Apie tai, kaip Anykščių, Kupiškio ir Rokiškio savivaldybės bendrauja su žiniasklaida

Skaidrumas reiškia draugiškumą

„Transparency International“ Lietuvos skyriaus savivaldybių skaidrumo tyrimo iliustracija. Anykščių, Rokiškio ir Kupiškio rezultatai.

„Transparency International“ Lietuvos skyriaus atliktas savivaldybių skaidrumo tyrimas, kaip LRT laidos „Lietuvos diena” rengėjams sakė šio skyriaus vadovas Sergejus Muravjovas, labai sudomino žurnalistus – jie dažnai susiduria su savivaldybių noru ar nenoru bendrauti.

Anot S. Muravjovo, skaidri yra draugiškiausia Savivaldybė, padedanti suprasti, kuo užsiima savivaldybininkai arba rajono Tarybos nariai.

Yra daug aspektų, pagal kuriuos žurnalistai savo kailiu pajunta Savivaldybių draugiškumą. Vienas svarbiausių tokių aspektų – kiek daug visuomenei leidžiama žinoti, kaip naudojami biudžeto pinigai.

Kupiškio, Rokiškio bei Anykščių rajonų savivaldybės kasmet viešina Tarybos patvirtintą naujo biudžeto sąmatą, be to, metų eigoje gali rasti pranešimų ir apie biudžeto koregavimą. Tačiau detaliau apie tai, kaip buvo panaudoti vieno ar kito, didelio ar mažo projekto pinigai, visuomenė dažniausiai sužino tik iš spaudos.


Rašinys nustumiamas tolyn

Pavyzdžiui, Kupiškio kultūros centras, organizuojantis vasaros „Stichijų“ festivalį arba „Senųjų metų palydų“ koncertus, net ir po mėnesio negali pasakyti, kiek suprekiauta už bilietus, kaip panaudotos Savivaldybės bei rėmėjų skirtos lėšos, ar renginį organizuoja pats Kultūros centras, ar tai daro jo samdyta įmonė. Direktorės Jolitos Janušonienės atsakymas visada yra toks pat:

– Aš neįgaliota kalbėti apie pinigus.

– Kas įgaliotas kalbėti apie Kultūros centro pinigus?

– Savivaldybės administracijos direktorius Marius Mališauskas.

Direktoriaus atsakymas irgi būna daugmaž vienodas, girdi, dar nesame visko suskaičiavę. M. Mališauskas niekada nekelia balso, nesikarščiuoja, kaip pasitaiko kitiems šios Savivaldybės specialistams, – direktorius spaudai yra draugiškas. Tačiau negautas konkretus atsakymas suplanuotą rašinį nustumia tolyn, ir tema tampa nebeaktuali – tokia situacija visuomenės atžvilgiu tampa nedraugiška.


Be konkurencijos – brangiau

Neoficialiame pokalbyje Anykščių rajono savivaldybės atstovė temainfo.lt sakė, jog apie savivaldos išlaidas spaudai teiravosi ir „Transparency International“ Lietuvos skyriaus savivaldybių skaidrumo tyrimo organizatoriai.

Bene nuo 2005 m. spaudai teikiamą Savivaldybių mokamą informaciją ėmė kontroliuoti Viešųjų pirkimų įstatymas: konkurso būdu didysis skelbimų srautas tenka popierinei spaudai. Ir lengviau, ir sunkiau toms savivaldybėms, kuriose tėra vienas popierinis laikraštis. Lengviau dėl to, kad nekyla ginčų, blogiau dėl to, jog be konkurencijos skelbimai yra brangūs.


Kiek savivaldybės skiria viešinimui?

Per 2012 m. Rokiškio rajono savivaldybė viešinimui skyrė apie 50 tūkst. litų. Anykščių rajonas spaudai mokėdavo dar bent tiek, kol į informacijos viešinimo konkursą neįsitarpavo antras rajono laikraštis. 2015 m. Anykščių rajono valdžios vairą perėmusios naujos kadencijos atstovas neslėpė: vienas iš popierinių laikraščių paprašė 30 tūkst. eurų per metus, ir būtent antras laikraštis kainą sumažino bene trigubai.

Kupiškio, Rokiškio bei Anykščių rajonų savivaldybių administracijų direktorių buvo pasiteirauta, kas ir už kiek laimėjo 2019-ųjų rajono Savivaldybės informacijos viešinimo konkursą.

Oficialių pranešimų šia tema nepavyko rasti, tad pasiteiravimas buvo išsiųstas Anykščių rajono administracijos direktoriui Audroniui Gališankai, Kupiškio rajono – M. Mališauskui ir Rokiškio rajono – Natašai Aleksiejevai.


Anykštėnai atsakė greičiausiai

Direktorius A. Gališanka klausimus persiuntė specialistei Audronei Pajarskienei: atsakymas buvo parengtas maždaug per 4 val.

Atsakyme pranešama, kad 2019-ųjų spausdinimo paslaugos popieriniame laikraštyje konkursą laimėjo UAB „Anykštos redakcija”: per metus už skelbimus rajono Savivaldybė bendrovei įsipareigojo sumokėti 4 868 Eur (su PVM).

Neoficialiais duomenimis, Savivaldybė buvo pasirengusi mokėti 15 tūkst. eurų, bet konkursas ir šįkart kainą sumažino trigubai.

Anykščių UAB „Atvirai” priklausantiems internetiniam laikraščiui bei radijui Savivaldybė šiemet mokės atitinkamai 1 500 ir 6 000 Eur.

Skaidrumo tyrime Anykščių rajono savivaldybė, surinkusi 74 proc. galimų surinkti balų, kartu su dar septyniomis savivaldybėmis dalinasi devinta vieta, o bendrame sąraše yra 18-oje vietoje. Draugiškiausia įvertinta Joniškio savivaldybė surinko 94 proc.


Kupiškis atsakymo nedetalizuoja

Negavus Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus M. Mališausko atsakymo teko jam skambinti. Direktorius sakė kelias dienas nebuvęs darbe, nematęs paklausimo, bet po skambučio atsakymą netruko parengti, tik atsakė nedetalizuodamas sumų. Jis rašo: „Mūsų Savivaldybė veiklą viešina internete, spaudoje ir televizijoje (Kupiškio TV). Bendros išlaidos 2017 m. buvo 22 342 Eur, 2018 m. – 27 417 Eur.“

Kupiškio rajonas, surinkęs 63 proc. balus, skaidrumo tyrimo lentelėje yra 49 vietoje Iškart po Kupiškio einanti Kelmės savivaldybė vertinama patenkinamai; tokių yra devynios. Paskutinė sąraše – Pagėgių savivaldybė, surinkusi 39 proc. balų, yra vienintelė, įvertinta prastai.


Rokiškėnai žurnalistams sukuria nebežmoniškų sąlygų

Rokiškėnai ilgiausiai neatsakė į paklausimą. Kelis kartus paskambinus administracijos direktorei, ji neatsiliepė ir neperskambino. Teko dar kartą rašyti laišką ir dėstyti: „Anykštėnai atsakė pirmi, jau atsakė ir kupiškėnai…“

Pusmetis, kai N. Aleksiejeva eina Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorės pareigas, todėl tikėtina, kad bendrauti su spauda ji stokoja laiko.

Rokiškio ir Kupiškio savivaldybės neturi atstovo spaudai: apie Kupiškio savivaldybės veiklą pasakoja administracijos direktorius, Rokiškio savivaldybės bet kuris specialistas gali atsakyti į spaudai rūpimus klausimus. Tačiau čia gali gauti savaip pateiktą informaciją, kurią tenka tikslinti, arba susiduri su visišku nenoru bendrauti. Taip atsitiko ir bandant perteikti „Rokiškio – Lietuvos kultūros sostinės–2019“ atidarymo šventės aptarimo rezultatus. Kaip sakė Savivaldybės vyriausioji specialistė Irena Matelienė, norit patekti į komisijos posėdį, reikia gauti visų 12 jos narių sutikimą.

– Jei bent vienas dalyvis spaudos nepageidaus, teks išeiti, – sakė ji.

Žurnalistams tokių nebežmoniškų sąlygų, ko gero, nėra pateikusi nė viena Lietuvos kultūros sostinė.


Kuo šviesesnė, tuo skaidresnė

Rokiškio rajono Savivaldybė pasinaudojo dar kitokių skelbimų viešinimo variantu: 2015 m. buvo sudarytas viešinimo paslaugos pirkimas, kurio vertė – 16 500 Eur. Tokią kainą pasiūlė „Rokiškio sirena“, ji ir laimėjo konkursą.

Vėliau tokia pat suma pasiūlyta 36 mėnesių laikotarpiui – maždaug po 5 500 Eur (su PVM).

Rokiškio rajono savivaldybė, surinkusi 69 proc. vertinimo balų, užima 37 sąrašo vietą.

Visos trys – Anykščių, Rokiškio ir Kupiškio – rajonų savivaldybės „nudažytos“ vidutiniškoms pagal skaidrumą savivaldybėms būdinga spalva; ji ir nuo galo, ir nuo pradžios – trečia pagal šviesumą. Kuo šviesesnė, tuo skaidresnė. Pirma vidutiniškųjų sąraše – Anykščių, paskutinė – Kupiškio savivaldybės.


Rita Briedienė