Alytė Obelevičienė išrinkta Traupio bendruomenės pirmininke

Sausio 21 d. Traupio bendruomenė sušaukė ataskaitinį-rinkiminį susirinkimą. Jame dalyvavo apie 50 bendruomenės narių.

Bendruomenės pirmininkė Janina Savickienė apžvelgė praėjusių penkerių metų bendruomenės veiklą: buvo įgyvendinta daug gražių projektų, organizuota nemažai renginių, atstovauta įvairiose šventėse, dalyvauta bendruomenių sambūriuose.

2017 m. Anykščių rajono bendruomenių sambūryje „Visi savi“ traupiečiai pasirodė geriausiai. Jiems buvo įteikta pereinamoji taurė. Tai reiškia, kad 2018 m. rajono bendruomenių sambūris vyks Traupyje.

Pirmininkė visiems nuoširdžiai dėkojo už triūsą bendruomenės labui, įgyvendintas gražias idėjas, gražų bendradarbiavimą, praleistą prasmingą laiką kartu ir vykdytą turiningą veiklą.

J. Savickienei savo noru pasitraukus iš bendruomenės pirmininkės pareigų buvo renkamas naujas pirmininkas ir tvirtinama valdyba.

Kandidatais buvo pasiūlyta Alytė Obelevičienė, Tomas Baravykas, Gražina Baravykienė, Danutė Kasickienė, Meilutė Mincienė, Ramunė Musteikienė. Visi pasiūlytieji, išskyrus Alytę Obelevičienę, atsisakė būti renkami. Už ją ir buvo balsuota.

A. Obelevičienė padėkojo už pasitikėjimą ir pažadėjo kartu su visais dirbti bendruomenės labui.

Bendruomenės valdyba pasikeitė vienu nariu. Ramunei Musteikienei atsisakius narystės bendruomenės valdyboje ir pasiūlius pastarąją atnaujinti, į valdybos narius išrinkta Inga Kielienė.

 

Parengta pagal Traupio bendruomenės inf.