Anykštėnų derliaus šventėje – dėmesys obelims, geriausiems ūkininkams ir gražiausioms sodyboms

Anykštėniško obelys

Anykštėno atsiųstos rugsėjo 23 d. Anykščiuose vykusios derliaus šventės „Obuolinės” nuotraukos sužavėjo šio krašto žmonių išradingumu. Rajono Savivaldybės kultūros specialistų idėja kurti šventei obelis, rodės, pranoko fantazijos ribas: tai darbas, reikalaujantis daug laiko, pastangų, ir, žinoma, išmonės. Nors ir koks iš pradžių keistas atrodęs sumanymas pavyko: dirbtines įspūdingas obelis anykštėnai lankė, jomis žavėjosi. Jas vertinusi komisija neišskyrė nė vienos: apdovanojo visų 16 obelų autorius.

[gallery_box]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/obelys_obuoline_4.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/obelys_obuoline_2.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/obelys_obuoline_3.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/obelys_obuoline_5.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/obelys_obuoline_6.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/obelys_obuoline_7.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/obelys_obuoline_8.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/obelys_obuoline_9.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/obelys_obuoline_10.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/obelys_obuoline_11.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/obelys_obuoline_12.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/obelys_obuoline_13.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/obelys_obuoline_14.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/obelys_obuoline_15.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/obelys_obuoline_16.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/obelys_obuoline_17.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/obelys_obuoline_18.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/obelys_obuoline_19.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/obelys_obuoline_20.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/obelys_obuoline_21.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/09/obelys_obuoline_22.jpg” descr=”” title=””]

 

[/gallery_box]

Giedrės Gudaitės nuotraukos

 

Geriausi ūkininkai

Derliaus šventėje „Obuolinės” anykštėnai turi tradiciją pagerbti geriausių rajono ūkių ir gražiausių rajono sodybų savininkus. Rajono meras Kęstutis Tubis apdovanojimams kvietė konkurso „Metų ūkis 2017“ pirmos vietos nugalėtojus Viešintų seniūnijos ūkininkus Ligitą ir Algį Bukauskius „Už pilnos grandinės – nuo lauko iki stalo – sukūrimą ir kitų neįmanomų tikslų įgyvendinimą“; antrą vietą pelniusius Živilę ir Audrių Kustus (Troškūnų sen.) – „Už ūkio bei gamtos darną, išradingumą ir sumanų technologijų pritaikymą“, trečią – Justą Petraitį (Anykščių sen.) „Už puikų startą“.

Anykščių rajono savivaldybės nuotr.

 

Kitos nominacijos

Konkurso nominacijos buvo išdalintos ir šiems ūkininkams:

Mindaugui Kovoliūnui (Skiemonių sen.) „Už metų pažangą“;

Jurgitai ir Vytautui Senvaičiams (Svėdasų sen.) „Už gyvulininkystės ūkio plėtojimą“;

Daivai ir Raimundui Guobužams (Debeikių sen.) „Už modernių ūkininkavimo metodų diegimą uogininkystėje“;

Almai ir Viliui Juodeliams (Kurklių sen.) „Už meilę augalams ir atrastą meilę gyvūnams“;

Liliai ir Jonui Aleknavičiams (Kavarsko sen.) „Už pavyzdinio ūkio sukūrimą ir aukštus derlingumo rezultatus“;

Dovilei ir Aurelijui Kajietoms (Kavarsko sen.) „Už šeimos tradicijų tęsimą ir meilę bitelėms“;

Tomui Kauniečiui (Anykščių sen.) „Už techninį ir statybinį išradingumą“;

Vilmai ir Sauliui Savickams (Traupio sen.) „Už įrodymą, kad ir nedidelis ūkis gali rasti savo vietą po saule“;

Šarūnui Kubaičiui (Kavarsko sen.) „Už ūkininkavimo tradicijų tąsą“;

Ramūnui Jurkštui (Debeikių sen.) „Už tikrą požiūrį į ekologinį ūkininkavimą“;

Jurgai ir Evaldui Chlibik (Kavarsko sen.) „Už meilę žemei ir savo darbui“;

Elvyrai ir Vaidui Karaliūnams (Troškūnų sen.) „Už teisingą pasirinkimą ir kryptingą ėjimą tikslo link“;

Vilmai ir Sauliui Vilkams (Troškūnų sen.) „Už gausybės galvijų ir hektarų suvaldymą“;

Eglei Skudaitei (Troškūnų sen.) „Už jaunatvišką ryžtą“;

Virginijai ir Rimui Matelioniams (Andrioniškio sen.) „Už negandų nesunaikintą optimizmą, ūkio aplinkos puoselėjimą ir paramą stokojantiems“.

 

Gražiausios sodybos

Gražiausiomis miesto sodybomis pripažintos Gitanos ir Virgilijaus Luščiauskų, Laimos ir Vytauto Andrikonių bei Monikos ir Algirdo Jono Jakučionių sodybos.

 

Gražiausių miestelio sodybų titulą pelnė Danguolės ir Virginijaus Morkūnų, Ilonos Skardžiuvienės ir Onos Laurikėnienės namų kiemo aplinka.

 

Prizus už „Gražiausią kaimo sodybą“ pelnė Dariaus ir Jurgitos Češiūnų; Ingos ir Dainiaus Rulių bei Danutės ir Antano Čiukšių, o už „Gražiausią ūkininko sodybą“ – Daliaus ir Gitanos Raškevičių, Vaidos ir Dainiaus Žiogelių, Aušrinės ir Osvaldo Rudokų sodybos.

„Gražiausiosmis daugiabučio namo teritorijomis pripažinti Anykščių Vilniaus g. 103, Šviesos g. 6 ir Statybininkų g. 17 namų kiemai.

 

temainfo.lt ir Anykščių rajono savivaldybės inf.