Ar galioja Rokiškio rajono mero priesaika?

Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis prisiekė paskutinis. Niekam nekilo abejonių, kad galėtų būti kitaip, niekas dėl to nesiginčijo.
O štai balandžio 10 d. vykusiame Rokiškio rajono naujos tarybos posėdyje net kilo šurmuliukas: kelintas – pirmas ar paskutinis – prisiekia rajono meras?

– Duoti priesaiką Tarybos nariai kviečiami abėcėlės tvarka, o meras prisiekia pirmas, – priesaikos tvarką išdėstė Rokiškio rajono rinkimų komisijos pirmininkė Olia Samėnienė.

Vyriausybės atstovė Panevėžio apskričiai Rasa Šošič ją perspėjo: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko Zenono Vaigausko rašte nurodoma merui priesaiką skaityti paskutiniam.

– Ačiū už pataisymą, patikrinimą; mes tikrai žinome, – nuneigė pastabą O.Samėnienė, ir Rokiškio rajono meras Antanas Vagonis priesaikos žodžius skaitė pirmas; vėliau – turbūt, juokais – jis net padėkojo O.Samėnienei už tai, kad ji nepasidavė Vyriausybės atstovei.

Į jausminius niuansus gal ir neverta gilintis, vis dėlto K.Tubio paskutinės priesaikos situacija atrodė tėviškai dėmesinga, neišsišokanti pirmumu, priesaikų monotonijoje iki galo išsauganti intrigą – tuoj tuoj prisieks meras.

Anot Vyriausiosios rinkimų komisijos narės Živilės Verbylaitės, A.Vagonio kritikuoti irgi nederėtų.

– Visi prisiekia kaip tarybos nariai, todėl priesaika skaitoma abėcėlės tvarka. Mūsų rekomendacijose merui siūloma prisiekti paskutiniajam, tačiau įstatymu tai nėra apibrėžta. Prisiekęs meras tampa teisėtu rajono vadovu, todėl turi visas galias iš rajono rinkimų komisijos pirmininko perimti pareigą toliau vesti posėdį ir pats priimti Tarybos narių priesaiką. Gal taip meras ir nesugalvotų, tačiau derėtų įvertinti ir tai, jog po priesaikos jis yra sveikinamas – tai gali sutrikdyti tolesnę priesaikos teikimo rimtį, – sakė Ž.Verbylaitė.

Rokiškio rajono rinkimų komisijos pirmininkė Olia Samėnienė pasielgė ne pagal Vyriausiosios rinkimų komisijos rekomendacijas; dabar jos padėka Vyriausybės atstovei R.Šošič – ačiū, viską žinom – atrodo įžūloka. Deja, ir R.Šošič nebuvo įsitikinusi savo teisumu.

A.Vagonis mero regalijas atsiėmė po to, kai prisiekė visi Tarybos nariai, todėl priesaikos iškilmingumas nebuvo sutrikdytas.

 

Rita Briedienė
Ernestos Masiulionytės nuotr.