Anykščių rajono vadovų spaudos konferencija – pačiu laiku

Sigutis Obelevičius (iš kairės), Kęstutis Tubis, Donaldas Vaičiūnas ir Dominykas Tutkus

Sukvietė spaudos konferenciją

Sausio 5 d. Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, jo patarėjai Donaldas Vaičiūnas ir vakar darbą pradėjęs Dominykas Tutkus bei vicemeras Sigutis Obelevičius surengė spaudos konferenciją: rajono vadovai aptarė situaciją, susidariusią prieš tai, kai Savivaldybę nusprendė palikti administracijos direktorė Veneta Veršulytė, jos pavaduotojas Saulius Rasalas bei mero patarėjas Kęstutis Indriūnas, ir dabartinę padėtį jau be jų.

Gruodžio pradžioje apsisprendę palikti postus nė vienas šių trijų žmonių nekonkretino išėjimo aplinkybių – teigė norintys išlikti orūs. Tuomet padėtį komentavęs rajono meras teigė, jog nesutarimai pradėjo ryškėti po to, kai imta aiškintis kai kuriuos projektų nesklandumus.

O visuomenėje pynėsi neaiškumai. Net politologai, vertinę anykštėnų situaciją, teigė, kad žmonės rinko partijoms nepriklausančiuosius, todėl dabar niekas jų negali nušalinti, ir jie jaučiasi kaip karaliukai…

Štai temainfo.lt rašinį „Skandalas, rodės, gali kilti visur, tik ne Anykščiuose” kažkoks Piteris pakomentavo taip: „1, Ar nesusvyruos valdančioji dauguma? – Nesusvyruos, – sakė jis. Susvyravo, gruodžio 13 dieną suformuota nauja dauguma. 2, Apie Veršulytę. Aš jos darbą vertinu gerai. Tvarkinga, darbšti, moka išreikalauti. Gerai ją vertinu ir dabar. Nemeluoju. Neturiu jokio noro meluoti, – sakė meras. Sausio 5 merą apkaltino ją savivaldžiavimu 3, Žmonės mane palaiko Paskutinės interentinių portalų apklausos rodo, kad dauguma žmonių palaiko administracijos sprendimą pasitraukti nuo galimai korumpuoto mero (kalba netaisyta).”

Kitaip tariant, spaudos konferencija – pačiu laiku.

 

Viskas prasidėjo nuo Svėdasų

Gruodžio 5 d. vyko Anykščių rajono savivaldybės vedėjų pasitarimas. Dar iki pietų administracijos direktorės pavaduotojo S. Rasalo meras paprašė paaiškinti nuo gaisro nuketėjusio Svėdasų Šimonių g. 10-ojo namo situaciją: vis dar nebuvo suformuotas jo sklypas, priklausantis Savivaldybei.

Tą pačią dieną meras ir vicemeras S. Obelevičius paprašė ir direktorės V. Veršulytės paaiškinimo, kodėl Savivaldybės vadovai neinformuojami apie kai kuriuos administracijos vykdomus viešuosius pirkimus. Direktorė tepaprašė leidimo išeiti.

Tos dienos skyrių vadovų pasitarime V. Veršulytė pareiškė išeisianti iš darbo. Tokį pat norą išsakė ir S. Rasalas – abu išėjo iš pasitarimų salės.

V. Veršulytės ir S. Rasalo prašymus išeiti iš darbo meras gavo paštu gruodžio 6 d. Tądien jis vyko į Savivaldybių asociacijos valdybos posėdį Vilniuje. Merui nesant į Savivaldybę atvyko „Lietuvos ryto” televizija, ir L. Pakeltis, V.Veršulytė bei K. Indriūnas davė interviu apie Anykščių rajono savivaldybės demokratijos stygių. Situaciją televizijai meras aiškino Vilniuje, per minėto posėdžio pertrauką.

 

 

Nekeldavo trūkumų į viešumą

Kaip teigė meras, jis jau ir anksčiau buvo prašęs direktorės ir jos pavaduotojo S. Rasalo, kad šie vadovų pasitarimams pateiktų informaciją apie Savivaldybės pirkimus: kas juos laimi ir kokias sumas, kiek pavyksta nuderėti.

– Visus klausimus, kurie iškildavo darbe, darbine prasme ir nagrinėdavome. Jokių darbo trūkumų į viešumą nekeldavau. Noriu pasakyti tokį dalyką: Savivaldos įstatymas apibrėžia, kad Savivaldybės taryba reglamento nustatyta tvarka prižiūri Savivaldybės vykdomąsias institucijas – Savivaldybės administracijos direktorių, administracijos direktoriaus pavaduotoją. Už šios funkcijos įgyvendinimo organizavimą yra atsakingas meras. Ir privalėjau, ir privalau kontroliuoti, kaip vykdomosios institucijos atlieka savo darbą. Jie teikia ataskaitas tiek Tarybai, tiek merui. Dabar suprantu, kad dalis ataskaitų nebuvo teikiama, – kalbėjo meras.

 

Buvo problemų dėl S. Rasalo

Meras stebėjosi: vadovų pasitarimuose skrupulingai buvo aptarinėjama, kiek spaudos leidinių užsakyti seniūnijoms ir kitoms įstaigoms, o svarbiausiais dalykais – kam ir kokios sumos pervedamos – vengta kalbėti.

Dėl S. Rasalo vykdomų darbų buvo atskirų problemų. Štai rugsėjo 12 d. gautas VšĮ „Sveikatos oazė” raštas, kuriame teigiama, kad 2016 m. numatytas tik aštuonių mėnesių sezonas. Laiku nepradėtas eksploatuoti baseinas negalėjo vykdyti programų ir ūkinės komercinės veiklos. „Įstaiga netenka 30 tūkst. eurų”, – teigiama rašte.

Iki S. Rasalui ateinant į valdžią baseino sezonas trukdavo 10 mėn., o du mėnesiai – vasaros laikas – būdavo skiriami patalpų renovacijos ir atsinaujinimo darbams.

Rugsėjo 12 d. meras paprašė direktorės V. Veršulytės atlikti baseino veiklos tarnybinį patikrinimą – kas gi kaltas, kad renovacijos darbams buvo vykdomi visai ne tie pirkimai, kokių prašė „Sveikatos oazės” direktorė, kodėl baseinas nepradėjo veikti laiku? Išvadų taip ir nepateikta.

– Pagal teisės normas niekas savo byloje negali būti teisėju. Ši norma sena – nuo Romos imperijos laikų. Ir mes peržiūrėsim dalykus, kas dėl to kaltas. Pasitarime bandyta teigti, kad dėl to kalta buvusi miesto architektė, nors ji tuo metu jau nebedirbo… – teigė meras.

 

Luko Pakelčio I sprendimas nebetęsti veiklos

Anot rajono vadovo, su tuometinės daugumos frakcijos pirmininku Luku Pakelčiu dėl S. Rasalo darbo trūkumų buvo kalbėta tris kartus ir prašyta imtis priemonių jo veiklai koreguoti.

Gruodžio 6 d. 18.12 val. meras gavo L. Pakelčio raštą, kuriame teigiama: „Noriu informuoti, kad liberalų sąjūdžio Anykščių rajono skyriaus deleguotiems politinio pasitikėjimo pareigūnams – administracijos direktorei Venetai Veršulytei ir direktorės pavaduotojui Sauliui Rasalui bei mero patarėjui Kęstučiui Indriūnui – parašius atsistatydinimo pareiškimus iš užimamų pareigų, skyriaus taryba priėmė sprendimą Liberalų sąjūdžio atstovams Savivaldybės taryboje nebetęsti veiklos tiek esančioje frakcijoje, tiek daugumoje.”

O rajono vadovai po tokio pareiškimo nusprendė: dirbame toliau, tęsiame darbą.

Direktorė ir jos pavaduotojas į pasitarimus nebėjo. Mero patarėjas eidavo, nes jam buvo pasakyta: nevykdys patarėjo funkcijų, bus atleistas tą pačią dieną – tam net Tarybos sprendimo nereikia.

Mero patarėjas Dominykas Tutkus

Direktorė V. Veršulytė su savo pavaduotoju S. Rasalu vadovų pasitarime pasirodė po TS-LKD tarybos posėdžio. Sužinoję, kad konservatoriai lieka koalicijoje, abu vėl nebelankė posėdžių.

 

Luko Pakelčio II sprendimas nebetęsti veiklos

Gruodžio 13 d. L. Pakeltis merui vėl atsiuntė raštą, kuriuo prašė palikti darbe direktorę ir jos pavaduotoją, o jis pats pasitrauktų ir iš frakcijos, ir iš rajono skyriaus pirmininko pareigų.

Ši auka nebuvo įvertinta niekaip: meras sirgo, o Darbo įstatymas nors ir numato galimybę per tris dienas atsiimti pareiškimą, tačiau terminas jau buvo praleistas…

 

Neramina Tilto gatvės projektas

Anykščių rajono vadovus bene labiausiai neramina tai, kad jiems netikėtai buvo pakeista Tilto gatvės projekto sąmata. 2015 m. liepos 15 d rajono Taryba ją patvirtino 1 400 048 Eur vertės. Kitą dieną Regioninės plėtros taryba priėmė tokį pat sprendimą. Ši suma užfiksuota ir rugsėjo 14-osios vidaus reikalų ministro įsakymu. Iki šiol neaišku, kodėl Savivaldybės administracijos direktorė darbų pirkimo konkurso sąlygose numatė visai kitą – 1 800 000 Eur – sumą.

Apie tai meras sužinojo gruodžio 29 d., kai Investicijų skyriaus vedėjas jam pranešė, jog negalima pasirašyti sutarties ES lėšoms gauti dėl perviršytos sumos: UAB „Metro architektūra” atsiuntė pranešimą apie bendrą 1 864 482 Eur projekto vertę. Savivaldybė, dengianti dalį šio projektą, suprato esanti įstumta į 550 tūkst. eurų skolos įsipareigojimą.

Lapkričio 14 d. administracija jau buvo padariusi vieno iš projektų pirkimą ir UAB „Projektų rengimo centras” apmokėjo 37 800 Eur.

Bendra projektavimo vertė pagal pirkimo sąlygas siekė 65 000 Eur. Direktorė su UAB „Metro architektūra” pasirašė sutartį 61 tūkst. eurų ir pernai gruodžio 28 d. dalį – per 40 tūkst. eurų – apmokėjo. Kodėl antrą kartą darytas projektavimas tam pačiam objektui?

 

Rajono vadovai pasitikėjo mero patarėju

Rajono vadovai pasitikėjo mero patarėju architektu K. Indriūnu. Be to, kaip sakė S. Obelevičius, „Tilto gatvės projektas Anykščiams žiauriai svarbus”. Tai vartai į miestą, vadinasi, – ir jo prestižas. Daug vilčių į šį projektą deda ir Vidaus reikalų ministerija: projektas sietinas ir su verslumu.

Manyta, kad ir architektui mero patarėjui šis projektas žiauriai svarbus.

Gal viskas būtų buvę ir gerai, jei ta suma nebūtų palikusi neaptarta. Ir kur atsirado 1,8 mln. skaičius? Kodėl jis atsirado tik viešųjų pirkimų sąlygose?

Anot S. Obelevičiaus, architektai, kurie darė projektą, nėra kalti. Jiems buvo pasakyta, kad gali daryti projektą už 1,8 mln. eurų, jie ir darė, dar net truputį viršijo.

Neramu ir dėl to, kad iki lapkričio 1 d. Valstybės investicijų programos lėšų tepanaudota 37 proc. Keletą kartų buvo rengiami pasitarimai – ką daryti, kad šių lėšų neprarasti? Dėl jų K. Tubis ne kartą lankėsi ministerijose, Vyriausybėje.

Administracijos direktorės pavaduotojas S. Rasalas buvo ir pirkimų vadovas. Jis pasitvirtino pirkimų planą, bet vykdė jį ne itin sklandžiai… Skyrių vedėjai ėjo tartis tiesiai pas merą ir sakė: jei nepadarysim to ar to, prarasim 90 000 Eur… Prarasim 100 000 Eur…

 

Savivaldybę gramzdina darbų našta

Sausio 4 d. buvo surengtas pasitarimas: Anykščių rajono savivaldybė turi didžiulę problemą – kaip pateisinti savarankiškai padidintą sąmatą.

Meras kreipėsi į Regioninės plėtros tarybą ir prašė apmokėjimus atidėti mėnesiui: šiandien anykštėnai nepajėgūs sumokėti papildomai atsiradusios sumos.

Panašiai gali būti viršyta ir Antano Vienuolio gatvės apžvalgos aikštelės projekto sąmata.

Savivaldybės specialistai įklimpo į darbus: biudžeto svarstymas, painiava projektuose…

– Demokratija nėra savivalė, – taip minėto epizodo pasakojimą užbaigė meras.

 

Žiūri kaip į kokius išdavikus

– Į mane ir Donaldą Liberalų sąjūdžio žmonės žiūri kaip į kokius išdavikus. Bet aš noriu pasakyti, kad nei administracijos vadovai, kurie atsistatydino, nei Liberalų sąjūdžio skyrius priimdami sprendimus jų nederino nei su manim, nei su kitais Anykščių TS-LKD nariais ar koalicijos partneriais. Todėl mes negalime prisiimti jokios atsakomybės už jų veiksmus, – teigė vicemeras S. Obelevičius ir apgailestavo dėl to, kas įvyko: juk V. Veršulytę į administracijos direktorės postą kalbino jis pats.

 

Vieną koaliciją pakeitė kita

Vieną iš pasitraukimo priežasčių išėjusieji nurodė mero vadovavimo stilių. Senu Savivaldybės krienu save pavadinęs S. Obelevičius, dvi kadencijas dirbęs meru, su trimis merais rajonui tarnavęs vicemero pareigose, sakė tikrai galįs lyginti.

– Visi yra skirtingos asmenybės, visų vadovavimo stilius kažkuo skiriasi, bet pats Savivaldybei vadovavimo formatas nuo to laiko, kai pradėjau dirbti Savivaldybėje, kai jai vadovavo Darius Gudelis, iš principo nesikeitė, – sakė vicemeras.

Anot jo, kiekvieną rytą rajono ir Savivaldybės administracijos vadovai, patarėjai sėda prie stalo – vyksta diskusijos. Visi turi galimybę išsakyti savo nuomonę, o sprendimai priimami konsensusu.

– Ir su Tilto gatvės projektu nebūtų to atsitikę, jei būtų dėl jo tariamasi. Susiklostė pakankamai aukšta politinė kultūra: mūšis vyksta prieš rinkimus, o po rinkimų į pirmą vietą keliamos užduotys, kurias reikia atlikti. Kas atsitiko? Nieko, tik vienus koalicijos partnerius pakeitė kiti. Tai buvo pirmas ir, tikiuosi, paskutinis toks atvejis Anykščiuose, – kalbėjo vicemeras.

 

Tai kaip dėl demokratijos?

Anot mero, administracijos veikloje buvo net politikavimo. Štai pernai Kavarsko bažnyčiai apšviesti paskirta 15 tūkst. litų. S. Rasalas pareiškė, kad šis projektas nebus vykdomas, kadangi Kavarsko seniūnijos seniūnas Algirdas Gansiniauskas dalyvauja Seimo rinkimuose.

– Man labai keista, kad medžius pradedame genėti tik po rinkimų, – sakė meras K. Tubis.

Anot rajono vadovo, demokratijos nepaisė pati administracija. Gruodžio 1 d. direktorė V. Veršulytė pasirašė įsakymą premijuoti 103 – daugiau nei pusę –Savivaldybės darbuotojų: pasirašyti 73 įsakymai, atseikėta 24 782 Eur suma. Apie tai nežinojo nei meras, nei vicemeras ir net skyriaus vedėjai.

– Per mano darbo metus tokių dalykų nėra buvę, – teigė vicemeras.

Anot S. Obelevičiaus, tokie neaptarti reikalai kiršina žmones, o kai iš skyriaus tik vienas gauna premiją, tai nepatogiai jaučiasi ir jis pats.

 

Išlieka ta pati taisyklė – nepakeičiamų nėra

Šiuo metu Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas laikinai eina Audronius Gališanka. Koalicijos parneriai tariasi jį tvirtinti nuolatinėms direktoriaus pareigoms.

Anot vicemero S. Obelevičiaus, kandidato į šias pareigas ieškota tokio, kuriam nebereiktų mokytis – tam nebėra laiko. Į šį postą buvo kviečiami Žemės ūkio skyriaus vedėjas Antanas Baura, buvęs meras Alvydas Gervinskas.

– Iš mero komandos pasitraukė pusė žmonių, stipresnioji dalis liko. Vicemeras liko. Džiaugiuosi ir rajono Tarybos narių išmintingumu, – sakė meras.

Jis pasidžiaugė ir opozicijos darbu, ir savo patarėju Donaldu Vaičiūnu, parengusiu daugybę dokumentų, kai tuo tarpu K. Indriūnas – vos vieną.

Apie save žurnalistams papasakojo ir naujas mero patarėjas D. Tutkus; jį į šias pareigas delegavo Valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Jo darbinė patirtis – Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba Anykščiuose ir UAB „Biržų žemtiekimas”. D. Tutkui – 27-eri, jis baigęs Lietuvos sveikatos universiteto bakalauro studijas, šiuo metu siekia magistro laipsnio.

Kodėl liko dirbti D. Vaičiūnas? „Didžiojo pučo” metu jis buvo Rumunijoje, todėl tik per atstumą nagrinėjo visas peripetijas. Iš pradžių buvo daug emocijų, grįžus buvo pateikta ir žinių. Jis – darbietis. Šios partijos Anykščių skyriaus pirmininkas Ričardas Sargūnas pritarė jo sprendimui nesiblaškyti. Atrodo, jį šiek tiek suglumino L. Pakelčio II sprendimas nebetęsti veikos: pabandęs į darbą sugrąžinti V. Veršulytę ir S. Rasalą, p. Lukas nebeklausė D. Vaičiūno nuomonės.

 

Kaip meras bevertina Liberalų sąjūdį?

– Pastaruoju metu pradėjau bendrauti su Liberalų sąjūdžio nariais, kurie yra ir rajono Tarybos nariai, informavau juos apie situaciją, – žurnalistams pasakojo meras.

Anykščių rajono vadovas K. Tubis išlieka nepartiniu, bet į liberalsąjūdiečius sakė nespjauna, su jais nekonfliktuoja, ir tik L. Pakelčio elgesys neleidžia bendradarbiauti.

– Iš stovyklos į stovyklą aš nelakstau. Kolegą Luką rekomendavau kaip geriausią Anykščių atstovą į Seimą, o jis – nepraėjus dviem mėnesiams – iškviečia televiziją ir aiškina, koks aš blogas. Man tai nelabai suprantama. Žmogiškai aš to nesuprantu. Jausminiai – taip pat, – sakė meras.

 

Ir kas toliau?

– Tikrai neleisiu savivaldžiauti ir neleisiu nedorai užsidirbti Savivaldybės sąskaita, – sakė Anykščių rajono meras K. Tubis, dar priminęs savo priešrinkiminį pažadą dirbti skaidriai.

Kas toliau? Į žurnalistų klausimą, kokios naudos turėjo V. Veršulytė, rajono vadovai negalėjo atsakyti, tačiau tai, kad sutartį ji pasirašė su bendraklasiu, kursto įvairias mintis. Juolab ir meras prisipažino išsakęs ne visus Savivaldybės administracijos neskaidrumo pavyzdžius.

– Svarstysime, kaip visa tai įvertinti teisiškai. Turimą medžiagą perduosime rajono Antikorupcijos komisijos vadovui ir lauksime jo rekomendacijų. Tai padės apsispręsti – užteks tik tarnybinio patikrinimo, ar reiks ir tam tikrų institucijų vertinimo, – temainfo.lt sakė meras K. Tubis.

Anot mero, šiuo metu Savivaldybėje įsivyravo jauki ir draugiška aplinka.

 

Rita Briedienė

Anykščių krašto laikraščio „Šilelis” nuotraukos