Adomynės dvare pasodino ąžuolą, pasveikino Antanus…

Praėjusį šeštadienį minėjom Antanines: kas savuosius sveikino, kas kaimynus ąžuolų vainikais šlovino. Adomynės kaimo bendruomenė tą pavakarę irgi šventė, bet savaip. Nupynė iš klevų lapų dailias skrybėles. Skrybėlės buvo trys, o tikras Antanas – tik vienas. Taigi vieną skrybėlę šventės šeimininkai dovanojo verslininkui, bet irgi savam Augenijui Cesevičiui, trečiąją – rajono merui Dainiui Bardauskui.

Šis irgi beveik savas, kadaise dirbęs Šimonių seniūnu, o gražioje jaunystėje prisipažino ėjęs į šokius netoliman beržynėlin, mėginęs senajame dvare po šokių užkurti duonkepę krosnį, kad sušiltų…Apie šias šelmystes papasakojo pats meras (beje, turįs antrą Antano vardą, tad skrybėlė pelnyta), atvykęs pasveikinti adomyniečių su prasmingomis sukaktimis ir dovanų atvežęs ąžuolo sodinuką parkui.

Pirmą kartą Adomynės dvaras rašytiniuose šaltiniuose paminėtas 1555 m., taigi dabar jam jau 460 metų. Per tą laiką dvarą nusiaubė keli gaisrai, čia buvo kolūkio kontora, nutrijų ferma, bet medinis klasicizmo architektūros statinys tebestovi, o svarbiausia, atgavo dvaro vardą. Tokį jį žino dabar gausiai lankantys ekskursantai, puoselėja jį savieji, Adomynės žmonės, su talkomis, su europiniais pinigais šį kampelį atgavę iš užmaršties.

1955 m. čia parapijos salėje įsikūrė kultūros namai, švietėjišką darbą dirbo bibliotekininkė Ona Bočiulytė Rimkuvienė, vėliau Aldona Rimšienė, Vladas Ruplėnas, Aldona Kavoliūnienė, Sandra Kirdienė, o dabar meno vadove darbuojasi šepetiškė Vaiva Mališauskienė.

Visi šventės dalyviai galėjo įvertinti meno kolektyvų vadovės ir saviveiklos entuziastų triūso vaisius, nes surengė dvaro kieme puikų koncertą folkloro kolektyvas „Jara“, vokalinis ansamblis „Aliuotėlė“, vėliau vakaronėje užgrojo „Nostalgijos“ kapela iš Kupiškio.

Buvo padengti stalai po ūksmingais parko medžiais, krėsluose sėdėjo dvaro ponas su ponia, visus kalbino, sveikino dvaro tarnaitė ir bendruomenės pirmininkė Virginija Pakalniškienė. Garavo šiupinys, skambėjo romansai, svajingos dainos, sveikinimai ir padėkos, bendruomenės bičiulių šimoniečių, šepetiškių, juodpėniečių palinkėjimai…Taigi dvaras gyvas ir penktąjį šimtmetį, Adomynės žmonės laiku susitelkė praeities vertybėms prikelti.

Vėlyvą vakarą tįstant saulėlydžio šešėliams, atsispindint baltoms kolonoms švariame dvaro tvenkinyje (pagal projektą jis jau baigiamas valyti), nurimus vėjui, stojo tokia ramybė, kokią retai šiandien bepatirsi. Gal tik senieji dvarai ją ir išlaikė. O gal tik Adomynėjė ji ypatinga, per šventę visi bendruomenės nariai į užkurtą ugnį bėrė sudeginti ydas, silpnybes, ir iškalbėjo sau gerus linkėjimus. Tegu tik visa išsipildo.

 

Matas Žebrokas

Autoriaus nuotraukos

 

[gallery_box]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/06/adomynes_dvaro_sveikinimas_2015_1.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/06/adomynes_dvaro_sveikinimas_2015_2.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/06/adomynes_dvaro_sveikinimas_2015_3.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/06/adomynes_dvaro_sveikinimas_2015_4.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/06/adomynes_dvaro_sveikinimas_2015_5.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/06/adomynes_dvaro_sveikinimas_2015_6.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/06/adomynes_dvaro_sveikinimas_2015_7.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/06/adomynes_dvaro_sveikinimas_2015_8.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/06/adomynes_dvaro_sveikinimas_2015_9.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/06/adomynes_dvaro_sveikinimas_2015_10.jpg” descr=”” title=””]
[/gallery_box]