Ano šimtmečio jausmai sklinda po Lietuvą

[gallery_box]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/05/ano_simtamecio_jausmai_01.jpg” descr=”” title=”„]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/05/ano_simtamecio_jausmai_02.jpg” descr=”” title=”„]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/05/ano_simtamecio_jausmai_03.jpg” descr=”” title=”„]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/05/ano_simtamecio_jausmai_04.jpg” descr=”” title=”„]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/05/ano_simtamecio_jausmai_05.jpg” descr=”” title=”„]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/05/ano_simtamecio_jausmai_06.jpg” descr=”” title=”„]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/05/ano_simtamecio_jausmai_07.jpg” descr=”” title=”„]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/05/ano_simtamecio_jausmai_08.jpg” descr=”” title=”„]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/05/ano_simtamecio_jausmai_09.jpg” descr=”” title=”„]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/05/ano_simtamecio_jausmai_10.jpg” descr=”” title=”„]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/05/ano_simtamecio_jausmai_11.jpg” descr=”” title=”„]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/05/ano_simtamecio_jausmai_12.jpg” descr=”” title=”„]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/05/ano_simtamecio_jausmai_13.jpg” descr=”” title=”„]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/05/ano_simtamecio_jausmai_14.jpg” descr=”” title=”„]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/05/ano_simtamecio_jausmai_15.jpg” descr=”” title=”„]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/05/ano_simtamecio_jausmai_16.jpg” descr=”” title=”„]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/05/ano_simtamecio_jausmai_17.jpg” descr=”” title=”„]

[/gallery_box]

 

Balandžio pabaigoje ir gegužės pradžioje įvairiose Lietuvos vietose A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus tęsia kultūros popiečių ciklą, skirtą poeto ir vyskupo Antano Baranausko 180-mečio sukakčiai.

Balandžio 28-ąją Kupiškio viešojoje bibliotekoje, o balandžio 30-ąją – Maironio lietuvių literatūros muziejuje Kaune Muziejus surengė poetinių improvizacijų popietes „Didi šturmai dūšioj griaudė“.

Teatralizuotoje programoje Antano Baranausko, Klemenso Kairio, Karolinos Praniauskaitės poeziją skaitė Anykščių Jono Biliūno gimnazijos mokytoja Rasa Poškuvienė, kunigai Anykščių parapijos vikaras Nerijus Papirtis ir Kupiškio rajono Alizavos parapijos administratorius Justas Jasėnas, istorinį kontekstą pristatė Muziejaus direktorius Antanas Verbickas.

Popietėse A.Baranausko giesmes giedojo Anykščių kultūros centro folkloro ansamblis „Valaukis“ (vadovė Regina Stumburienė), smuiku griežė Paulius Gaidelis. Kaune prieš renginį buvo galima aplankyti Maironio muziejaus parengtą parodą „Antano Baranausko „Anykščių šilelis“ iliustracijose“.

Kupiškėnams parodytą programą muziejininkai praturtino tais akcentais, kurie istoriškai susiejo A.Baranauską ir Kupiškio kraštą, – žiniomis ir istorijos šaltiniais, liudijančiais dvasininko bendravimą su kupiškėne liaudies dainų rinkėja Uršule Tamošiūnaite.

Kaune buvo ieškota A.Baranausko ir Maironio gyvenimo paralelių, prisimenant jaunojo Maironio siekį, kad jo poetinius gabumus pirmasis įvertintų būtent „Anykščių šilelio“ autorius. Kaip sakė šio Muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė, leidžiant tradicinius „Maironio sąsiuvinius“, šiemet jų tema bus skirta būtent A.Baranauskui pagerbti.

A.Baranausko, jo bičiulio K.Kairio jausmų temos, atskleistos per autentiškus tekstus ir šiandien tarnaujančių kunigų lūpomis, sujaudino į popietes atėjusius ir Kupiškio anykštėnus, ir Kauno anykštėnų draugijos atstovus. Šią programą Kaune pamačiusi Vilniaus anykštėnų sambūrio tarybos narė Rasa Pajarskienė prasitarė, jog rudenį norėtų ją pristatyti ir Vilniaus anykštėnams, kiti popietės dalyviai siūlė su ja žengti į televiziją.

O kol kas A.Baranausko jubiliejinių metų programa bus tęsiama artimoje kaimynystėje. Gegužės 8 d., penktadienį, 13 val., teatralizuotos popietės programa suburs gerbėjus Ukmergės rajono Taujėnų gimnazijoje.

 

Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus informacija

Rasos Bražėnaitės nuotraukose – Anykštėnų parengta A.Baranausko atminimo programa Kupiškio viešojoje bibliotekoje; Vytauto Kirkos nuotraukose – Maironio lietuvių literatūros muziejuje Kaune.