„Anykštos” redakcija peržengė saviraiškos laisvės ribas

Gimtadienio proga Anykščių rajono Kavarsko seniūnas Algirdas Gansiniauskas gavo puikią dovaną – atskriejo pranešimas, jog Vilniaus vyriausiasis administracinis teismas , išnagrinėjęs UAB „Anykštos redakcija“ apeliacinį skundą, jį atmetė. Nutartis neskundžiama.

Procesas buvo ilgas; minėto teismo nutartyje visa istorija suguldyta į 14 mašinraščių.

2012 m. gruodžio 19 d. interneto portalas www.anyksta.lt išspausdino rašinį „Kavarsko seniūnas nesijaučia kaltas dėl žmogaus mirties“. Rašė jį Arvydas Lingaitis, nesuprasdamas, jog  peržengia viešo asmens kritikos leistiną ribą. Nesuvokė to ir vyriausioji  redaktorė Gražina Šmigelskienė, davusi sutikimą spausdinti tokį rašinį bei leidusi tęstiniais rašiniais kaltinti seniūną žmogaus mirtimi.

Anykštėnai skaitė: „… nesijaučia kaltas…“. Taip rašo laikraštis, kuriam valstybė gerokai sumažino Pridėtinės vertės mokestį, kuriam dešimtis tūkstančių skiria  Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas…  Taip stipriai valstybės remiamu leidiniu skaitytojui sunku netikėti.

Net kai kurie advokatai A.Gansiniauskui tvirtino, kad neverta kreiptis į žurnalistų etiką kontroliuojančias tarnybas.

– Esi viešas asmuo, privalai priimti kritiką, – sakė jie.

Vis dėlto kritika ir kaltinimas – nevienodi dalykai. Iš pradžių A.Gansiniauskas kreipėsi į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą ir į „Šilelį“. Tuometinė jo redaktorė Audronė Pajarskienė išspausdino jo laišką  „Žurnalistika: atsiprašau už laikraštinį įžūlumą“. Jame seniūnas pats papasakojo 2012-ųjų gruodžio 17-osios situaciją.

…Lietuva skendėjo sniege. Ankstyvą rytą, 6.36 val., suskambo seniūno asmeninis telefonas. Skambino M.M. iš Medžiočių. Šis kaimas – apie 10 km nuo Kavarsko. Žmogus klausė, ar mokyklinis autobusiukas veš mokinius į mokyklą, mat jam pačiam reikia pas daktarus: iš vakaro vyras dirbęs, jo traktorius įstrigęs pusnyje, žmogus labai susierzinęs, pavargęs, nekaip jaučiasi.

Seniūnas paskambino įmonei „Versmė“, valančiai Kavarsko kelius, traktorininkui, tada skambino M.M.,  po to –  vėl – traktorininkui, įmonei, M.M. ir – dar kartą – traktorininkui…

„Neiškenčiau ir 9.52 val. vėl paskambinau „Versmės“ direktoriui. Šis patikino, kad Petras išvažiavo ir dar pažadėjo, kad greitosios mašinai kelias bus nuvalytas iki pat ligonio namų.

Tik tada ir nusiraminau, kad viskas padaryta. M.M. dar kartą paskambinau 13.22 val. Atsiliepė jo žmona. Sakė, kad viskas gerai, kad vyras ligoninėn išvežtas, ji man padėkojo už rūpestį“, – pasakojo seniūnas.

A.Gansiniauskas labai teisingai padarė, kad išsaugojo to ryto telefoninių pokalbių išklotinę:  kokia kalba bebūtų galėjęs kalbėti su „Anykštos redakcija“  po jos tęstinių rašinių…

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba A.Gansiniausko skundą perdavė Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijai. Pastaroji praėjusių metų balandžio 29 d. pripažino, jog interneto portalo www.anyksta.lt rašinys „Kavarsko seniūnas nesijaučia kaltas dėl žmogaus mirties“ bei ten pat ir „Anykštos“ laikraštyje išspausdintas tekstas „Dėl mirusio žmogaus Kavarsko seniūnui širdies neskauda“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso  4 ir 38 straipsnius: pirmuoju žurnalistai yra įpareigoti savo nuomonę reikšti etiškai, sąžiningai, neiškreipti faktų; antruoju – žurnalistams draudžiama skelbti nepagrįstus, faktais neparemtus ir nepatikrintus kaltinimus.  Komisijos išvadose teigiama, kad minėtuoju atveju „Anykštos redakcijos“ skelbiama nuomonė neetiška, pareikšta nesąžiningai, peržengiant saviraiškos laisvės ribas, netiesiogiai metant kaltinimą dėl žmogaus mirties…

UAB „Anykštos redakcija“ Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisiją apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Šis skundą atmetė. Tokią teismo nutartį „Anykštos redakcija“ apskundė Vilniaus vyriausiajam administraciniam teismui. Pastarasis pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą, apeliacinį UAB „Anykštos redakcija“ skundą atmetė. Nutartis neskundžiama.

Teismai „Anykštos“ vyriausiajai redaktorei ir žurnalistams, be kita ko, paaiškino: nuo neteisėtų kaltinimų ginami ir viešieji asmenys.

Istorija eina į pabaigą: pirmoji instancija, į kurią kreipėsi A.Gansiniauskas  – Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba,  – pripažino „Anykštos redakciją“ pažeidus Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksą. Bendrovė tokį sprendimą apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Skundo nagrinėjimas jau įvyko; jo nutartis Anykščių kol kas nepasiekė.

Tikėtina, jog teismų posėdžiai , nagrinėsiantys, ar „Anykšta“ įžeidė A.Gansiniausko  garbę ir orumą, nebus ilgi.

Rita Briedienė

Emilijos Briedytės nuotr.