Anykštėnai įvertino geriausius ūkininkus, gražiausias sodybas

– Leiskite kartu su Jumis pasidžiaugti tuo, kad didžioji dalis derliaus – jau aruoduose ir banko sąskaitose. Linkiu padėti gerus pamatus kitų metų derliui, linkiu Dievo, gamtos ir valdžios palaimos nelengvame žemdirbio versle! – anykštėnams, susirinkusiems į „Rudens darbų pabaigtuves“, kalbėjo rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjas Antanas Katliorius, renginio vedimo pareigas perdavęs Anykščių kultūros centro direktorei Dianai Petrokaitei.

Rugsėjo 27 d. derliaus šventėje „Obuolinės“ anykštėnai sveikino konkursų „Metų ūkis“ , „Gražiausia sodyba“ ir „Anykščių gražiausias sodo sklypas“ nugalėtojus.

– Šie metai nebuvo geriausi: baisi žiema, baisios derliaus supirkimo kainos. Džiaugiuosi, kad ūkininkai nedejuoja: jų pinigai sukasi gal dukart didesni nei rajono biudžetas, – šmaikštavo rajono meras Sigutis Obelevičius.

Metų ūkio rezultatus paskelbė Anykščių rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas Žilvinas Augustinavičius.

Pirma vieta atiteko Svėdasų seniūnijos ūkininkams Bronei ir Vytautui Kaušpėdoms, antra – Kavarsko seniūnijos ūkininkams Jovitai ir Andriui Tamulioniams, trečia – Viešintų seniūnijos ūkininkams Daivai ir Vytautui Abraškevičiams.

Konkurse dalyvavo 17 rajono ūkininkų. 

Žemės ūkio ministrės Virginijos Baltraitienės padėkas atvežė jos patarėjas Saulius Jakimavičius: apdovanojimai teko Debeikių seniūnijos ūkininkams Gitai ir Kęstučiui Opulskiams, Andrioniškio – Virginijai ir Rimui Matelioniams ir Anykščių – Danutei Aviltienei.

Seimo narys Ričardas Sargūnas Kurklių seniūnijos ūkininkams Audronei ir Povilui Palubinskams bei Renatai  ir Vytautui Palubinskams, ūkius įkūrusiems tik prieš penkerius metus ir sėkmingai ūkininkaujantiems, atvežė Seimo pirmininkės Loretos Graužinienės padėkas.

„Biržų žemtiekimo“ atstovas Anykščių kraštui Jurijus Čaikinas apdovanojo Debeikių seniūnijos ūkininkę Iloną Skardžiuvienę, Kavarsko – Janiną Veroniką ir Povilą Šeštokus; Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Jonas Talmantas – Kavarsko seniūnijos ūkininką Stanislovą Šinkūną ir Kurklių  – Dainių Žiogelį. Pastarajam teko ir 40-ojo gimtadienio dovana.

D.Žiogelis, Anykščių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas, sakė gavęs jauantrą medžiotojo kėdę.

Anykščių rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjas Antanas Katliorius.

– Anksti mane sodinat, –  juokėsi jis.

Jau 10 metų šis žmogus dalyvauja „Metų ūkio“ komisijos darbe, pažįsta kiekvieną rajono ūkininką, žavisi žmonėmis, mylinčiais gyvulius ir savo darbą, kartais net labai nuostolingą. Jo dovanos buvo skirtos Andrioniškio seniūnijos ūkininkams Aldonai ir Adomui Biliūnams bei Traupio – Jolitai ir Romanui Juzėnams.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Anykščių biuro vedėjas Romas Kubilius apdovanojimą skyrė Anykščių seniūnijos ūkininkui Robertui Kauniečui.

Su dovanomis atėjo ir Seimo nario R.Sargūno padėjėjas Alfrydas Savickas. Jos teko Kavarsko seniūnijos ūkininkams Violei ir Linvydui Aleknavičiams.

Padėkos iš mero S.Obelevičiaus rankų teko Viešintų seniūnijos ūkininkui Leonardui Rinkevičiui, Troškūnų – Algirdui Kuojai, Andrioniškio seniūnijos seniūno pavaduotojai Vaidai Matuliauskienei, Kurklių – Dainorai Banevičienei, Troškūnų – Laimai Repečkienei.

Anykščių rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas Ž.Augustinavičius apdovanojo Troškūnų seniūnijos ūkininkus  Nijolę Liuciją ir Kęstutį Skudus bei Kavarsko – Aldoną Terminskienę.

Į anykštėnų šventę atvyko  pasėlių draudikų  įmonės „Vereinigte  Hagelversicherung VVaG“, įsikūrusios Niurnberge, atstovas Giunteris Prostinak ir šios įmonės filialo „VH Lietuva“ vadovas Algimantas Navickas.

– Mus visus sieja solidarumas, o ypač nelaimės, kurią sukelia gamta, atveju. Su UAB „Elma“ dirbame nuo pat mūsų filialo įkūrimo Lietuvoje pradžios. Šiai bendrovei – mūsų padėka ir dovana, – sakė G.Prostinak.

Visiems metų ūkio konkurso dalyviams savivaldybė dovanojo kvietimus į Nacionalinio Kauno dramos teatro spektaklį „Gentis“, vyksiantį spalio 25 d. Anykščiuose.

Už paramą ūkininkams dėkojo Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras.

„Gražiausios sodybos“ konkurso laurai teko Pimaliūno kaimo (Andrioniškio sen.) gyventojams Daivai ir Valdui Baltakiams, II Svirnų (Kavarsko  sen.) – Marytei Baltakienei, Anykščių – Audronei ir Kazimierui Barezauskams bei Irmai Jasiūnienei, Kriokšlio  kaimo (Skiemonių sen.) – Vandai Gutauskienei, Žiogų (Skiemonių sen.) – Daliai ir Vidui Kugiams, Janušavos (Kavarsko sen.) – Astai ir Remigijui Oznanskams bei Jolantai ir Dainiui Pivorams, Pagirių (Anykščių sen.) – Daivai ir Virgilijui Raškevičiams, Antupių (Debeikių sen.) – Kristinai Rimkuvienei.

Gražiausiais sodais gali didžiuotis Bronė ir Jonas Paulavičiai (sodų bendrija „Šventoji“,  Danguolė ir Alvydas Rimavičiai („Šaltupys“), Danutė ir Mykolas Sinicos („Šaltupys“), Zita Tylienė („Liudiškiai“), Angelė ir Mykolas Triznickai („Elma“).

Po koncerto renginio rėmėjai buvo pakviesti ragauti kavinės „Žiburys“ obuolių pyrago, Vitalijaus Pertonio sodo obuolių ir „Anykščių vyno“ produkcijos.

temainfo.lt

Emilijos Briedytės nuotraukos

[gallery_box]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/geriausio_ukio_apdovanojimai_1.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/geriausio_ukio_apdovanojimai_2.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/geriausio_ukio_apdovanojimai_3.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/geriausio_ukio_apdovanojimai_5.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/geriausio_ukio_apdovanojimai_6.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/geriausio_ukio_apdovanojimai_7.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/geriausio_ukio_apdovanojimai_9.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/geriausio_ukio_apdovanojimai_10.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/geriausio_ukio_apdovanojimai_11.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/geriausio_ukio_apdovanojimai_12.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/geriausio_ukio_apdovanojimai_13.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/geriausio_ukio_apdovanojimai_14.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/geriausio_ukio_apdovanojimai_15.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/geriausio_ukio_apdovanojimai_16.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/geriausio_ukio_apdovanojimai_17.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/geriausio_ukio_apdovanojimai_18.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/geriausio_ukio_apdovanojimai_19.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/geriausio_ukio_apdovanojimai_20.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/geriausio_ukio_apdovanojimai_21.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/geriausio_ukio_apdovanojimai_22.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/geriausio_ukio_apdovanojimai_23.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/geriausio_ukio_apdovanojimai_24.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/geriausio_ukio_apdovanojimai_25.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/geriausio_ukio_apdovanojimai_26.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/geriausio_ukio_apdovanojimai_28.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/geriausio_ukio_apdovanojimai_29.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/geriausio_ukio_apdovanojimai_30.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/geriausio_ukio_apdovanojimai_31.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/geriausio_ukio_apdovanojimai_32.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/geriausio_ukio_apdovanojimai_33.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/geriausio_ukio_apdovanojimai_34.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/geriausio_ukio_apdovanojimai_35.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/geriausio_ukio_apdovanojimai_36.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/geriausio_ukio_apdovanojimai_37.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/geriausio_ukio_apdovanojimai_38.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/geriausio_ukio_apdovanojimai_39.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/geriausio_ukio_apdovanojimai_40.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/geriausio_ukio_apdovanojimai_41.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/geriausio_ukio_apdovanojimai_42.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/geriausio_ukio_apdovanojimai_43.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/geriausio_ukio_apdovanojimai_44.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/geriausio_ukio_apdovanojimai_45.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/geriausio_ukio_apdovanojimai_46.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/09/geriausio_ukio_apdovanojimai_47.jpg” descr=”” title=””]

[/gallery_box]