Ar eiliniam žmogui svarbu žinoti, kodėl kaukia sirenos?

Šiandien, balandžio 15 d. 11 val. 52 min., kaip ir buvo skelbta, Lietuvos gyventojai girdėjo sirenos kauksmą: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas vykdė gyventojų perspėjimo sistemos patikrinimą.

Departamentas, įgyvendindamas projektą „Gyventojų perspėjimo ir informavimo, naudojant viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų tinklų infrastruktūrą, sistemos sukūrimas“, įdiegė naują sistemą, perspėjančią ir informuojančią  gyventojus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, todėl šįkart pranešimai buvo siunčiami visiems mobiliojo ryšio vartotojams; jie buvo priimami tik tais telefonais, kuriuose yra įjungta korinio transliavimo funkcija.

Sirenos kaukė 3 min. Nustojus joms kaukti per Lietuvos radijo ir televizijos programas, regionines ir vietines radijo programas gyventojams buvo skelbiama informacija ir rekomendacijos.

Paskambinome Kupiškio rajono merui pasiteirauti, ar jis žino, kodėl kaukia sirenos. Iki pietų buvo likę apie 8 minutes; mero darbe nebebuvo. Atsiliepusi jo patarėja Ieva Žiogienė, sakė, jog ryte ji buvo perspėta apie tai, kad kauks sirenos ir kad tai – patikrinimas respublikiniu mastu.

Susisiekėme su Kupiškio savivaldybės vyresniuoju specialistu Vladislavu Račkausku; mes nežinome, kas vyksta ir kodėl kaukia sirenos – tikimės specialisto, atsakingo už civilinę saugą, paaiškinimo.

– Tai skaitykite spaudą ir sužinosite, – patarė civilinės saugos specialistas.

– Kokią spaudą?

– Visur pilna informacijos.

– Bet Kupiškio rajono savivaldybės svetainė apie tai neužsimena nė žodžiu.

– Turėtų būti.

– Ir mes manome, kad turėtų. O kodėl tokios informacijos neskelbiate?

– Ko čia manęs klausinėjate? Rašysit apie tai?

– Norime sužinoti, kodėl kaukia sirenos.

– Tai skaitykit spaudą.

– O gal būtų galima sužinoti, kokiu principu jos veikia.

– Aš dabar ne vietoje.

– Gal galite pasakyti, keli Kupiškio rajone yra įrengti sirenų taškai?

– Ar Jums reikia žinot?

– Jei Jūs žinote, tai gal mums ir nereikia…

– Šešiolika.

– O mieste?

– Penki.

– Ar nederėtų Savivaldybei savo svetainėje paskelbti teksto, kuris nutilus sirenoms skelbiamas per radiją ir televiziją?

– Taigi dabar skaito, įsijunkit.

Sakytum, V.Račkauskui, kaip kokiam Kupiškio merui, rytoj baigiasi įgaliojimai…  Akivaizdu, kodėl kupiškėnams yra atsibodęs toks bendravimas su savivaldybe.

Kaip skelbia www.vpgt.lt, sirenos įjungiamos du kartus per metus, kai atliekamas gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas.

 

Rita Briedienė

Emilijos Briedytės nuotr.