Anykščių gimnazistams – apie gimtinės turtus

KlasėjeIšvyka į rudenėjantį Svėdasų kraštą, pasivaikščiojimas Juozo Tumo-Vaižganto vaikystės takais, pažintis su XIX a. pabaigos mokykla – taip Anykščių Jono Biliūno gimnazijos pirmaklasiams gimnazistams šiomis rugsėjo dienomis prasidėjo Anykščių krašto pažinimo kursas.

Šie gimnazistai – beveik pusantro šimto jaunųjų anykštėnų – bus pirmieji, kurie šalia įprastos gimnazijos mokymo programos paragaus ir savitų, anykštėniškų mokslų. Su gimnazija bendradarbiauti sutaręs A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus per šiuos mokslo metus visoms šešioms jauniausių gimnazistų klasėms surengs 14 teminių užsiėmimų, pristatydamas svarbiausias gimtojo krašto istorijos, kultūros ir gamtos vertybes.

Tokio bendradarbiavimo tikslas – išskirti, įvardinti ir motyvuotai pristatyti pirmaklasiams gimnazistams svarbiausias Anykščių krašto vertybes, taip formuojant jų anykštietiškąją tapatybę ir ugdant pasididžiavimą gimtine.

Per Maleišius Maleišiai

Šiemet gimnazistai dar aplankys Troškūnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblį, kad sužinotų, kaip Anykščių krašto bažnyčios kyla į aukštį, liudija praeitį ir smelkiasi į širdį. Jie keliaus į Didžiulių sodybą Griežionėlėse pažinti lietuviško žodžio jėgos knygnešių gadynėje, ieškos technikos stebuklų Anykščių siaurojo geležinkelio komplekse. Jiems teks atskeisti ir gimtinės archeologijos paslaptis, patirti, kokį vainiką Anykščiams uždėjo Antanas Baranauskas, klajoti giliausiai Anykščių krašto žmonių įmintomis pėdomis Lietuvos ir pasaulio istorijoje.

Maleišiuose

Kitąmet iki pavasario gimnazistams numatytos išvykos pažinti kaimo kultūrą ir buitį, gamtos  turtus, dvarų paslaptis, žmogaus ir gamtos sukurtus stebuklus Kavarske, atrasti visą pasaulį, augantį Traupyje. Geologinių gimtinės turtų gimnazistai ieškos didžiosiose atodangose, anykštėnų kovų už laisvę jausmus išgyvens, bendraudami su tų kovų liudininkais, mokysis gėrio iš literatūrinės anykštėnų kūrybos.

– Ruošdami tokį gimtinės pažinimo kursą, norėjome, kad mūsų vaikai pamatytų savo kraštą, suprastų, koks jis gražus ir turtingas, anksčiau, nei prieš jų akis atsivers visas pasaulis. Norime, kad jie kaskart lygintų ir prisimintų, kuo gali pasididžiuoti, būdami anykštėnai, – sakė tokio kurso gimnazistams iniciatorius Muziejaus direktorius Antanas Verbickas.

Svėdasuose

Kurso programą gimnazistams dėstys muziejininkai, pasitelkdami ir kitus Anykščių krašto vertybes geriausiai pažįstančius bei jas norinčius pristatyti anykštėnus. Daugumą žinių, kurių nėra mokykliniuose vadovėliuose, gimnazistai sukaups ne savo mokykloje, o lankydami įvairias Anykščių krašto vietas.

 

Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus informacija

 

Bausmė Kunigiškių skambutis