Anykštėnai pradėjo konkurso „Metų ūkis” maratoną

Anykščių rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjo Antano Bauros vadovaujama komisija pradėjo lankyti rajono ūkininkus, panorusius dalyvauti Lietuvos ūkininkų sąjungos konkurse „Metų ūkis”.

Birželio 30 d. komisija vertino Kavarsko seniūnijos ūkininko Jono Aleknavičiaus ir žemės ūkio bendrovės „Sodžius” ūkius. Abu įsikūrę Svirnų II kaime.

Lilia ir Jonas Aleknavičiai verčiasi augalininkyste, valdo apie 400 ha ne itin derlingos žemės. Ūkininkai domisi naujovėmis, ne kartą yra dalyvavę Europos Sąjungos projektuose, pasinaudoję parama. Jie – aktyvūs kaimo bendruomenės nariai.

„Sodžiaus” bendrovę aprodė jos vadovas Aleksej Chlibik. Ūkis valdo irgi apie 400 ha, vysto augalininkystę.

Troškūnų seniūnijai konkurse atstovauja Vaidos Bartulienės iš Kanapynės kaimo ir Edmundo Turskio mišrūs ūkiai. Kiekvienas valdo po 100 ha.

Praėjusią savaitę spėta aplankyti Debeikių seniūnijos Čekonių kaimo Nerijaus ir Linos Bieliūnų bei Ritos ir Raimondo Labonų iš Gerkonių kaimo, ūkius. Abu ūkiai mišrūs, skaičiuojantys per 100 ha.

Pabuvota Anykščių seniūnijos Aušriaus Žąsino ekologinės augalininkystės ir mėsinių galvijų ūkyje, skaičiuojančiame apie 300 ha, bei Alvydo Jurkėno mišriame, puoselėjančiame sodus ir uogynus 200 ha ūkyje.

Svėdasų seniūnijoje buvo vertinami Rolando Pajarsko mėsinių galvijų (apie 60 ha) ir Gintaro Šinkūno (apie 300 ha) augalininkystės ūkiai.

Liko aplankyti dar penkių seniūnijų ūkininkus.

 

temainfo.lt

Adelijos Varnaitės nuotraukos