Aplankyti visi Anykščių rajono „Metų ūkio“ konkurso dalyviai

Keturis trečiadienius buvo vertinami anykštėnų ūkiai, pretenduojantys į konkurso „Metų ūkis 2014“ nugalėtojų titulą.  Iš 10 seniūnijų vienintelė Skiemonių seniūnija konkursui nepasiūlė savo atstovo.

– Praėjusių metų nugalėtojas konkurse negali dalyvauti trejus metus. Darosi sunkoka įkalbėti naujokus rungtis šiose varžytuvėse, – temainfo.lt sakė Žemės ūkio skyriaus vedėjas Antanas Katliorius.

Konkurso ūkiai skiriasi vykdomos veiklos specifika, dirbamų hektarų skaičiumi, įsigytos technikos gausa bei kokybe… Tačiau visus konkurso dalyvius jungia vienas bruožas – meilė žemdirbio verslui ir darbštumas. Konkurso rengėja – Lietuvos ūkininkų sąjunga – ūkius vertino kartu su rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriumi, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) Anykščių rajono biuru ir bendrove „Biržų žemtiekimas“ . Išrinkti geriausią lengva nebus.

 

Į Staškūniškio ūkininkų brolių Povilo ir Vytauto Palubinskų ūkį komisiją lydėjęs Kurklių seniūnas Algimantas Jurkus sakė, jog šie jo seniūnijos žmonės ir darbštūs, ir geranoriški.

– Kada ko bendruomenė jų beprašytų – nėra atsakę, – teigė seniūnas.

Kulia ir sėja broliai kartu. Per abu ūkius – du kombainai, keturi traktoriai. Nenauji, bet kol kas jų užtenka.

Ūkis įkurtas vos prieš penkerius metus.

– Vėlokai,  – tarstelėjo LŽŪKT Anykščių rajono biuro vadovas Romualdas Kubilius.

Vis dėlto brolių Palubinskų entuziazmas  labai žavi. Povilas dirba 120, Vytautas – 80 ha. Nemenka jų dalis nuomojama, hektaro nuoma kainuoja iki 300 Lt.

Prieš tai P.Palubinskas dirbo kitiems. Uždarbis būdavo visoks – ir 100, ir 10 Lt.

– Ar nesigailite užsikrovęs ūkininko naštą? – klausėme.

– Oi, ne! – abu lyg susitarę atsakė Povilas ir Audronė Palubinskai.

Tėvukas dar stiprus, padeda sūnūs, žentai. Pasibaigs javapjūtė, ir Palubinskų  jaunėlis išvažiuos į Airiją. Apsisprendė.

O padaryta jau nemažai: kvietrugiai nukulti, kombainas rieda ir kviečių laukais…

– Kviečiai gražūs, pamatysit, – sakė P.Palubinskas.

Ūkininkas nesigyrė: kai žemės ūkio skyriaus vedėjas A.Katliorius ant siūruojančių varpų užmetė savo kepurę, ji taip ir liko ant jų gulėti. Sakė, jog tai patikimas ir visai nebrangus būdas įvertinti, ar ne per reti javai.

– Kviečius sėjom anksti. Tik įėjom į dirvą, ir pasėjom. Dar šalnos buvo. Galvojom, nušals. Nenušalo, –  pasakojo ūkininkas.

Laukas lygus, laukinėm avižom neapėjęs. Grūdų ūkininkas nesandėliuoja; jis perka jų valymo paslaugą ir derlių iš karto veža į supirktuvę.

– Kam parduodate grūdus? – temainfo.lt klausė ūkininko P.Palubinsko.

– Ramūnui Karbauskiui. Jau daug metų su juo bendraujame. Nėra pavedęs. Gerai išeina: kvietrugiai po 420 Lt už toną, kviečiai – 550, – sakė jis.

– Kurgi? Vakar žiūrėjau: Karbauskio – 380 Lt už kvietrugius, –  paprieštaravo kažkuris komisijos narys.

– Jo? – nustebo ūkininkas, bet neišsigando: jis iš rudens yra sudaręs grūdų pardavimo-supirkimo sutartį.

Šiaip anykštėnai nėra prisirišę prie vieno supirkėjo, jie veža grūdus ir į Rokiškį, ir į Kupiškį.

Kavarske komisiją pasitiko seniūnas Algirdas Gansiniauskas.

Šerių kaimo ūkininkė Aldona Terminskienė komisiją pirmiausia palydėjo į grūdų sandėlį. Aruodas tvarkingai suskirstytas, skyriai sužymėti. Juose – rugių derlius.

– Gyvulių nebelaikau. Likau viena, visų darbų neįveiksi.  Pagrindiniai mano talkininkai – sūnus Evaldas su žmona. Vyras, būdavo,  šešios ryto, ir – pirmyn! –  į laukus. Sūnus atvažiuoja ne kasdien. Tačiau žemės apleisti nenorime. Pirmi metai, kaip vieni, bet stengiamės neatsilikti nuo tokio ūkio, koks buvo, – pasakojo ūkininkė.

A.Terminskienės ūkis nėra labai didelis: be kelių arų – 41 ha. Tačiau jis ne kartą premijuotas, pelnęs „Metų ūkio“ laurus.

Į laukus komisiją lydėjo Evaldas Terminskas.

Važiuojant senojo aerodromo link buvo stabtelta prie grikių lauko.  Grikiais ūkininkas patenkintas. Čia, anot jo, labai puikiai įdirbta žemė, laukas porą kartų apvažiuotas germinatoriumi.

Grikis nėra reiklus; kaip sako ūkininkai, jam reikia saulės ir bičių. Tačiau po tokių karščių nežinia, kokie viesulai dar gali laukus susukti, todėl prognozuoti, koks bus derlius, nedrąsu.

Buvo apžiūrėti ir įvertinti  A.Terminskienės ūkio vasarinių javų, miežių laukai. Jie švarūs, nepiktžolėti.

– Neplanavau tapti ūkininku. Dar prieš kelerius metus rugio grūdo nuo kviečio neskyriau. O dabar sėdu anksti ryte į traktorių ir dirbu, kol technika užkaista. Paskui – vakare, kai nukrinta dienos karštis… – pasakojo E.Terminskas, buvęs policininkas, išėjęs užtarnauto poilsio.

Jovitos Tamulionienės ūkis, prieš septynerius metus įsikūręs tos pačios seniūnijos Janušavos kaime,  deklaruoja 200 ha. Pradžia – 40 savo ir nuomojamų hektarų. Tai augalininkystės ūkis, ne kartą pasinaudojęs Kaimo plėtros 2007–2013 metų programos parama, už ją pirkęs traktorius, plūgus, beicavimo mašiną, krautuvą…

Komisiją įvedusi į technikos angarą ūkininkė džiaugėsi ne juo, kainavusiu apie 240 tūkst. litų, ir ne galinga technika – čia suvarytais traktoriais, – o darbininkais, puikiai išliejusiais cementines angaro grindis.

– Reikalui esant ant jų galima pilti ir derlių, – pritarė rajono „Metų ūkio“ komisijos narys, Anykščių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas Dainius Žiogelis.

J.Tamulionienės tėtis Stanislovas Šinkūnas – žinomas rajone ūkininkas. Jo žinias ir patirtį perima dvi dukros ir sūnus. O ir patys S.Šinkūno vaikai baigę mokslus; J.Tamulionienė – A.Stulginskio žemės ūkio universiteto agronomijos magistrantūrą.

– Vieni kitiems padėdami dirbame apie 800 ha. Kiekvienas valdome po 200.

Didžiausias laukas apie 60 ha, bet yra ir po 2 ha laukelių, – pasakojo ūkininkė, auginanti
kvietrugius, kviečius, miežius. Rapsų sodinta nedaug, jie jau nukulti. Ūkis nesigiria ir dideliais miežių plotais, nors kai kurie ūkininkai jau dabar ieško jų sėklos, matyt, nusigandę kritusiomis žieminių javų supirkimo kainomis.

Anot ūkininkės, kviečiai peržiemojo prastai, daugelį protelių teko atsėti.

Anykščių, kaip ir visos Lietuvos ūkininkai, ir džiaugiasi saulėtu oru, ir neramūs, kad grūdas praranda bazinį 14-15 proc. drėgnumą. Perdžiūvę grūdai, kurių drėgmė besiekia 12 proc.,  praranda maistinę vertę ir superkami kaip pašariniai. J.Tamulionienės ūkis prieš kaitrą matavo 18 proc. vasarinių javų drėgnumą. Į aruodą byra žieminiai kviečiai. Komisija aplankė ir ūkio grūdų sandėlį.

Povilo Šeštoko ir jo žmonos Janinos sodybą Repšėnų kaime iš visų pusių saugo medžiai, nuostabus parkas: čia gali pasislėpti nuo viso pasaulio. Už parko kyla naujas namas.

P.Šeštokas kartu su sūnumi Vytautu dirba 400 ha. Į didžiulį automatizuotą sandėlį jau subiro rapsas, dabar kuliami žieminiai kviečiai.

– Vienas bokštas, antras; džiovykla. Čia – vienas sandėlis, ten – kitas, – vis parodydama ranka pasakojo J.Šeštokienė.

Rapso Šeštokų ūkis nesandėliuoja.

– Šia kultūra  „atsifutboliname“ iškart,  – nusišypsojo ūkininkė.

O grūdams yra didžiulis sandėlis. Pradėtas jis statyti kaip kiaulių ferma, bet dar nebaigus statybų tapo aišku, jog žemės ūkio politika palankesnė augalininkystei.

Ūkis tik kartą pasinaudojo ES parama – įsigijo traktorių. Viskas padaryta ir sukurta savomis jėgomis.

Šeštokų sūnus Vytautas yra baigęs Vilniaus Gedimino technikos universitetą, įgijęs programuotojo diplomą. Kvietė jį didelė ir turtinga įmonė, bet vaikinas liko, kaip sakoma, prie žemės.

Ūkis apsirūpinęs visa reikalinga technika,  savo sunkvežimiu veža grūdus, savo krautuvu juos krauna. Net svarstyklės savo. Įrengta lentpjūvė, sumontuotas gateris.

Komisija, iš viso aplankiusi 17 ūkių, kol kas slepia savo vertinimus: vadovaujamasi tradicija – „Metų ūkio“ nugalėtojus apdovanoti rugsėjo mėnesio  derliaus šventėje „Obuolinės“.

 

Rita Briedienė

Autorės nuotraukos

[gallery_box]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/anyksciu_sodybos_1.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/anyksciu_sodybos_3.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/anyksciu_sodybos_4.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/anyksciu_sodybos_5.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/anyksciu_sodybos_6.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/anyksciu_sodybos_7.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/anyksciu_sodybos_8.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/anyksciu_sodybos_9.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/anyksciu_sodybos_10.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/anyksciu_sodybos_11.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/anyksciu_sodybos_12.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/anyksciu_sodybos_13.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/anyksciu_sodybos_14.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/anyksciu_sodybos_15.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/anyksciu_sodybos_16.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/anyksciu_sodybos_17.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/anyksciu_sodybos_19.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/anyksciu_sodybos_20.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/anyksciu_sodybos_21.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/anyksciu_sodybos_22.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/anyksciu_sodybos_24.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/anyksciu_sodybos_25.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/anyksciu_sodybos_26.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/anyksciu_sodybos_28.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/anyksciu_sodybos_29.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/08/anyksciu_sodybos_30.jpg” descr=”” title=””]

 

[/gallery_box]