Alizavos mokyklos bibliotekos protmūšio klausimai – apie savo kraštą

Liepos 24 d. Alizavos mokyklos biblioteka pakvietė alizaviečius į protų mūšį „Ką žinau apie Alizavos istoriją?“ Susirinko net aštuonios komandos. Smagiai ir turiningai praleidome vasaros atostogų pusdienį. Kokias gi žinias pademonstravo protų mūšio dalyviai?

Tik kelių komandų nariai žinojo, kad prieš 300 metų Alizavos vietoje buvo nedidelis Kalkėnų kaimelis, žmonių vadinamas Pakape. Niekas nežinojo Bajorupio upeliuko pavadinimo, nors jis čiurlena per patį Alizavos miestelio centrą.

Alizavoje ir aplinkiniuose kaimuose užaugo dešimtys labai žymių žmonių, kurie savo svariais darbais įsirėžė į Lietuvos istoriją. Bet ar žinome juos mes, mūsų vaikai? Ar galime iš nuotraukų atpažinti garsų biochemiką Skaistutį Glemžą iš Repeniškių kaimo, buvusį Lietuvos žemės ūkio ministrą, ambasadorių Kazachtane, LR Seimo narį Vytautą Einorį iš Urnėniškio, poetą Vilių Baltrėną iš Miliūnų, 19 a. pradžios Lietuvos diplomatą Joną Aukštuolį iš Kalnagalių, tautinių drabužių tyrinėtoją ir kūrėją, muziejininkę, etnologę, kraštotyrininkę Mikaliną Glemžaitę, Alizavos mokyklos pirmos laidos abiturientą, ekonomikos mokslų daktarą Kazį Kaluiną iš Girbučių? Atpažino juos, deja, tik keletas vyresnės kartos protų mūšio dalyvių.

Jaunimas pateikė net juokingų situacijų. Karo lakūną Albiną Tindžiulį-Dėdę, 1943–1949 m. vadovavusį partizaniniam judėjimui Alizavos apylinkėse, vieni pavadino Dijoku, kiti – Baltuoju ereliu, knygnešiu Jurgiu Bieliniu.

Džiugino tai, kad jaunimas žinojo ir išvardino Alizavos ir aplinkinių kaimų žmones, kurie patyrė Sibiro tremties baisumus. Dauguma atpažino paminklinius akmenis, žinojo, kokiu tikslu jie statyti. Visi atpažino nuotraukose įamžintus Alizavos miestelio renginius.

Daugeliui mokinių buvo naujiena, kad Alizavos jaunimo centro patalpose sovietiniais metais veikė ir biblioteka, ir banko filialas-taupomoji kasa, ir paštas, ir Alizavos apylinkės vykdomasis komitetas.

Sunkiausia užduotimi tapo Alizavos krašto mįslių kupiškėnų patarme minimas. Nors atspėti pavyko vos keletą mįslių, tačiau visi pripažino, kad jos labai vaizdingos, skambios ir išmintingos. Kokie protingi buvo mūsų protėviai!

Protmūšio dalyvių rezultatus atidžiai sumavusi istorijos mokytoja, direktoriaus pavaduotoja Lidija Vasiliauskienė paskelbė geriausias Alizavos krašto istorijos žinoves. Tai Angelė Medelinskienė, Rita Petrauskienė, Vita Balnevičienė, Adelė Baronaitė ir Kamilė Bartkevičiūtė! Jos surinko 24,5 taško iš 40.

Renginį vainikavo verslininko Žilvino Vareikos dovanota gaivių ledų fiesta.

 

Danutė Miknevičienė

Alizavos mokyklos bibliotekininkė

[gallery_box]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/07/protmusis_alizavoje_1.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/07/protmusis_alizavoje_2.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/07/protmusis_alizavoje_4.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/07/protmusis_alizavoje_5.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/07/protmusis_alizavoje_6.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/07/protmusis_alizavoje_7.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/07/protmusis_alizavoje_8.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/07/protmusis_alizavoje_9.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/07/protmusis_alizavoje_10.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/07/protmusis_alizavoje_11.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/07/protmusis_alizavoje_12.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/07/protmusis_alizavoje_14.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/07/protmusis_alizavoje_15.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/07/protmusis_alizavoje_16.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/07/protmusis_alizavoje_17.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/07/protmusis_alizavoje_18.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/07/protmusis_alizavoje_19.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/07/protmusis_alizavoje_20.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/07/protmusis_alizavoje_21.jpg” descr=”” title=””]

 

[/gallery_box]