Adomynės laukų akmuo – į Žalgirio mūšio lauką

Nuo dėkingos lietuvių tautos už pergalę

Rugpjūčio 20-osios popietę į Kupiškio rajono Šimonių seniūnijos Geiminių kaimą, šalia Adomynės, vienas po kito lėkė automobiliai ir suko į Alfredo Aiduko sodybą. Kai pasirodė karinė technika, žmonės net iš kapinių ėjo žiūrėti: vilkikas ant platformos gabeno galingą traktorių, dulkes keldamas netrukus atvažiavo sunkvežimis.

Lietuvos kariuomenės Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas talkino sumanymui iš A. Aiduko sodybos išgabenti maždaug dviejų metrų aukščio, panašaus ilgio akmenį. Ant jo uteniškis skulptorius Valentinas Šimonėlis iškals Vyčio bareljefą su užrašu „Nuo dėkingos lietuvių tautos už pergalę“.

Šios iniciatyvos ėmėsi Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga. Anot jos vado Perlio Vaisietos, 2020 m. kupiškėniškas akmuo iškeliaus į Lenkijos Griunvaldo vietovę, kur 1410 m. vyko Žalgirio mūšis. Po dviejų metų bus minimo 610 šio įvykio metinės. Akmeniui jau paskirta vieta: jis garbingai atguls prie centrinio įėjimo, visai šalia tako.

 

Tai ne pirma Lietuvos bajorų iniciatyva

Tai ne pirma Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos iniciatyva įprasminti lietuvybę Griunvalde: Žalgirio mūšio 600-ųjų metinių proga garbės bajoro skulptoriaus prof. Konstantino Bogdano sukurtas karaliaus Vytauto, lėmusio Žalgirio mūšio baigtį, biustas buvo pastatytas šalia Lenkijos karaliaus Jogailos biusto.

Perlis Vaiseta (kairėje) ir Alfredas Aidukas

Geiminių kaime po dėkingumo dovaną – knygą „Lietuvos bajorai – Vasario 16-osios Akto signatarai: Mykolas Biržiška, Donatas Malinauskas, Stanislovas Narutavičius“ – P. Vaisieta įteikė akmenį dovanojusiam A. Aidukui, skulptoriui V. Šimonėliui ir Kupiškio rajono merui Dainiui Bardauskui už rūpestį telkiant kariuomenės pastangas.

 

Bajoriškos sielos žmonės

– Senelis pasakojo, kaip sumanęs statyti pirtį kaimyno paprašė akmenų. Šio lauke jų buvo galybė. Kaimynas paėmė akmenį, palaikė rankose ir tarė: „Čia jis ir smigs.“ Turbūt labai simboliška, kad į Žalgirio mūšio vietą keliaus dovanotas akmuo, – sakė P. Vaisieta.

Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vado P. Vaisietos giminė paženklinta bajorų nuo Žemaitijos Sirokomlės herbu. Tai iš motinos pusės. Tėvas, aktorius Tomas Vaisieta, – iš Perlojos, jis – laisvų valstiečių atžala.

Po tokio pasakojimo ne vienas A. Aiduko klausė:

– Ar tikrai negaila tokio didžiulio akmens?

Jam negaila. Jis ir pats turi istoriškai kilmingo kraujo: Adomynės dvaro savininkas ir šio kaimo pavadinimo krikštatėvis Adomas Vilėniškis – A. Aiduko šaknys. Močiutė Julė Šukytė buvo išvežta į Sibirą, jos brolis žuvo šių apylinkių giriose, niekas taip ir nesužinojo kapo vietos; vienas tėvo brolis partizanas susisprogdino Obonių girioje, kitas buvo nušautas.

– Mano šeima – lietuviai. Jaučiu pasididžiavimą, kad Adomynės laukų kaimo akmuo keliaus į Žalgirio mūšio vietą, visiems primins Lietuvos vardą ir jos indėlį šiame mūšyje, – žurnalistams sakė A. Aidukas.

 

Prieš tris dešimtmečius

O paskui visi keliavo į palaukę, kur dar sovietiniais laikais į nusavintą Aidukų žemę buvo vežami akmenys. Prieš 30 metų A. Aiduko bičiulis skulptorius V. Šimonėlis buvo nužiūrėjęs akmenį… Praėjo daug laiko. Iš štai Lietuvos bajorai kreipėsi į uteniškį Vyčio. V. Šimonėlis akmenyse jų jau iškalęs bent 12.

Po to, kai Vilnius atsisakė Vyčio Lukiškių aikštėje, o V. Šimonėlis Vytį iškalė Utenos rajono savo gimtame Sirutėnų kaime, spauda susidomėjo Vyčių meistru. Per spaudą bajorai ir atrado skulptorių, o jis jau žinojo, kur gauti akmenį…

 

Akmuo iki kelio atridentas sėkmingai

Vilniaus įgulos karininkų ramovės – karininkų namų viršininkas, atsargos pulkininkas Romas Žibas džiaugėsi kariūnų darbu.

– Profesionalai, – sakė jis.

Karine apranga vilkintis traktorininkas stumdė akmenis kaip degtukų dėžutes, atlaisvindamas vietą didžiajam. Paskui stūmė jį durpinga pieva iki kelio. Turėtų atvykti dar viena kariūnų komanda: pakraus akmenį ir išveš uteniškiui skulptoriui.

– Akmens su Vyčio ženklu pastatymu Griunvalde esame suinteresuoti ir mes, Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacija – renkame šiam paminklui aukas. Tikiu, kad atsiras ir kupiškėnų, paremsiančių šią idėją, – sakė R. Žibas.

Paminklinio akmens, keliausiančio į Griunvaldą, vertė – apie 10 tūkst. eurų. Luminor banke atidaryta Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos sąskaita: LT 364010051004258436.

– Ir dviejų metų nebeliko. Ar spėsit iškalti akmenyje Vytį? – klausė skulptoriaus žurnalistai.

Jis jiems atsakė:

– Spėsiu.

 

temainfo.lt

Emilijos Briedytės nuotraukos

[gallery_box]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/08/2018_akmuo_3.jpg” descr=”” title=”Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vadas Perlis Vaisieta (kairėje) ir skulptorius Valentinas Šimonėlis”]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/08/2018_akmuo_4.jpg” descr=”” title=”Kupiškio rajono meras Dainius Berdauskas (kairėje) ir Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vadas Perlis Vaisieta  „]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/08/2018_akmuo_5.jpg” descr=”” title=”Vilniaus įgulos karininkų ramovės – karininkų namų viršininkas, atsargos pulkininkas Romas Žibas”]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/08/2018_akmuo_6.jpg” descr=”” title=”Skulptorius Valentinas Šimonėlis (kairėje) ir Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vadas Perlis Vaisieta”]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/08/2018_akmuo_7.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/08/2018_akmuo_8.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/08/2018_akmuo_9.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/08/2018_akmuo_10.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/08/2018_akmuo_11.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/08/2018_akmuo_12.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/08/2018_akmuo_13.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/08/2018_akmuo_14.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/08/2018_akmuo_15.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/08/2018_akmuo_16.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/08/2018_akmuo_17.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/08/2018_akmuo_18.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/08/2018_akmuo_19.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/08/2018_akmuo_20.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/08/2018_akmuo_21.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/08/2018_akmuo_22.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/08/2018_akmuo_23.jpg” descr=”” title=””]

[/gallery_box]