Anykščių rajone mažėja bedarbystė

Kaip teigia Anykščių rajono savivaldybė, šių metų rugpjūčio 1 d. Utenos teritorinės darbo biržos Anykščių skyrius užregistravo 1820 bedarbių (13 bedarbių mažiau nei praėjusį mėnesį, arba 488 mažiau nei sausio 1 d.). Registruotieji bedarbiai sudarė 11,8 proc. darbingo amžiaus gyventojų.

Šiemet nedarbas rajone sumažėjo nuo 14,6 iki 11,8 proc. Jaunimo iki 25 m. nedarbas siekia 4,9 proc. Per liepos mėnesį bedarbio statusas suteiktas 248 asmenims.

Praėjusį mėnesį darbdaviai registravo 105 laisvas darbo vietas. Daugiausia galimybių įsidarbinti turėjo Darbo biržoje įsiregistravę pardavėjai, barmenai, kvalifikuoti šiltnamio darbininkai, plataus profilio statybininkai, virėjai, pardavimo vadybininkai. Išlieka paklausa pagalbiniams darbininkams. Trečdalis laisvų darbo vietų registruota terminuotam įdarbinimui.

Šiais metais darbdaviai registravo 850 laivų darbo vietų, arba 272 mažiau nei per praėjusių metų septynis mėnesius. Laisvų darbo vietų terminuotam darbui sumažėjimą lėmė įdarbinimas pagal kvitus.

Liepą į Darbo rinką sugrįžo 253 darbo ieškantys asmenys. Padėta įsidarbinti 145 darbo ieškantiems asmenims Savarankišką veiklą –  įsigiję verslo liudijimus iki 6 mėn. – pradėjo 44 bedarbiai; 10 asmenų gavo subsidijas.

Per septynis šių metų mėnesius aktyviose darbo rinkos politikos priemonėse dalyvavo 594 asmenys, iš jų 320 – viešuose darbuose.

Nuo šių metų Anykščių regione, kaip ir visoje Lietuvoje, pradėta įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyva, kurios tikslas – per kuo trumpesnį laiką suaktyvinti niekur nedirbančius ir nesimokančius asmenis, jaunesnius nei 29 metų, padedant jiems susirasti tinkamą darbą arba užtikrinti tolesnio mokymosi bei lavinimosi galimybes. Per šių metų sausio-liepos mėn. į Utenos teritorinės darbo biržos Anykščių skyrių kreipėsi 43 bedarbių iki 29 m. amžiaus. Jiems pradėtos taikyti Jaunimo garantijų iniciatyvos, suteiktos informavimo bei konsultavimo paslaugos, 159 dalyvavo įvairiuose motyvavimo konsultavimo užsiėmimuose; 111 jaunuolių įdarbinta, 86 suteiktas laikinas užimtumas.

 

Parengė Adelė Varnaitė

Emilijos Briedytės asociatyvi nuotr.