Anykščių rajono savivaldybė skiria stipendijas gabiems abiturientams

Netrukus Anykščių rajono savivaldybė skelbs, kurie keturi rajono mokyklų gabiausi (gerai, labai gerai, puikiai mokęsi) abiturientai, sėkmingai įstoję ir jau besimokantys šalies ir užsienio universitetuose bei kolegijose gaus rajono stipendiją.

Stipendijos skyrimo pagrindiniai kriterijai – Valstybinių brandos egzaminų vidurkis (91-100 balų – 40 taškų, 81-90 balų – 30, 71-80 balų – 20) bei brandos atestato vidurkis (10 balų – 20 taškų, 9-9,99 balai – 10, 8-8,99 balai – 5).

Taškai skiriami ir už pasiekimus tarptautinėse olimpiadose ir konkursuose, už sporto pasiekimus olimpinėse žaidynėse, pasaulio ir Europos čempionatuose; už dalyvavimą tarptautinėse olimpiadose ir konkursuose; pasiekimus respublikinėse olimpiadose ir konkursuose, sporto pasiekimus Lietuvos čempionatuose, rajoninėse olimpiadose ir konkursuose, už savanorystę.

Prašymas ir dokumentai dar gali būti pateikti iki rugsėjo 15 d., arba atsiųsti paštu Anykščių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriui (K.Ladigos g. 1, 29111, Anykščiai, 201 kab.).

Smulkesnę informaciją teikia Anykščių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Nila Mėlynienė, tel. 8 381 54310, el. paštas nila.melyniene@anyksciai.lt.

 

Parengta pagal Anykščių rajono savivaldybės inf.