Anykštėnai ir kupiškėnai gavo pinigų kultūros paveldo objektams

Kupiškio ir Anykščių rajonai yra tarp septynių šalies savivaldybių, gavusių finansavimą savo projektams įgyvendinti pagal priemonę „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“. Tai 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos”  priemonė, finansuojama iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos. Iš jos Lietuvai skirta per 17 mln., o su valstybės lėšomis tai sudarys apie 19 mln. eurų.

Šiai priemonei pateikta 16 paraiškų. Be Kupiškio ir Anykščių rajonų savivaldybių, finansavimas skirtas Kazlų Rūdos, Radviliškio, Mažeikių, Palangos ir Šalčininkų rajonams.

 

Anykštėnai

Kaip teigia anyksciai.lt, kultūros ministro įsakymu Anykščių savivaldybės projektui „Okuličiūtės dvarelio restauravimas ir pritaikymas viešojo kultūrinio turizmo reikmėms“ skirta 419 264,35 Eur.

Okuličiūtės dvarelis – miesto centre, ant Šventosios kranto esantis puikus, bet apleistas XIX a. kultūros paveldo objektas.

Projektu siekiama atlikti dvarelio vidaus ir išorės remontą, priestatą pritaikyti kavinės veiklai, ties Šventosios upės šlaitu įrengti atviro tipo terasą lauko renginiams, įsigyti kultūrinei ir meninei veiklai administruoti bei vykdyti būtiną įrangą ir baldus. Pastate planuojama rengti parodas, edukacijas, meno terapijas, koncertus, konferencijas, seminarus.

Projektu planuojama socialinė ir ekonominė nauda: tikima lankytojų pasiryžimu mokėti už apsilankymą kultūros paveldo objekte.

 

Kupiškėnai

Kupiškio rajono savivaldybė minėtai ES programai teikė projektą „Palėvenės buvusio dominikonų vienuolyno ansamblio restauravimas ir pritaikymas šiuolaikinės visuomenės socialiniams ir ekonominiams poreikiams”.

Projektu numatyta atlikti Palėvenės dominikonų vienuolyno statinių ansamblio svirno tvarkomuosius paveldosaugos ir tvarkomuosius statybos darbus, įrengti pastato funkcionavimui būtinus inžinerinius tinklus, įsigyti elektroninį lankytojų skaitytuvą.

Svirno pastate planuojama įrengti ekspozicines erdves, skirtas įvairiems renginiams. Paraiškoje teigiama, jog įgyvendinus projektą svirne bus vykdomi edukaciniai užsiėmimai, rengiami poezijos, bardų dainų vakarai, muzikos festivaliai, kapelų ir teatrų šventės, ekspoziciniai renginiai. Atnaujintame svirne žadama teikti patrauklias, naujas, įvairiapusiškas, visuomenei prieinamas kultūros paslaugas, kurios skatins Kupiškio rajono ir visos Lietuvos gyventojų susidomėjimą kultūros paveldu; tikimasi pritraukti papildomus lankytojų srautus, padidinti Kupiškio rajono turistinį patrauklumą.

Kupiškėnai į šį XVII a. objektą projektu investuos per 400 tūkst. eurų.

 

Rita Briedienė

Anykščių rajono savivaldybės ir temainfo.lt archyvų nuotraukos