Anot Kupiškio rajono savivaldybės, lėšos mokykloms šildyti be reikalo neeikvojamos


Į temainfo.lt skaitytojo klausimą, kam šildyti mokyklas, jei jose niekas nesimoko, AB „Panevėžio energija“ atstovė spaudai Daiva Paulauskienė atsakė: „Šildymo sezonas baigiamas Savivaldybės institucijos sprendimu.” Ką apie tai mano Kupiškio rajono savivaldybė?


Centralizuotai šildomos septynios mokyklos

Anot Kupiškio rajono savivaldybės kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjos Jurgitos Trifeldienės, centralizuotai šildomos septynios švietimo įstaigos, necentralizuotai – šešios.
Trijų rajono mokyklų, reorganizuotų į skyrius, šildymo principas irgi nevienodas. Povilo Matulionio progimnazijos skyrius Šepetos Almos Adamkienės mokykla-daugiafunkcis centras šildomas centralizuotai, Alizavos pagrindinės mokyklos Antašavos ir Salamiesčio skyriai šildosi patys.
Antašava naudoja geoterminį šildymą, ir jis šiuo metu paliktas, kaip sakė vedėja, vos vos. Antašavos skyrius nebešildomas, nes šiuo metu neveikia ir čia esanti biblioteka. Pačios Alizavos mokyklos negalima visai nešildyti, nes čia yra medicinos punktas.
Rudilių Jono Laužiko universalus daugiafunkcis centras šildomas, nes čia priimami žmonės saviizoliacijai. Energija naudojama ir karštam vandeniui ruošti – žmonėms reikia nusimaudyti.


Lėšos be reikalo neeikvojamos

– Vadovaujantis energetikos ministro patvirtintomis šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis šildymo sezoną Savivaldybė pradeda arba užbaigia priklausomai nuo faktinių metereologinių sąlygų, arba kai tris dienas iš eilės oro šiluma laikosi ne mažiau kaip 10 l. Pastaruoju metu vyraujantis oras dar neleidžia baigti sezono, – sakė kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja J. Trifeldienė.
Kaip teigė vedėja, lėšos be reikalo neeikvojamos.
Kupiškio meno mokykla turi autonominį šildymą. Tiesa, kitąmet šį įstaiga jungiasi prie centralizuotų tinklų. Šildosi mokykla minimaliai: yra instrumentai, kurie išsiderintų nuo drėgmės.
Kupiškio rajono Kūno kultūros ir sporto centras naudoja geoterminį šildymą, ir jį karantino metu sumažino iki minimalaus.
Skapiškio pagrindinė mokykla šildosi granulėmis – šildymo katilą kuria du–tris kartus per savaitę.
Šimonių mokykla taip pat naudoja granules – turi galimybę taupyti, bet turi ir pareigą apšildyti ambulatoriją.
– Net jei visa tai vertintume tik formaliai, būtina prisiminti, jog dalis pedagogų dirba įstaigose – privalome paisyti higienos reikalavimų. Šildymas bus nutrauktas rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus, šiuo atveju – jį pavaduojančio žmogaus, įsakymu.


temainfo.lt