Anykščiuose įvyko valdžios perėmimo įteisinimas

Jono Biliūno gimnazijos Prezidentas Kristijonas Valančiūnas

Lapkričio 20 d. pavakare Anykščiuose vyko valdžios perėmimo įteisinimas. Viskas vyko už užrakintų durų. Kviestiniai susirinko iki 16 val., po to vidun patekti buvo sunku. Maloniai besišypsančios durininkės griežtumas neatitiko jos veido išraiškos.

– Neturiu įpareigojimų ką nors įleisti, – sakė ji.

Derybos užtruko.

Ilgoje salėje vos galėjai įžiūrėti žmones. Tvyrojo prieblanda. Žmonių buvo daug, tačiau įėjus niekas nė nepasuko galvos. Jautei  renginio rimtį ir prakilnumą. Priekyje, dešinėje pusėje, už ilgo stalo sėdėjo penkiese: jų užduotis šiame renginyje tik jiems patiems  ir aiški – sėdėjo palikę prie juodų pultų. Pirmose eilėse sėdėjo Jo Ekscelencijos šalininkai, tėvai Gitana ir Arūnas Valančiūnai, tolėliau – Kyokuchin atstovas.

– Jo Ekscelencijos treneris, – skelbė balsas iš priekio.

Eugenijui Šilaikai mikrofono nereikėjo.

– Esu įpratęs kalbėti garsiai, – pasakė jis ir, trumpai pasveikinęs Prezidentą, atsisėdo į savo vietą. Jau vėliau sužinojome, jog jis labai pyksta, jei kas nors jo pavardę taria Šileika; tuomet mikrofono juolab nereikia…

Salėje nesimatė Jo Ekscelencijos artimiausios patarėjos Stanislavos Makauskienės. Turėjome žinių, jog puikiai suplanuotą valdžios perėmimą ji koregavo nuotoliniu būdu. Bet šios žinios nėra oficialios.

– Kai sužinojome, kad jis ketina kandidatuoti, nepritarėme tam. Jis, kaip visada, išklausė su dėmesiu ir, kaip visada, padarė savaip. Vis dėlto galiu patikinti, kad jis įvykdys viską, ką jums pažadėjo, – kalbėjo Prezidento mama.

Vėliau savo kalboje ji truputį susigraudino: sakė Jono Biliūno gimnazija jai pati mieliausia įstaiga.

Trumpai kalbėjo ir pats Prezidentas – viskas jau išdėstyta per istorinę spalio 7-osios ilgąją pertrauką. Siekiant, kad vyktų būtent jo, tuomet dar paprasto III gimnazinės klasės gimnazisto Kristijono Valančiūno, inauguracija, jam teko įveikti dvi stiprias „concurrentis”.

Iš štai – J.Biliūno gimnazijos Prezidento inauguracija.

– Ar galime Jus šiek tiek pakalbinti? – kreipėmės į Prezidentą jau po iškilmių.

– Trumpai.

– Gal jaučiate iškilmių jaudulį?

– Jokio jaudulio. Esu atsipalaidavęs.

– Kodėl renginys vyksta už uždarų durų? Pavėlavusieji patyrė tikrą vargą…

– Nereikia vėluoti.

– Ko Jums linkėjo šalininkai?

– Subalansuotos valdžios.

– Vienas iš Jūsų programos siekių – didinti moksleivių savišvietą: juos turi pasiekti pasaulio žinios. Aš tai nėra tik rinkiminis lozungas?

– Man užteks motyvacijos tai įgyvendinti.

– Ar ketinate tęsti Prezidentės Brigitos Ramanauskaitės politiką?

– Savo veikloje naudosiu geriausius pavyzdžius. Dėkoju Jums už man parodytą dėmesį.

Prezidentas nežymiai linktelėjo galvą, žengtelėjo į šoną ir išėjo.

Netrukus prasidėjo moksleiviški šokiai. Ore sklaidėsi inauguracijos oficialumas…

 

Adelija Varnaitė

Emilijos Briedytės nuotraukos

[gallery_box]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/11/2015_jono_biliuno_gimnazija_prezidento_inauguracija_1.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/11/2015_jono_biliuno_gimnazija_prezidento_inauguracija_3.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/11/2015_jono_biliuno_gimnazija_prezidento_inauguracija_4.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/11/2015_jono_biliuno_gimnazija_prezidento_inauguracija_5.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/11/2015_jono_biliuno_gimnazija_prezidento_inauguracija_6.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/11/2015_jono_biliuno_gimnazija_prezidento_inauguracija_7.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/11/2015_jono_biliuno_gimnazija_prezidento_inauguracija_8.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/11/2015_jono_biliuno_gimnazija_prezidento_inauguracija_9.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/11/2015_jono_biliuno_gimnazija_prezidento_inauguracija_10.jpg” descr=”” title=””]

[/gallery_box]