Graži šventė Adomo Petrausko muziejuje

Ypač šiltą ir saulėtą spalio 10-osios popietę Antašavos krašto žmonės rinkosi į Uoginių kaimo  muziejų: čia vyko šventė, skirta Adomo Petrausko – šios unikalios, muziejumi tapusios sodybos įkūrėjo – 100-mečiui paminėti. 

Renginys prasidėjo šventomis mišiomis Uoginių koplytėlėje. Mišias aukojo klebonas Rimantas Gudelis.

Prie kapo be datų

Prie A.Petrausko kapo prisiminimais apie šį unikalų žmogų dalinosi Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė Violeta Aleknienė, rajono tarybos nariai Nepriklausomybės akto signataras Leonas Apšega ir aktyvus Antašavos bendruomenės narys Albinas Vaižmužis, A.Petrausko dukra Ona Petrauskaitė Karpienė, Kupiškio švietimo skyriaus vedėjas Rimantas Jocius; liejosi švelnios Pasvalio muzikos mokyklos kanklininkių – Gabijos Bitinaitės, Ugnės Čekanauskaitės, Aušrinės Oniūnaitės ir Austės Kuizinaitės (mokyt. Bronė Petrauskienė) – melodijos; apie mirties ir gyvenimo šventumą kalbėjo Antašavos pagrindinės mokyklos moksleiviai  Paulina, dvi Eglutės ir Lukas (mokyt. Irena Dugnienė).

Muziejininko kapas – prie pat įėjimo į koplyčią. Antkapyje nėra nei gimimo, nei mirties datų. Net pavardės nėra, tik – vardas. Šiemet – jau 10-metis ir po Adomo mirties.

Net lopeta tepama protu

Stiebiasi A.Petrauskui sodintas ąžuolų parkas. Muziejininko 100-mečio proga svečiai pasodino dar vieną ąžuolą, į Uoginius atvežtą profesoriaus Vidmanto Markevičiaus. Jis, o ir kraštovaizdžio specialistas Algirdas Gasiūnas konsultuoja muziejininkus, kaip sodinti ir puoselėti ąžuolų parką.

– Dar vaikas tėvo klausiau: „Kaip tie medžiai ima ir prigyja?“ O jis mane mokė: „Lopetą reikia protu patept“, – pasakojimu šmaikštų savo tėvo charakterį priminė jo dukra Onutė.

Muziejininkai pažėrė žinių ir patirties

Sodyboje obuolių pyragu ir šio kiemo šimtametės liepos žiedų arbata svečius vaišino Uoginių muziejaus darbuotojos Laura ir Palmira. Šalia triaukščio bokšto įsikūrė senųjų amatų propaguotojai.  Rokiškio krašto muziejaus specialistė Rasa Mikalajūnienė kvietė į edukacinę pamoką „Rankų darbo muilo paslaptys“, o muziejininkė Onutė Mackevičienė ragino į pamoką „Žvakių liejimas“. Rokiškio muziejininkės į Uoginius pakvietė ir meistrų meistrą medžio drožėją Vidmantą Zakarką, nuostabiais darbais puošiantį Rokiškį, o čia mokiusį vaikus drožti šaukštus.

Anykščių rajono Niūronių kaimo Arklio muziejaus specialistės Rita Vasiliauskienė ir Skaidrė Račkaitytė lipdė puodus, įmantrias švilpynes; šio muziejaus vedėjas Mindaugas Karčemarskas įdomiais pasakojimais įtikino: „Kas turi ragą, tam nereikia botago“. Piemenų ragų melodijos gali būti ne tik gražios, bet ir stebuklingos. Tikri dalykai: papūsk lumzdeliu, ir susibėgs gyvuliai krūvon, o karvutės, birbynės vingravimą išgirdusios, pieno daugiau duoda…

– Norime reabilituoti posakį „Netepsi, nevažiuosi“. Prieš gerą šimtmetį ne tą jis turėjo reikšmę… – apie račiaus darbą pasakojo M.Karčemarskas, rodė, kaip „paprasta“ nusivyti virvę…

Papasakojo muziejininkas dar vieną dalyką – apie režisieriaus  Rimanto Šilinio 1975 m. filmą „Ar nuneši mane jauną?“ Ši juosta – apie Arklio muziejaus įkūrėjo agronomijos profesoriaus Petro Vasinausko kelionę arkliu per Lietuvą; aplankė jis anuomet ir A.Petrauską.

– Jie sėdi, va, prie anos klėtelės ir kalbasi… – pasakojo M.Karčemarskas. Kupiškėnai žūtbūt norės pamatyti šį filmą, Arklio muziejaus rodomą dažnai.

Adomas – jau ir scenoje

Prieš oficialią šventės pradžią buvo graži proga pamatyti Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos dramos būrelio, vadovaujamo Jūros Jurėnienės, meninę kompoziciją „Atėjau pas Adomą…“

Po skaitovų meninio pasirodymo renginio vedėjos – muziejininkė Giedrė Zuozienė ir gimnazistė Rugilė Kežytė – kvietė prisiminimais pasidalinti žmones, artimai bendravusius, pažinojusius muziejininką, padėjusius kaupti eksponatus; miela buvo pažinti kraštotyrininką Danielių Balčiūną, uoginietę Leontiną Jackevičienę; o edukaciniuose užsiėmimuose – ir vasaroms į gimtuosius Uoginius atvykstančius Janiną ir Romualdą Butkevičius. Pasakojimus lydėjo lyrinės Jono Čepulio dainų melodijos.

Vaikų darbai – aukštame bokšte

Bokšto antrame aukšte lankytojus viliojo mokinių darbų paroda – projekto „Jaunųjų talentų dovana Adomui Petrauskui“ dalis.

Stebino ir džiugino nepaprastai gražių, spalvingų ir kruopščiai įvairia technika atliktų darbų paletė: piešiniai, nuotraukos, laikraštėlis „Pirmyn į praeitį“.

Trijų mėnesių projekte dalyvavo Kupiškio rajono Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos, Subačiaus gimnazijos, Povilo Matulionio progimnazijos, Panevėžio rajono Geležių pagrindinės mokyklos ir Ramygalos gimnazijos, Rokiškio rajono Pandėlio gimnazijos bei Biržų rajono Vabalninko Balio Sruogos vidurinės mokyklos moksleiviai. Gegužės ir rugsėjo mėnesiais Kupiškio etnografijos muziejuje vyko kūrybinės vienos dienos stovyklos: įvairaus amžiaus mokiniai, pasiskirstę į literatų, dailininkų, fotografų sekcijas, rinko medžiagą laikraštėliui, fotografavo burtų keliu tekusius objektus ir daiktus, piešė eskizus. Parvykę į savo mokyklas jie tvarkė medžiagą parodai. Rašiniai, interviu, straipsniai, kūrybiniai darbeliai sugulė į laikraštį „Pirmyn į ateitį“, eskizai virto fantastiškiausiais piešiniais, o nuotraukos tiko ir laikraščiui, ir ekspozicijai.

Galima daryti išvadą

Įdomu tai, kad paprastus, kasdienėje buityje naudotus daiktus mokiniai piešė ryškiomis, šviesiomis spalvomis, laikraštyje pateikė daug įdomios medžiagos, kurią papasakojo muziejaus darbuotojai, A.Petrauską pažinoję žmonės, kurią perteikė eksponatai, ištyrinėtos erdvės – gyvenamasis namas, mažoji ir didžioji klėtys, bokštas, aukštaitiška gryčia bei muziejaus kiemo aplinka.

Galima daryti išvadą: mokiniai noriai dalyvauja tokiuose projektuose – jaunąją kartą dar įmanoma pritraukti ir sudominti istorija, praeities relikvijomis, nusipelniusiais kraštui ir šaliai žmonėmis, tik reikia šiuolaikiškai ir kūrybiškai įvertinti muziejaus galimybes, jo aplinką bei ekspozicijas.

Tokių renginių labai reikia ir suaugusiesiems.

 

Ramutė Kežienė

Kupiškio rajono Etninės kultūros plėtros tarybos pirmininkė

[gallery_box]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/1_adomui_petrauskui_100.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/2_adomui_petrauskui_100.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/3_adomui_petrauskui_100.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/4_adomui_petrauskui_100.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/5_adomui_petrauskui_100.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/6_adomui_petrauskui_100.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/7_adomui_petrauskui_100.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/8_adomui_petrauskui_100.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2014/10/9_adomui_petrauskui_100.jpg” descr=”” title=””]
[/gallery_box]

Užsk. Nr. A14-6