Anykštėnai skelbia šių metų A.Baranausko premijos laureatą

Gruodžio 11 d. Antano Baranausko 2015-ųjų literatūros premiją anykštėnai įteiks rašytojai, literatūrologei profesorei Viktorijai Daujotytei-Pakerienei už jos knygas „Gīvenu vīna. Gyvenu viena” ir „Tata pariejau. Tai parėjau”, pasirašytas Viktorijos Daujotės vardu. Tai 2012 m. ir 2015 m. išleistos eiliuotų tekstų knygos, rašytos žemaičių (varniškių) tarme ir bendrine lietuvių kalba.

Išleistos jau trys literatūrologės prof. V.Daujotytės žemaitiškai eiliuotų tekstų knygos: pirmoji „Balsā ūkūs. Balsai ūkuose” pasirodė 2010 m.

Anykščių rajono savivaldybės A.Baranausko premijos skyrimo komisijai Lietuvos rašytojų sąjunga siūlo tris kandidatus, per pastaruosius trejus metus skaitytojam pasiūliusius grožinės literatūros knygas, skiepijančias meilę Lietuvos gamtai ir A.Baranausko gimtinės aplinkai, atskleidžiančias žmogaus ir gamtos dvasinį ryšį, bei už literatūrologijos kūrinius, skirtus A.Baranausko kūrybai.

Kaip literatūrologės prof. V.Daujotytės knygos siejamos su premijos teikimo nuostatais, temainfo.lt teiravosi A.Baranausko premijos skyrimo nario, A.Baranausko ir A.Žukausko-Vienuolio memorialinio muziejaus kuratoriaus, žurnalisto Tautvydo Kontrimavičiaus, komisijoje dirbančio nuo pat jos sukūrimo.

– Viktorijos Daujotės kūryboje itin ryškus bendrinės ir tarminės kalbos tarpusavio sąlytis, labai gilus aplinkos pajautimas, išsaugotas pats bendriausias principas – teisė į žmogaus prigimtinę aplinką ir kalbą. Tai labai ryški baranauskiškosios tradicijos tąsa. Kita vertus, anykštėnas Antanas Baranauskas pirmasis pradėjo tyrinėti tarmes, vėlesni lingvistai ėjo jo pėdomis. Viktorijos Daujotės knygos irgi yra šių idėjų tęstinumas, – sakė T.Kontrimavičius.

Apdovanojimui buvo pateiktos trys kandidatūros. Tarp jų – poeto Alio Balbieriaus ir gamtininko, kraštotyrininko, rašytojo, žurnalisto Henriko Gudavičiaus pavardės.

A.Baranausko premijos vertė siekia apie 3000 Eur.

Pirmoji A.Baranausko premija buvo įteikta 2010 m., ji teko tekstologui Pauliui V.Subačiui už monografiją „Antanas Baranauskas. Gyvenimo tekstas ir tekstų gyvenimai“ (2009 m.);

2011 m. apdovanojimas buvo įteiktas anykštėnui rašytojui Rimantui Vanagui už knygą „Paslių akademija“ (2011 m.);

2012 m. – rašytojui Algimantui Zurbai už romaną „Krisius“;

2013 m. premija nebuvo skiriama;

2014 m. – Gintautui Dabrišiui už poezijos knygas „Joju vienas“ (2011 m.) bei „Upė Jekaterinai“ (2014 m.).

Premijos įteikimo šventė planuojama Anykščių Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešojoje bibliotekoje.

 

Rita Briedienė

Emilijos Briedytės nuotr.