Akmuo ūkininkui pasakys, kada dirbti…

Protingi žmonės sako, kad didžiausios bėdos kyla iš sureikšmintų dalykų ir susireikšminusių žmonių. Taigi nereikia sureikšminti nei gyvenimo, nei darbo, visur galima pridėti žaismės ir smagumo.

Seminarams ir ūkininkų mokymams skirtą lauko dieną galima paversti Rapsų žydėjimo švente, toks gražus renginys įvyko Puožo kaime pas ūkininką Zigmantą Aleksandravičių. Pas artimą kaimyną Stasį Šerelį, jo paruoštoje pievoje, surengta lauko diena gyvulininkystės ūkių šeimininkams. O kad taupiau ir greičiau būtų, kad visada užimtiems ūkininkams užektų vienos kelionės, viskas padaryta tą pačią dieną. Gerai, kad retkarčiais lynojo, tad darbščiausiems širdies neskaudėjo, jog tinginiaujama…

Suvažiavo žmonių arti pusantro šimto, ne tik kupiškėnų, bet ir visų aplinkinių rajonų ūkininkų. Mat seniai bebūta dalykiško ir šventiško susibūrimo Kupiškio krašte. Idėją tokią pasiūlė kelios ūkininkus aptarnaujančios firmos, parduodančios laukų įdirbimo ir pašarų ruošimo techniką, augalų apsaugos priemones, naujas technologijas ir naujus produktus. „Paskolinusiems“ laukus ūkininkams beliko sumanyti šventės scenarijų.

Buvo pakviestas dūdų orkestras iš Salamiesčio, gerokai anksčiau pasidarbavo tautodailininkai Vytautas Jasinskas ir Ramūnas Vizbaras. Jų bendras kūrinys, pavadintas meteorologine stotele, sulaukė pagyrimų ir smagaus juoko, nes ir be sinoptiko Šulijos aiškiai nurodo, koks oras: jeigu meteorologinis akmuo siūbuoja, tai vėjuota; jeigu šlapias, – lyja, kai šiltas, – saulėta, kai apsnigtas, –

sninga, o jei jo nesimato, vadinasi, – rūkas. Tai surašyta medžio lentoje, tik perskaityti bereikia.

Aleksandravičių ūkio technikos kieme yra ir daugiau kūrybos ženklų: akmeninės ir geležinės gėlės, medinės žąsys, prie lovio geriančios, – irgi R.Vizbaro kūrinys… Pasak ūkio šeimininko, žmogui visur reikia atokvėpio, jaukumo ir gražumo: kai akys džiaugiasi, širdis ilsisi, tada ir darbas mielesnis.

Rapsų lauke skambėjo Rapsų šventės himnas, buvo daug dalykiškų pasikalbėjimų, iškyla autobusu į žieminių kviečių ir vasarinių rapsų laukus, įvertinant pasėlius, klausantis ir klausinėjant firmų konsultantų, stebint galingo 30 m pločio purkštuvo darbą kviečių lauke. Naujos kartos purkštukų darbas geriau buvo matomas į vandenį įdėjus raudonų maistinių dažų: pagal nupurkštus lapus galėjai įvertinti, ar naujovė efektyvi.

Po to pievoje darbavosi šienapjovė, vartytuvas, grėblys, presas, specialistai aiškino padargų privalumus. Labiausiai sparčiu darbu domėjosi ir techniką apžiūrinėjo jauni ūkininkai. Visi  namo išvažinėjo, apdovanoti lankstinukais, firminėmis kepuraitėmis, naujomis žiniomis. Rapsų šventė baigėsi, o rapsai tebežydi.

 

Matas Žebrokas

Autoriaus nuotraukos

[gallery_box]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/05/rapsu_svente_1.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/05/rapsu_svente_2.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/05/rapsu_svente_3.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/05/rapsu_svente_4.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/05/rapsu_svente_5.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/05/rapsu_svente_6.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/05/rapsu_svente_7.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/05/rapsu_svente_9.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/05/rapsu_svente_10.jpg” descr=”” title=””]
[/gallery_box]