Apie tai, kaip Kupiškio valdantieji skirsto pinigus

Labai kontraversiškas, atspindintis mūsų rajono valdančiosios daugumos suformuotas tradicijas buvo rajono tarybai, posėdžiavusiai gegužės 30 d., pateiktas klausimas dėl rajono biudžeto papildymo kompensacinėmis lėšomis, gautomis vykdant projektus už Europos Sąjungos finansinės paramos pinigus.

Kai kurie prašymai ir valdančiosios daugumos pateikti sprendimų projektai skirti lėšų yra labai įdomūs, deja, niekas kolegų Tarybos narių į juos per daug nesigilina.

Štai Kupiškio meno mokyklos vadovė patalpų remontui prašo 14,5 tūkst. litų. Tai patalpos, Dailės skyriui skirtos vietoj tų, iš kurių – tarybos sprendimu! – jis buvo iškeltas, o patalpos atiduotos kitai įstaigai. Dailės skyriaus remontui skirta tik 8 tūkstančiai. Verskitės, kaip norite, bet patalpos turi atitikti keliamus reikalavimus ir normas, o Dailės skyrius veikti!

Tuo tarpu Noriūnų bendruomenei (nieko neturiu nei prieš Noriūnų, nei prieš kokią kitą rajono bendruomenę), pateikusiai prašymą apmokėti 8 tūkst. litų įsiskolinimą už šildymo paslaugas, skiriama visa prašoma suma. Kyla klausimas: kuo ši bendruomenė geresnė, pavyzdžiui, už Salamiesčio? Čia patalpos šildomos savadarbėmis krosnelėmis. Gal remkime visas bendruomenes, o ne pavienes? Apmokėkime jų komunalines, šildymo išlaidas… Leidžiantis į sąmokslų teorijas, manytina, kad tai – savotiškas ruošimasis ateinantiems Savivaldos rinkimams – taip pelnantis rinkėjų palankumą…

Visos šios problemos yra užprogramuotos, jas sukelia rajono valdančiųjų veikla. Visiems bendruomenių teikiamiems projektams pritariama be gilesnės analizės, neįvertinus tai, kad įrengti, atnaujinti – tik viena medalio pusė, o kitoje lieka tų patalpų eksploatacijos išlaidos. Manau, tokių problemų gali kilti ir toms bendruomenėms, kurios patalpas įsirengė kultūros centrui priklausančiuose statiniuose. Visa tai – neapgalvotų sprendimų padariniai, įprasti mūsų rajonui.

Tačiau grįžkime prie pinigų skirstymo. Kupiškio socialinių paslaugų centro direktorė per 17 tūkst. litų prašo išlaidoms, atsiradusioms senelių globos namus perkeliant iš Subačiaus į Kupiškio ligoninę, kompensuoti. Tarybos sprendimu, skirta visa prašoma suma. Ar vicemeras Algirdas Navickas, atsakingas už socialinę sritį, o ir kiti kolegos, domėjosi šios įstaigos poreikiais dar prieš jai persikeliant iš Subačiaus į Kupiškį? Kuris valdančiosios daugumos atstovas domėjosi, ko šiai įstaigai reikia, kokiomis sąlygomis, kokioje aplinkoje bus vykdomas paslaugos tęstinumas? Esu tvirtai įsitikinęs, – tokio pobūdžio ir tiek lėšų šiam laikinam persikėlimui nė būtų reikėję: juk abiejų įstaigų steigėjas, t.y. šeimininkas, yra vienas – Kupiškio rajono savivaldybė.

Atsakingai pareiškiu: laikinam senelių globos namų persikėlimui nebuvo ruoštasi visiškai, nors buvo žinoma ir kada, ir kur seneliai išsikels.

O kur dar Kupiškio kultūros centro direktoriaus prašymai skirti lėšų įsiskolinimams už šildymo paslaugas? Ne vien nuo jo priklauso, kokios rūšies kurą naudoti ir kokį šildymo katilą statyti. Tai ūkiškumo klausimas. Tokiu bruožu garsėja tikri Lietuvos gaspadoriai, deja, ne dabartiniai Kupiškio krašto vadovai.

 

Dainius Bardauskas

Tėvynės sąjungos -Lietuvos krikščionių demokratų partijos Kupiškio skyriaus pirmininkas