Apie Rokiško pagrindinę mokyklą negerai ir kalbėti, ir nekalbėti

Susirinkimas mokykloje

Gegužės 17 d. Rokiškio pagrindinėje mokykloje (RPM) šios įstaigos auklėtinių tėvų iniciatyva buvo organizuotas susirinkimas. Jame dalyvavo mamos, socialinė pedagogė, laikinai einanti mokyklos vadovo pareigas Elinga Pitrėnaitė, rajono Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Aurimas Laužadis, rajono Tarybos nariai, koalicijos „Už laisvę augti“ atstovai Stasys Meliūnas, Gintaras Girštautas ir Irmantas Tarvydis.
RPM mokosi vaikai, kamuojami proto negalios. Mokykla buvusiame „Linelio“ vaikų darželyje įkurta 2014 m. – čia perkelta Pandėlio internatinė mokykla.
Pandėlį belankė 29 vaikai. Kaip teigė vedėjas A. Laužadis, ieškota geriausio varianto: Rokiškis geografine padėtimi – beveik rajono centras, todėl tėvams vežioti savo vaikus į šią mokyklą beveik vienodas atstumas iš bet kurio pakraščio. Internatą perkėlus į rajono centrą vaikų skaičius padidėjo iki 49. Šiuo metu RPM lanko 42 auklėtiniai. 
Tai regioninė mokykla, ją galėtų lankyti ir aplinkinių rajonų vaikai, bet visus penkerius metus čia mokėsi tik rokiškėnai. Kaip teigė vedėjas, mokykla pajėgi priimti apie 70 mokinių.


Pirma problema: lengviau nešti negu vežti

Mokyklos bėdos prasidėjo dar iki įkurtuvių. 2014-aisiais rajono valdžia nusprengė tose pačiose patalpose įkurdinti Rokiškio rajono savivaldybės administracijos archyvą. Jis įrengtas patogiausioje pastato dalyje, centrinis įėjimas – tuoj pat iš kiemo, šalia – automobilių stovėjimo aikštelė: patogu įvažiuoti, patogu įnešti vidun, jei ką reikia.

Užtat nepatogu neįgaliesiems ir jų tėvams: jiems tenka keliauti iki kitų, toli gražu – ne paradinių įėjimų. O šių nepasistengta išplatinti, kad neįgaliojo vežimėlio nereiktų vienam stumti, kitam laikyti duris, nereiktų vargti staigiuose įsisukimuose. Nėra patogūs ir patys privažiavimai pastato durų link: plytelės išsiklaipę, pandusas lietuje ir šaltyje slidus, o automobilių aikštelė išdaužyta tiek, kad neįgaliojo vežimėlio nepastumsi: mamos neša savo paauglius vaikus ant rankų, ir nėra kitos išeities. Kaip sakė viena mamų, lengviau nešti negu vežti.

Nepatogios prieigos į mokyklą – viena svarbiausių problemų, dėl kurių RPM auklėtinių tėvai kvietė pokalbiui rajono Tarybos narius.


Archyvui – trečdalis patalpų

Mokykloje mokosi trys vaikai neįgaliojo vežimėlyje. Reikia lifto, bet niekas nedrįstų jo planuoti – brangu. Todėl judėjimo negalią turintys vaikai mokosi pirmame aukšte. Anot pedagogės, nesaugūs ir laiptų turėklai: jie per žemi judriems vaikams.
Mamos nepatenkintos mažomis klasėmis. Anot vedėjo A. Laužadžio, vidutiniškai kiekvienoje klasėje turėtų mokytis septyni vaikai; yra tokių, kuriose mokosi devyni, bet yra ir tokių, kuriose – tik penki.
– Tai nėra įprasta bendrojo lavinimo mokykla. Tokiems vaikams vietos reikia kur kas daugiau, – pyko mamos ir replikavo, o kur planuota sutalpinti 70 vaikų?
– Kodėl į šį pastatą buvo įkeltas archyvas, užimantis 300 kv. m, arba trečdalį mokyklos patalpų? – teiravosi S. Meliūnas.
– Tuomet buvęs vienas valdžioje liepė. Ir dar pats mums sakė, kad archyvo iš čia nebeiškraustysim niekada. Toje pastato dalyje buvo baseinėlis, ten su vaikais eidavome gerti arbatos, – už vedėją atsakė darbuotojos.


Antra problema: prastas patalpų išplanavimas

Patalpų lyg ir nemažai, bet dažnos jų pereinamos: neįtikėtinai daug durų, todėl daug ir slenksčių – žemų, aukštų. 
Viena pedagogė priminė, jog nė viena klasė neturi kriauklės. 
– Rašai rašai lentoje, nuvalai ir leki į kitą galą plauti kempinės, rankų, – kalbėjo ji.
Tarybos nario I. Tarvydžio nuomone, viskas padaryta tarsi tam kartui – ankšta, nepatogu, neapmąstyta, nepritaikyta, neieškant geriausio sprendimo. Jis priminė Rokiškio rajono ligoninės atvejį, kai Tarybos narių iniciatyva dalies patalpų remontas buvo padarytas statybininkų, dirbančių pagal patentus, pastangomis, ir darbų vertė sumažėjo nuo 15 iki 5 tūkst. eurų.
– Galima pinigus tiesiog išleisti, ir galima juos išleisti protingai. Reikia ieškoti variantų, – sakė jis.
Tarybos nario I. Tarvydžio nuomone, prastas patalpų išplanavimas – antra didžiulė šios įstaigos problema.


Trečia problema: įstaiga neturi vadovo

– Daug kainuotų vidaus rekonstrukcija, ir išorės renovacija. Reiktų vaikams ir stadiono, vietos jam yra. Bet pirmiausia šie dalykai turi kažkam rūpėti. Praėjusiame rajono Tarybos posėdyje patvirtinome finansavimą trims rajono Dienos centrams. Kai kuriose vietovėse bėra po du mokyklinio amžiaus vaikus. Ar nereikėjo tų pinigų skirti šiai mokyklai? Juk kažkas turėtų matyti visumą, – kalbėjo Tarybos narys G. Girštautas.
Gal reikėtų labiau reikalauti rajono valdžios, gal reikėtų rašyti projektus šalies ir ES fondams?
– Patikėkit… – vis kartojo laikinai pareigas einanti E. Pitrėnaitė, prisipažinusi nesanti kompetentinga spręsti problemas.

Jau antras konkursas, o mokykla vis neturi vadovo: vis neįtinkama nacionalinei vertinimo agentūrai, bet ir norinčiųjų užimti šią vietą nėra labai daug. Ir mamos, ir darbuotojai pripažino trečią problemą – mokykla neturi vadovo.


Susitiks su finansų skyriaus vedėja

Vedėjas A. Laužadis išsklaidė tėvų abejones, neva archyvas išlaikomas mokyklos sąskaita. Krepšelio lėšų komunalinėms išlaidoms tenka 5 tūkst. eurų per metus, o dar 20 tūkst. skiriama iš rajono biudžeto. Statybinėms medžiagoms šiai mokyklai skiriama apie 1 000 Eur per metus. Per penkerius jos gyvavimo metus išleista 16 700 Eur baldams įsigyti.

Vedėjas A. Laužadis kalbėjo ir apie tai, kad negeri rašytiniai atsiliepimai apie mokyklą gali paskatinti jos uždarymą. Regioninę mokyklą vaikams su negalia turi Pasvalys: kurį laiką 10 Obelių globos namų vaikų į Pasvalį ir buvo vežiojami. Uždarys šią, važiuos į Pasvalį ir kiti.

Griežtėjančios rekomendacijos psichinės negalios kamuojamus vaikus integruoti į bendrojo lavinimo mokyklas taip pat gali turėti įtakos RPM.

– Nekalbėti apie šiuos dalykus irgi negerai. Juk puikiai suremontuotą ir įrengtą pastatą visada rasi kam pritaikyti. Čia galės būti įkurtas Rokiškio dienos centras, – kalbėjo I. Tarvydis.

Gegužės 20 d. rajono Tarybos nariai planuoja susitikti su Savivaldybės administracijos finansų skyriaus vedėja Reda Dūdiene – tikimasi apsvarstyti galimybes padėti mokyklai.

Kaip sakė vedėjas A. Laužadis, sutvarkyti prieigas, padaryti patogius įvažiavimus galima ir rajono lėšomis.

[gallery_box] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/05/rokiskio_pagrindine_mokykla_2.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/05/rokiskio_pagrindine_mokykla_3.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/05/rokiskio_pagrindine_mokykla_4.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/05/rokiskio_pagrindine_mokykla_5.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/05/rokiskio_pagrindine_mokykla_6.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/05/rokiskio_pagrindine_mokykla_7.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/05/rokiskio_pagrindine_mokykla_8.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/05/rokiskio_pagrindine_mokykla_10.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/05/rokiskio_pagrindine_mokykla_11.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/05/rokiskio_pagrindine_mokykla_12.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/05/rokiskio_pagrindine_mokykla_13.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/05/rokiskio_pagrindine_mokykla_14.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/05/rokiskio_pagrindine_mokykla_15.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/05/rokiskio_pagrindine_mokykla_16.jpg” descr=”” title=””] [/gallery_box]

Rita Briedienė

temainfo.lt nuotraukos