Anykštėnų Didžiulių istorija domina istorikus, literatus ir „gaspadines”

Kovo 16-ąją, Knygnešio dieną, anykštėnai pagerbė dvi sukaktis: Anykščių viešosios bibliotekos 80-metį bei Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių vardo šiai įstaigai suteikimo 10-metį.

Tai buvo gražių progų šventė: bibliotekininkus aplankė panevėžietė Didžiulių anūkė Irena Didžiulytė-Jurevičienė su dukra Giedre Stukniene, be to, anykštėnai turėjo galimybe išgirsti naują A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus kuratoriaus Tautvydo Kontrimavičiaus pranešimą. Jame, pavadintame „Didžiuliai”, – vienos giminės kelio apžvalga.

„Lietuvos istorikai Didžiulių giminę kildina iš Gediminaičių. Manoma, kad Didžiuliai yra kunigaikščio Gedimino sūnaus Mantvydo palikuonys. Anykščių krašto Gedgaudų-Didžiulių giminės istorija skaičiuojama šimtmečiais”, – muziejininko pranešimą apžvelgia muziejininkai.

T. Kontrimavičius pasakojimu ir skaidrėmis atskleidė reikšmingiausius bajorų kilmės knygnešio S. Didžiulio ir jo žmonos rašytojos L. Nitaitės-Didžiulienės gyvenimo momentus. Andrioniškio seniūnijos Griežionėlių kaime gyvenusi Didžiulių šeima susilaukė devynių vaikų. Šeši jų Lietuvos kultūros istorijoje paliko daugiau ar mažiau ryškius pėdsakus. Vieni jų tapo medikais, kiti mokytojais, o dar kiti tapo rašytojais.

Bibliotekos direktorius Romas Kutka skaitė pranešimą „Bibliotekos pasididžiavimas – Liudvikos Didžiulienės-Žmonos knyga „Lietuvos gaspadinė“.

L.Didžiulienė – pirmos, lietuviškai parašytos ir iki šių dienų išlikusios kulinarijos knygos „Lietuvos gaspadinė, arba Pamokinimai kaip prigulincziai suvartoti Dievo dovanas“ autorė. Knygelė – laikraščio „Ūkininkas“ priedas „Lietuvos gaspadinė“ – buvo  išleista 1893 m. ir sulaukė didelio Lietuvos šeimininkių dėmesio. Ji buvo pakartota 1895, 1904, 1913 ir 1927 metais. Tiesa, paskutinieji leidimai pasirodė pavadinimu „Gaspadinystės knyga, arba Pamokinimai kaip prigulinčiai yra sutaisomi valgiai“.

Knyga jau tapusi bibliografine retenybe, jos originalai saugomi tik didžiosiose –Nacionalinėje Martyno Mažvydo, Vilniaus universiteto, Kauno technologijos universiteto, Šiaulių universiteto bei Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių – bibliotekose.

1904 m. leidimo L. Didžiulienės knygą išsaugojo Klaipėdoje gyvenanti Antanina Rėpšienė. 2016 m. spalio 24 d. Anykščių viešoji biblioteka iš jos knygą nusipirko.

Su literatūrine L. Didžiulienės-Žmonos kūryba supažindino rašytojas Vygandas Račkaitis. Jis pažymėjo net tik rašytojos L. Didžiulienės, bet ir jos dukterų Vandos Didžiulytės bei Aldonos Didžiulytės-Kazanavičienės kūrybinio palikimo svarbą.

 

Parengta pagal www.anyksciuvb.lt

To paties inf. šaltinio nuotr.