Anykščių valdžia skaičiuoja vilkų padarytus nuostolius

Gegužės 18-osios naktį vilkai papjovė du Anykščių rajono Kavarsko seniūnijos Medžiočių kaimo ūkininkų avinus ir du ėriukus. Tąsė juos po aptvarą, net grandinių kuolai nebeatlaikė.

Gegužės 17 d. Anykščių rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus komisija Medžiojamų žvėrių ūkiniams gyvūnams, pasėliams, miškui ir hidrotechniniam įrenginiams padarytai žalai įvertinti ir atlyginti vyko į Kavarsko seniūnijos Pasusienio kaimą: čia Sauliaus Milašiaus ūkyje vilkai papjovė tris avis.

Iš pradžių ūkininkas manė, kad avys pabėgo – vilkų darbas ne iš karto buvo pastebėtas. Paskui imta skaičiuoti rastas avių dalis: trys uodegos, trys skrandžiai, viena galva…

Kaip temainfo.lt sakė šios komisijos pirmininkas, Žemės ūkio skyriaus vedėjas Antanas Baura, nuo praėjusios savaitės Anykščių rajone vilkai jau papjovė 32 avis: Deveikių seniūnijos ūkininkas neteko 11, Andrioniškio – 14 avių.

– Nuostolių padaryta per 3 000 Eur. Pernai per visą sezoną buvo papjauta 71 avis ir vienas galvijo prieaugis, žalos vertė siekė per 6 tūkst. eurų, – sakė Žemės ūkio skyriaus vedėjas.

– Kitaip nebus: kažkas pelnosi iš vilkus globojančio projekto. Visais laikais – ir sovietiniais, ir Smetonos – šie žvėrys buvo medžiojami. Tokios iniciatyvos išbalansavo gyvūnijos pusiausvyrą: vilkų priviso, atsodinamuose miškuose, kurie niekada nepasieks natūralaus miško kokybės, vilkai neberanda maisto. O priviso jų per daug. Kokio azarto reikia, kad pririštą avį su visu kuolu išvilktum? Kai kokį vaiką sudraskys, kai pasaulis apie tai ims šnekėti, tada Lietuva pradės galvoti, kaip žmones ir ūkius apsaugoti nuo vilkų. Anykštėnų biudžetui pastarųjų išdaigos jau kainavo per 10 tūkst. eurų. Avių neauginančiųjų atžvilgiu tai nėra teisinga, – sakė medžiotojas.

 

temainfo.lt