Algirdas Gansiniauskas: „Dėkoju visiems, kurie gyveno Kavarsko seniūnijos rūpesčiais”

Mieli Kavarsko seniūnijos žmonės!

Dėkoju visiems, kurie kartu su manimi gyveno Kavarsko miesto ir visos seniūnijos rūpesčiais. Beveik 15 metų ėjęs seniūno pareigas labai gerai supratau, kiek daug gali bendrystė, dėmesys vienas kitam.

Kažin ar daug liko namų, į kuriuos neužeita, nepasilabinta. Visada rūpės, kaip sekasi tam ar anam, kuo gyvena žemdirbiai, kaip laikosi bendruomenės.

Kartu kūrėme švenčių tradicijas. Tikiu, kad jos išliks ir rasis naujų.

Tiems, kurie tęs seniūnijos veiklą, linkiu gražių sumanymų, finansų projektams įgyvendinti. Linkiu, kad nestokotume rajono ir šalies valdžios dėmesio. Te netuštėja mūsų kaimai ir pats Kavarskas.

Visiems – geriausios sėkmės ir nuoširdaus noro bendrauti!

Dirbti Jums man buvo didžiulė garbė.

 

Su geriausiais linkėjimais

Algirdas Gansiniauskas

    Užsk. nr. A18-26