbimo metu kitokio gyvenimo linkėjome savo rajonui. Ar galima palikti taip, kaip yra? Turiu patirties, žinau visas rajono problemas ir kaip jas spręsti. Rajonas dar niekada nebuvo taip įklampintas, todėl subūriau Rokiškio krašto koaliciją „Už laisvę augti“, apjungiau žmones, drąsius daryti permainas. Žinau: mes galime, o kiti to nepadarys. Todėl ir einu. Džiaugiuosi, kad priklausau tokiai galingai koalicijai, kokios per visą Nepriklausomybės laikotarpį Rokiškyje nėra buvę. Pagaliau žmonės turės pasirinkimą – kilti, augti ar ir toliau matuoti duobės dugną.

Neišsigąskite tų, kurie drasko mūsų plakatus! Spręskite patys, su kuo Jums pakeliui.

 

Zenonas AKRAMAVIČIUS, kandidatas į Rokiškio rajono tarybą; Nr. 6

Aš jaučiu moralinę atsakomybę už tuos, kurie liko Rokiškio krašte, neišvyko į užsienį, kurie dar nori savo rajone kurti gyvenimą. Kiek pinigų pravalgyta, prašokta, pradainuota! Iki kokių minkštųjų projektų lygio nusiritome… Nebemačiau kito kelio, kaip burtis į koaliciją ir susitelkus parodyti, kaip gali dirbti savivaldybė. Todėl ir einu į rajono tarybą, kad būtų kuriami ir įgyvendinami tikri projektai, skatinantys verslą, kuriantys darbo vietas. Matau, kaip visuomenė eina vis biednyn, ir man dėl to nėra gerai. Visi bėdavoja: mokytojai skundžiasi, gydytojai skundžiasi… Aš ir pats noriu, kad keistųsi daugybė dalykų. Tai ir nebebėdavokim, jei nuspręsime neteisingai.

 

Irmantas TARVYDIS, kandidatas į Rokiškio rajono tarybą; Nr. 3

Rokiškio rajono demografiniai rodikliai gąsdinantys: rokiškėnų gimstamumas mažiausias apskrityje, o pensinio amžiaus žmonių – beveik didžiausias. Nei verslininkui, nei žemdirbiui negali patikti tai, kad Rokiškis tampa vienu nepalankiausių rajonų investicijoms. Muitinė užsidarytų, jei jos neišlaikytų pats verslas, iš bankų netrukus liks tik bankomatai. Negana to, rokiškėnų kasmet sumažėja po 1000 – per 25 metus praradome beveik pusę rajono žmonių.

Nedaug bereikia, kad ir verslininkai imtų kraustytis iš rajono. Savivalda tokioje situacijoje teisių nebeturi – tik pareigą padėti. Tarnavimo žmonėms rokiškėnai nė nejuto: rajono verslas investavo į ledo aikštelės statybą, ir jau treti metai ji neveikia. Kai tokie dalykai dedasi, nemanau, kad verslininkai benorės dalyvauti bendruose su savivalda projektuose. Dabartiniai rajono vadovai nė nesidomi verslo situacija; net kviečiami jie neatėjo į Rokiškio verslo klubo rengtus debatus. Užtat labai pajutome verslo iniciatyvų gniuždymą.

 

Stasys MEKŠĖNAS, kandidatas į Rokiškio rajono tarybą; Nr. 10

Aš nieko nežadu – jokių kelių, jokių dangoraižių. Patys ir visi kartu tai turime kurti. Ir dings baimė varyti lauk tuos, kurie įkalbinėja nepritarti koalicijai „Už laisvę augti“.

Bene prieš trejus metus Velykalnio bendruomenės, kuriai vadovauju, žmonėms išdalinau Lietuvos Respublikos Konstituciją ir raginau visam gyvenimui įsisąmoninti 25 jos straipsnį – kiekvienas turime teisę laisvai reikšti savo nuomonę. Ar normalu gniuždyti vidinės laisvės poreikį? Gyvenimas yra gražus vien todėl, kad yra pabaiga. Šiandienos pabaiga gali tapti puikia pradžia.

 

Algirdas PALIŪNIS, kandidatas į Rokiškio rajono tarybą; Nr. 13

Rokiškis visada buvo ryškių asmenybių kraštas, tačiau gyvename nekūrybiško valdymo laikotarpį. Mūsų valdžia nė neieško būdų, kaip išsaugoti lėšas neformaliam ugdymui – prarandame daugybę galimybių atitraukti vaikus nuo kompiuterio, supažindinti juos su veiklomis, pažadinti juose specialybės paieškas. Esu turizmo, tinklinio entuziastas, man rūpi praktinės geografijos veikla. Aš viską darau dėl vaikų, todėl iš valdžios atstovų nėra malonu girdėti: „Tau pačiam viso to ir reikia.“ Gabiems mokiniams turime kurti atskiras klases, ar net mokyklą. Tegu atvažiuoja į ją mokytis ir aplinkinių rajonų vaikai. Mes turime augti ir tapti išskirtiniai, jei dar tikimės išlikti. Mums reikia veiklos žmonių. Kam reikalingi patarėjai, kurie neturi ką patarti?

Viktoras JENCIUS, kandidatas į Rokiškio rajono tarybą; Nr. 5

JanciusJei mums dar maža buvo komunizmo, betvarkės ir apgaulės, tai likime sovietų smurto, iliuzijų ir baimės pasaulyje. Neškime gėles prie Smuškevičiaus paminklo, už ES ir savo pinigus tvarkykime stabo su dviem žvaigždėm ant krūtinės aikštę. Dėl jos gražiai mus visus prigavo partinė trijulė. Kiti irgi neatsiliko sovietinių užmojų rungtyse.

Apie ką šiandien žmonės kalba? Ukraina – mūsų kūno žaizda. Už kieno pečių mes saugesni? Juk ne už tų, kurie Putino pusėje? Su Lietuvos piliečiais mes ar su komunistais, nukankinusiais mūsų kraštietį, 1918-ųjų Nepriklausomybės akto signatarą kunigą Vladą Mironą, per 25 Nepriklausomybės metus vengusiais padėti gėlių prie jo paminklinio akmens? Neteisingai pasirinkusieji nėra tik laisvės varžytojai. Neteisingas pasirinkimas šiandien reiškia ir pralaimėjimą, ir norą grįžti į sovietinę smurto imperiją. Neičiau į politiką, bet ką aš savo vaikams, anūkams pasakysiu? Sėdėjau ir nieko nedariau? Aš taip negaliu. Vienbalsiai su koalicija „Už laisvę augti“ išlydėkime komunistus iš Rokiškio „Pentagono“ į negrįžtamą praeitį!

 

Linas JUOZĖNAS, kandidatas į Rokiškio rajono tarybą; Nr. 33

Tūri būti sukurtas ir palaikomas ryšis tarp savivaldybės ir žmogaus. Žmogui tūri būti grąžinta galia ir balsas. Privalu eiti vieningai ir kryptingai: nebeužstrigti prie problemų ir bėdų sprendimo – išsprendei ir eini toliau, judi dėl žmonių gerovės. Padaryti visa, kas įmanoma, kad Vizija būtų įgyvendinta: nesiteisinant, kad nemoki, sunku ar tingi. Vizija beveik jau ranka pasiekiama. Kurti gyvenimą tokį, kokiame patys norėtume gyventi. Sustosiu tik tada, kai viskas bus įgyvendinta arba kai būsiu padaręs visa, kiek tik žmogui įmanoma.

 

 

Politinė reklama. Bus apmokėta iš Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio rinkimų kampanijos sąskaitos. Užsakymo Nr. A15-9