Augenijus Cesevičius: socialdemokratams visada rūpėjo Lietuvos valstybingumas

 Mieli Kupiškio krašto žmonės,

1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės Aktą, kuris skelbė, kad Lietuvos Taryba atskiria Lietuvą nuo visų valstybinių ryšių, kada nors buvusių su kitomis tautomis. Šiandien minint Lietuvos valstybei tokią reikšmingą dieną ypač malonu prisiminti, kad vienas iš keturių, tiesiogiai rengusių Valstybės atkūrimo akto tekstą, buvo socialdemokratas Steponas Kairys. Vadinasi, socialdemokratams visais laikais rūpėjo Lietuvos valstybingumas.

Nepriklausomybės Aktas buvo pasirašytas Vilniuje, Didžiosios gatvės 30-o namo trečiame aukšte esančiame Lietuvių draugijos nukentėjusiesiems dėl karo šelpti patalpose, visiems Lietuvos Tarybos nariams pritarus. Laikrodis kabinete rodė 12 val. 30 min. ir nuo tos akimirkos pradėjo skaičiuoti naujos – laisvos ir nepriklausomos – Lietuvos istorijos valandas.

Kas iš istorijos, kas iš savo patirties žinome apie sustabdytą laisvės laiką sovietų okupacijos metais ir apie kelią, kuriuo teko eiti. Tačiau atkurtas Vasario 16-osios aktas 1990 m. kovo 11 dieną grąžino mus į laisvės metus ir  viltingai skaičiuoja mūsų prasmingus Nepriklausomos valstybės darbus ir siekius, nuolat ragindamas niekados nepamiršti Vasario 16-osios dienos – pirmojo starto į Lietuvos valstybės Nepriklausomybę. Su švente!

 

Augenijus Cesevičius

Lietuvos socialdemokratų Kupiškio rajono skyriaus pirmininkas

Užsk. Nr. A16-3