Alizavos mokykloje siautė pūga iš knygos „Pūgos durys“

Rugsėjo 2 d. Alizavos pagrindinė mokykla mokinius ir jų tėvelius pakvietė į Knygos skaitymo šventę.

Skaitymui parinkome ne bet kokią knygą, o „senoviškai“ gražiai surimuotą, tinkamai sukirčiuotą, literatūros kritikų geriausiai įvertintą Rimvydo Stankevičiaus „Pūgos durys“. Tai eiliuota pasaka, kurioje panaudotos net septynios lietuvių mitologinės sakmės. Ši knyga – apie mūsų kultūros šaknis. Šią knygą meniškai perskaityti paprašėme viešosios įstaigos „Teatriuko“ aktorių. Būtent jų, todėl, kad jau buvome girdėję juos skaitant Martyno Vainilaičio „ Kalvio pasaką“, dainuojant Violetos Palčinskaitės „Vaikų kambario“ eiles.

Šį kartą aktoriai išradingai – kanklių muzika ir savo išlavintais balsais – scenoje sukėlė sniego audrą (net šalta pasidarė!) ir nunešė žiūrovus į pakelės malūną, pro kurio langelį žiūrėjome ir klausėmės pūgos sublokštų keleivių pasakojimų: pavargusio duobkasio, linksmos išguitosios, savimi pasitikinčio žemdirbio, pikto apgaviko medkirčio, gero ir ramaus malūno savininko. Šiam davus ženklą laumė ėmė ruoštis burtams. Skambant kanklėms aktoriai dainavo: „Jau nėščia gyvatė/ Iš tamsybių sliuogia/ Iš tamsybių sliuogia…/Jai vaikuotis metas/ Ji pritvinkus blogio/ Ji pritvinkus blogio…“

Nevienam šiurpas nuėjo per kūną. Įsijautę nė nepastebėjome, kaip laumė grakščiai įsisuko tarp žiūrovų ir šelmiškai pradėjo sijoti ant jų galvų malūno miltus. Mažieji juokėsi, suaugę grožėjosi.

O šalia scenos, ant laiptų, sėdėjo aktorių septynmetė mergaitė. Susidomėjusi ji krapštė medžio atplaišėlę. Mergaitė girdėjo malonius tėvų balsus, klausėsi knygos skaitymo. Ji daug ko nesuprato. Grįždama namo – automobilyje, o gal vakare – lovelėje ji tikrai paklaus tėvų apie šią knygą, o jie būtinai jai paaiškins.

Tikiu, kad savo mamyčių apie šią knygą klaus ir mūsų mokinukai. Laimingi tie, kurių mamytės surado laiko ateiti paklausyti knygos skaitymo ir, žinoma, pasimokyti, kaip reikia vaikui skaityti knygą. Toks buvo šios knygos autoriaus tikslas, toks buvo ir mūsų, šio renginio organizatorių, sumanymas.

Tai skaitymo skatinimo projekto „Šeimyninė kelionė po lietuvišką mitologiją“, kurį iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba, renginys.

 

Danutė Miknevičienė

Alizavos pagrindinės mokyklos bibliotekininkė