Anykščių rajono vadovai seniūnaičiams įteikė pažymėjimus

Autoriaus nuotr.

Sausio 27 d. Anykščių rajono savivaldybė naujai išrinktiems seniūnaičiams įteikė pažymėjimus. Toks renginys, ko gero, pirmas Lietuvoje, kol kas gal ir vienintelis.

Iškilmės vyko Anykščių menų inkubatoriuje. Seniūnaičius sveikino rajono vadovai, jiems grojo Anykščių muzikos mokyklos džiazo grupė, vadovaujama vyr. mokytojo Vytauto Žiuko.

Pagal Anykščių savivaldybės administracijos direktorės Vanetos Veršulytės parengtą grafiką anykštėnai seniūnaičius rinko beveik keturis mėnesius.

Seniūnaitijų skaičius nėra ribojamas, todėl štai Anykščių seniūnija jų skaičiuoja – 11, Kavarsko ir Troškūnų – po 9, Svėdasų – 7 , Andrioniškio ir Debeikių – po 6, Skiemonių – 4, Viešintų ir Kurklių – po 3, Traupio – dvi.

Seniūnaitis – gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovas. Tad kartu su rajono vadovu meru Kęstučiu Tubiu, jo pavaduotoju Sigučiu Obelelvičiumi, Savivaldybės administracijos direktore V.Veršulyte, jos pavaduotoju Sauliumi Rasalu, 10 rajono seniūnų ir 60 seniūnaičių Anykščių rajoną valdo 74 žmonės.

Šios kadencijos seniūnaičiai buvo rinkti trejiems metams, kiti jų rinkimai vyks 2018-aisiais. Seniūnaitis dirba visuomeniniais pagrindais. Seniūnaičių rinkimai vykdomi nuo 2009 m.

Žilvinas Kesmokas
Anykščių rajono savivaldybės nuotraukos

 

[gallery_box]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/01/2016_seniunaiciu_rinkimai_anyksciuose_temainfo_1.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/01/2016_seniunaiciu_rinkimai_anyksciuose_temainfo_2.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/01/2016_seniunaiciu_rinkimai_anyksciuose_temainfo_3.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/01/2016_seniunaiciu_rinkimai_anyksciuose_temainfo_4.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/01/2016_seniunaiciu_rinkimai_anyksciuose_temainfo_5.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/01/2016_seniunaiciu_rinkimai_anyksciuose_temainfo_6.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/01/2016_seniunaiciu_rinkimai_anyksciuose_temainfo_7.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/01/2016_seniunaiciu_rinkimai_anyksciuose_temainfo_8.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/01/2016_seniunaiciu_rinkimai_anyksciuose_temainfo_9.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/01/2016_seniunaiciu_rinkimai_anyksciuose_temainfo_10.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/01/2016_seniunaiciu_rinkimai_anyksciuose_temainfo_11.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/01/2016_seniunaiciu_rinkimai_anyksciuose_temainfo_12.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/01/2016_seniunaiciu_rinkimai_anyksciuose_temainfo_13.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/01/2016_seniunaiciu_rinkimai_anyksciuose_temainfo_16.jpg” descr=”” title=””]

[/gallery_box]

Anykščių rajono savivaldybės nuotraukos