Ar ne per brangu bendrauti su bulgarais?..

Rokiškio rajonas  bendradarbiavimo sutartį pasirašė su Bulgarijos Provadijos savivaldybe.

Rokiškio rajono tarybos opozicijos nariai valdančiajai daugumai iškėlė klausimą: „Ar bendradarbiavimas su užsienio šalimis atneša rajonui naudos, ar tai tėra biudžeto lėšų švaistymas?“

Rokiškio rajono meras Vytautas Vilys, praėjusiame savivaldybės tarybos posėdyje atsakydamas į tokį klausimą, pasidalino įspūdžiais: „Lankiausi ne vienoje savivaldybėje ir stebėjausi, kokia plati jų bendradarbiavimo su užsienio šalimis politika. Nemanau, jog mes turėtume užsidaryti savo rajone.“

Šis ginčas kilo aptariant darbotvarkės klausimą Dėl bendradarbiavimo sutarties su Bulgarijos Respublikos Provadijos savivaldybe.

Rokiškėnų bendradarbiavimo su užsienio šalimis patirtis skaičiuojama nuo 1999-ųjų: tais metais buvo pasirašyta sutartis su Lenkijos Pabianicės miestu. Po ilgokos pertraukos 2008 m. tarptautinio bendradarbiavimo sutartis pasirašyta su Estijos Tamasu, Latvijos Daugpilio rajono savivaldybėmis, 2009 m. – su Baltarusijos Postavių, 2010 m. –  su Latvijos Viesitės, Ludzos, Jėkabpilio, Cėsio ir su Gruzijos Ozurgečio rajonų savivaldybėmis.

Rokiškio turizmo informacijos centras (TIC) pateikia ir neoficialių bendradarbiavimo pavyzdžių: 2000 m. bendradarbiavimo ketinimų protokolas buvo pasirašytas su Italijos Latynos provincijos Itri savivaldybe, 2003 m. italo Angelo Frosio iniciatyva – su Lodi provincija. Beje, šis žmogus artimai bendradarbiauja su Rokiškio krašto muziejumi, yra Prakartėlių parodos mecenatas, mokymus yra vykdęs  AB „Rokiškio sūris“.
Rajono ūkininkų ir verslininkų interesai padiktavo ryšius su Rusijos savivaldybėmis. Kaip skelbia TIC, 2001 m. bendradarbiavimo dokumentai pasirašyti su Kaliningrado srities Gvardeisko rajonu, o 2002 m. – su Leningrado srities Gatčino rajonu. 2004 m.  Gusevo rajone verslininkas Vytautas Kanopa atidarė Rokiškio duonos kepyklą ir parduotuves.
2003 m. ketinimų protokolas buvo pasirašytas su Vokietijos Estenfeldo seniūnija.

Anot posėdyje dalyvavusio Rokiškio rajono savivaldybės Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėjo Petro Blaževičiaus, per maža kalbėti vien apie tai, jog tarptautinis rajonų bendradarbiavimas buvo ir išliks geros kaimynystės pavyzdžiu bei puikia galimybe žmonėse ugdyti pasaulio supratimo ir pažinimo medį. Apie susitikimus, pasikeitimą meno ir saviveiklos kolektyvais jis siūlė pasiskaityti rajono savivaldybės svetainėje www.rokiskis.lt (Kultūra/Tarptautinis bendradarbiavimas).

Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą tarptautinis bendradarbiavimas atvėrė plačias galimybes: tai supratę rokiškėnai jau skaičiuoja dešimtis milijonų litų, pelnytų rajonui.

Štai jau baigiamas vykdyti  (2011-2013) Baltarusijos Postavių ir Rokiškio rajonų  projektas  „Turizmo abipus sienos Lietuvoje ir Baltarusijoje skatinimas, didinant kultūrinio-istorinio paveldo prieinamumą bei patrauklumą Rokiškio ir Postavių rajonuose”. Paramos gavėjai įsisavino  5,9 mln. litų. Be visų pažintinių ir kultūrinių renginių, rokiškėnams šis projektas padėjo rekonstruoti  nuostabią Tyzenhauzų alėją, Krašto muziejaus rūmus jungiančią su miesto aikšte ir bažnyčia.

Rokiškio Liongino Šepkos parkas irgi nebūtų buvęs toks įspūdingas,  jei ne rokiškėnų ir Jėkabpilio rajono savivaldybių 2006 m. įgyvendintas projektas „Medžio paveldo plėtra regioniniame turizmo vystyme Rokiškio ir Jėkabpilio rajonuose”. Rokiškio rajono savivaldybei teko 1,6 mln. litų: trinkelėmis išgrįsti takai, pastatyti suoliukai ir šiukšliadėžės, įrengtas apšvietimas.

2010 m. pradėtas įgyvendinti bendras dviejų ligoninių projektas ,,Socialinių paslaugų plėtra Rokiškio ir Daugpilio psichiatrijos ligoninėse“. Projekto partneriai – Rokiškio psichiatrijos ir Daugpilio psichoneurologinė ligoninės. Nors projektas įgyvendinamas pagal valstybinę Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2007-2013 metų programą, tačiau jos eigai įtakos turėjo ir puiki šių dviejų rajonų partnerystė.  Bendras projekto biudžetas sudarė per 5 mln. litų.

Tarptautiniai projektai padėjo atnaujinti Kultūros namų ir Krašto muziejaus dvaro fasadus, dvarvietės statinius, suteikė galimybę išleisti daugybę leidinių.

Tarptautinio bendradarbiavimo tradicijos ir patirtis padeda rengti projektus ne tik savivaldybei, bet ir Rokiškio rajono vietos veiklos grupei (VVG), rajono kultūros darbuotojams, Jaunimo centrui, pedagogams…

Birželio 5 d. bulgarų delegacija atvyko į Rokiškį. Kartu su vietos pedagogais bulgarai dalyvauja projekto „Comenius Regio“ partnerystės programoje „Learning is fun (examples)“, skirtoje vystyti ir plėsti švietimo paslaugas jaunimui. Tą pačią dieną buvo pasirašyta Rokiškio ir Provadijos savivaldybių bendradarbiavimo sutartis. Tikimasi, jog bendrų tikslų sieks ir šių savivaldybių VVG.

Renginyje dalyvavęs Seimo narys Vytautas Saulis sveikino bulgarus atvykus į jo gimtąjį kraštą. Nuoširdi  Seimo nario kalba neleido abejoti: jis pritaria rajonų tarptautiniam bendradarbiavimui.

 

temainfo.lt

Rokiškio rajono savivaldybės nuotr.