Ar atsiras Rokiškyje Žydų kultūros ir informacijos centro filialas?

Algimantas Gurevičius (kairėje) ir Algis Narutis.

Vasario 14 d. Rokiškyje ir Žiobiškyje lankėsi Žydų kultūros ir informacijos centro direktorius Algimantas Gurevičius ir Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ pirmininkas Algis Narutis. Šio klubo misijoje yra numatyta skatinti Lietuvos sostinėje ir kitur veikiančių organizacijų bendradarbiavimą su Rokiškio krašto organizacijomis; ieškoma būdų išnaudoti Lietuvoje reziduojančių ambasadų, pačios sostinės organizacijų galimybes tam tikrus projektus nukreipti į Rokiškį.

Rokiškio kraštas yra turtingas žydų kultūriniu paveldu, todėl susitikime su muziejininkais buvo plėtojama idėja Rokiškio rajone – jo centre ar kuriame nors miestelyje – įrengti Žydų kultūros ir informacijos centro filialą.

– Tokia idėja kilo prieš dvejus metus, kuomet į lietuvių kalbą buvo išversta žydų kilmės amerikietės Ellen Cassedy knyga „Mes esame čia“ – atsiminimai apie holokaustą Lietuvoje. Su šiuo leidiniu buvo supažindinti Vilniaus 2013-ųjų „Knygų mugės“ lankytojai. Vilniaus rokiškėnų klubas „Pragiedruliai“ knygos sutiktuves surengė Žydų kultūros ir informacijos centre. Čia dalyvavo nemažai Vilniaus rokiškėnų klubo narių, mat rašytojos šaknys – Rokiškio krašte, čia gyveno jos proseneliai. Kartu buvęs Antanas Garuolis pasidalino holokausto įvykių Rokiškyje fragmentais: karo metais būdamas vaikas jis matė, kaip netoli senojo orouosto buvo nušauta žydaitė. Važiavome į Rokiškį, ieškojome tos vietos. Per 70 metų įvyko visokių pasikeitimų – nebuvo lengva atsekti žudynių vietos. Paieškos tebevyksta. Mūsų centro ir rokiškėnų ryšiai glaudėja, tačiau dabartinės kartos galėtų labiau bendradarbiauti, rasti bendrą kalbą. Juk iki antrojo Pasaulinio karo Rokiškis buvo labai turtingas žydų gyvenimu: čia jų gyventa daugiau nei lietuvių tautybės piliečių, – temainfo.lt kalbėjo A.Gurevičius.

A.Narutis savo požiūrį į lietuvių ir žydų santykius pateikė 2014 m. išleistoje knygoje „Mus jungia Rokiškio kraštas“. Jis kviečia rokiškėnus perskaityti Ellen Cassedy knygą „Mes esame čia“.

Žiobiškyje su svečiu susitiko Rokiškio rajono savivaldybės meras Vytautas Vilys, ir šio miestelio kultūros centro administratorė Aušra Kežutienė.

Kartu buvo aptarta galimybė efektyviau išnaudoti VšĮ „Rokiškio jaunimo centras“ patalpas, kuo greičiau užbaigti jų remontą ir čia rengti profiliuotas stovyklas gabiems Lietuvos ir užsienio vaikams.

– Lietuvių ir žydų tautas sieja amžiais skaičiuojamas gyvenimas kartu. Tačiau ir šiandien lietuvių ir žydų santykiai daugeliui yra „tabu“. Manau, kad jau atėjo laikas, kai pasikeitė kartos, ir galime atviriau pasikalbėti apie tai, kas buvo iki antrojo Pasaulinio karo ir kas įvyko per antrąjį Pasaulinį…

Tikimės, kad ir vietiniai gyventojai parodys pagarbą savo praeičiai: juk ne taip ir mažai žydai nusipelnė Lietuvai: tvarkant Klaipėdos krašto grąžinimo reikalus advokatu dirbo žydas Jokūbas Robinzonas; daug garbės ir dėmesio mūsų šaliai teikia Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė… – sakė A.Gurevičius.

Anot svečią į Rokiškį atlydėjusio Vilniaus rokiškėnų klubo pirmininko A.Naručio, ne viskas lengvai sekasi: nyksta žydiškasis kultūrinis paveldas; Rokiškyje neliko žydų bendruomenės, kuri gali pasirūpinti jo išsaugojimu. Rokiškėnai dabar gali prisidėti jį išsaugant. Tai padėtų atkurti lietuvių ir žydų santykius.

– Vilniaus rokiškėnai kviečia kraštiečius prisidėti prie šios iniciatyvos, – sakė A.Narutis.

– Gal ir užsimegs vaisingas bendravimas; žmogiškosios jėgos tebėra stiprios, šiltos ir aktyvios, – teigė A.Gurevičius.

Svečias apžiūrėjo muziejuje saugomus Rokiškio žydų buities ir rašytinius eksponatus; susipažino su muziejininkais Valiumi Kazlausku ir Giedriumi Kujeliu, besidominčiais Rokiškyje gyvenusia žydų bendruomene, išreiškė viltį, kad rokiškėnai dalinsis prisiminimais apie žydų gyvenimą ir jų tragišką baigtį.

 

Rita Briedienė

Emilijos Briedytės nuotraukos