Ačiū už mūsų gražią šventę „Kuc kuc Kamajuos!”

kuckuc2

Nuoširdžiai dėkojame visiems, Rokiškio rajono Kamajų seniūnijos šventės „Kuc kuc Kamajuos!“ rėmėjams: Labdaros ir paramos fondui „Viltis-Vikonda“ bei Kamajų krašto dukrai Jolantai Blažytei, Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Rokiškio rajono savivaldybei, Kamajų bendruomenei, Daliai ir Vytautui Viliams, seniūnijos ūkininkams Aldonai ir Jonui, Rasai ir Kęstučiui Venslovams, Rimai ir Rimantui, Danutei ir Gediminui Vigėliams, Rimai ir Stanislovui Šeškams, Vilmantei ir Valdemarui Zovėms, Nijolei ir Valentinui Mažeikiams, Zojai ir Stasiui Jasiūnams, Stasei ir Virginijui Andrikaičiams, Romai ir Voldemarui Klišiams, Danguolei ir Alfredui Matuliauskams, Vitai ir Gediminui Švežikams, Jolitai ir Raimondui Bernotams, Jūratei ir Juozui Žylams, Arvydui Kazlauskui, Reginai ir Česlovui Likšams, Linai ir Gintarui Zolubams, Audronei ir Sigitui Markevičiams, kaimo turizmo sodybų savininkams Broniui Juzelskiui ir Robertui Braziui, verslininkams Jonui Smalinskui, Jurgitai ir Aidui Kiliams, profesoriui Petrui Anceliui, kalviui Audriui Baltrukėnui, Juozo Simučio IĮ „Bajorų žuvis“, Snežanai Tumienei ir uždariosioms akcinėms bendrovėms „Trojana“, „Steka”, „Lašų duona“, „Darola“, „Svaita“, „Rogreta“, „Daivida“, „Eurokos“, „Ivabaltė“ ir šios bendrovės generaliniam direktoriui Irmantui Tarvydžiui, AB „Rokiškio sūris“, Kamajų girininkijai,  informaciniams šventės rėmėjams UAB „Gimtasis Rokiškis, žinių portalui temainfo.lt, „Rokiškio sirena”.

Dėkojame visiems šventės organizatoriams: ačiū už Jūsų entuziazmą, už susitelkimą, visi kartu mes sukūrėme bendrą gražią šventę.

Dėkojame Kamajų, Aukštakalnių, Duokiškio, Kalvių, Verksnionių, Salų, Jūžintų bendruomenėms, Salų dvaro sodybai, Kamajų parapijai ir kunigui Andriui Šukiui, lektoriams Linai Dudaitei, Vilmai Steputaitienei, Raimondui Gleizniui, Elvyrai Baltakienei, menininkams Joanai Smalstienei ir Gediminui Kostik, Kamajų Respublikos radijo, protmūšio, auto orientacinių varžybų organizatoriams ir dalyviams, Kriaunų seniūnijai, Kamajų Antano Strazdo gimnazijos kolektyvui, Kamajų bibliotekai, šventės atlikėjams, sportinių varžybų dalyviams ir treneriams, knygų „Jei mėnulis būtų nulis“ ir „Kamajai“ autoriams, seniūnijos  kultūros namų darbuotojams, seniūnijos kolektyvui, tautodailininkams, prekybininkams, visiems kurie savo darbu ir idėjomis talkino rengiant šią šventę.

Už skanią košę dėkojame Alvyrai Čypienei ir Julei Paulėnienei, Kamajų A.Strazdo gimnazijos šaulių komandai. Už gražų estetinį vaizdą – Vaidai Babidorič-Muralienei, Irenai Babidorič ir Jūrai Juknienei, už Kamajų Respublikos vartų papuošimą  – Simui Juodakiui.

Taip pat dėkojame visiems Kamajų Respublikos piliečiams, visiems rajono gyventojams, su gera nuotaika dalyvaujantiems mūsų tradicinėje šventėje.

 

Šventės „Kuc kuc Kamajuos!” organizatoriai