Anykščių rajono savivaldybė neturi nė vieno budinčio globotojo, Rokiškio – vieną, Kupiškio – du


Situacija dėl laikinųjų globėjų-rūpintojų ar budinčių globotojų visoje šalyje yra sudėtinga. Vasario 24 d. duomenimis, Lietuvoje buvo 198 budintys globotojai, 118 jų – galintys priimti vaiką bet kuriuo paros metu.


Anykščių rajono savivaldybėje – nė vieno globotojo

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba (VVTAĮT) pastebi: nepaisant aktyvių raginimų Lietuvoje dar yra penkios – Birštono miesto, Prienų, Utenos, Rietavo ir Anykščių rajonų – savivaldybės, neturinčios nė vieno budinčio globotojo.
Budintis globotojas – asmuo, savo šeimoje ne ilgiau nei 12 mėnesių prižiūrintis nuo vieno iki trijų vaikų, kol jie sugrįš pas savo tėvus arba jiems bus surasti nuolatiniai globėjai ar įtėviai.
– Tose savivaldybėse, kuriose nėra budinčių globotojų, nėra sudariusios su jais sutarčių dėl paslaugų teikimo, į krizę patekusių šeimų vaikai vis dar apgyvendinami vaikų globos namuose. Tokia situacija netoleruotina, ypač kalbant apie mažo amžiaus vaikus, ikimokyklinukus, pradinukus, – teigia Tarnybos Įvaikinimo ir globos skyriaus vedėja Agnė Marčiukaitienė.


Rokiškio rajono savivaldybėje – vienas

Lietuvoje yra 11 savivaldybių, kuriose kol kas yra tik po vieną budintį globotoją. Tarp jų – ir Rokiškis. Pasak A. Marčiukaitienės, savivaldybės turėtų surasti daugiau nei vieną budintį globotoją, nes poreikis neretai būna didesnis.
– Vaikams, patyrusiems krizę ir išgyvenantiems stresą dėl laikino tėvų netekimo, labai svarbu išlaikyti tarpusavio ryšius bei kartu užmegzti emociškai saugų ryšį su suaugusiu žmogumi. Vaikų globos namuose, net ir mažuose bendruomeniniuose vaikų globos namuose tai padaryti sunku, kadangi juose dirba samdomas personalas, dažniausiai – slenkančiu grafiku, be to, neretai susiduriama su personalo kaita. Visos šios aplinkybės yra labai jautrios mažo amžiaus vaikui, – pabrėžia A. Marčiukaitienė.


Kupiškio rajono savivaldybėje – du

– Kokia situacija Kupiškyje? – temainfo.lt teiravosi VVTAĮT viešųjų ryšių ir komunikacijos skyriaus vyriausiosios specialistės Panevėžio apskrities klausimais Rūtos Karčiauskienės.
– Kupiškyje situacija dėl laikinųjų globėjų-rūpintojų ar budinčių globotojų yra pakankamai sudėtinga kaip ir visoje šalyje: trūksta tokiam darbui pasiryžusių žmonių – paruoštų globėjų ir budinčių globotojų. Vaiko teisių apsaugos tarnybos specialistams labai svarbu, kad krizę išgyvenančių šeimų vaikai patirtų kaip įmanoma mažiau streso ir būtų globojami emociniais ryšiais susijusių asmenų, o, nesant tokiai galimybei, bent jau netoli savo gyvenamosios vietos. Todėl tikimės, kad už globotojų paruošimą atsakingi Kupiškio rajono savivaldybės specialistai bei paslaugas rajono šeimoms teikiantys Kupiškio rajono savivaldybės Socialinių paslaugų centro Globos centro atestuoti socialiniai darbuotojai parengs ir užtikrins pakankamą budinčių globotojų skaičių rajone.
Kaip temainfo.lt sakė Kupiškio rajono savivaldybės Socialinių paslaugų centro Globos centro koordinatorė Aušra Mykolaitienė, vasario 25 d. pradėjo dirbti budintis globėjas, kovo 1 d. darbą planuoja pradėti antras.
– Perkame rokiškėno budinčio globėjo paslaugas. Situacija iš tiesų nėra paprasta, – sakė A. Mykolaitienė.

Vasario 24 d. duomenimis, Lietuvoje buvo 198 budintys globotojai, 118 jų – galintys priimti vaiką bet kuriuo paros metu.


temainfo.lt ir VVTAĮT inf.