Anykščių miesto oras buvo švarus

Rajono savivaldybės pranešimu 2020 m. vidutinės azoto dioksido (NO2), sieros dioksido (SO2), benzeno (LOJ) bei kietųjų dalelių (KD10) koncentracijos visuose tyrimų taškuose neviršijo metinių ribinių verčių: galima daryti išvadą, kad 2020 m. Anykščių miesto oras buvo švarus.