Algirdas Notkus: „Troškimą gyventi laisvėje vainikavo Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena”

Gerbiamieji!

Prieš 30 metų mūsų tauta dar kartą parodė, koks stiprus laisvės troškimo jausmas; įrodė, kad šviesūs ir kilnūs tikslai yra pasiekiami.

Troškimą gyventi laisvėje vainikavo Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Tegul ši diena kasmet būna džiugi ir šventiška, kupina tikėjimo ir pasitikėjimo.

Kiekvienas jauskime atsakomybę už didžiųjų vertybių – laisvės, nepriklausomybės, kalbos ir tautiškumo išsaugojimą. Gyvenimas laisvoje šalyje reikalauja bendrų pastangų, svarbių ir teisingų sprendimų.
Sveikinu Kupiškio krašto žmones Lietuvos Nepriklausomybės dienos proga.

Linkiu džiugios ir turiningos Kovo 11-osios šventės!


Algirdas Notkus
Savivaldybės mero pavaduotojas, laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas

Užsk nr. A20-09