Kupiškio jaunimo centras: aštuntas gimtadienis – rytojaus strategija

Kupiškio jaunimo centro užuomazgas galime rasti jau 1997 m. Būtent tada buvo įkurtas Kupiškio kultūros centro padalinys, kurio paskirtis – rūpintis miesto jaunimo laisvalaikiu. Šią vietą jos steigėjai pavadino lotynišku žodžiu „Amicus“, išvertus į lietuvių kalbą reiškiančiu draugą; vadovavo jam Evaldas Činga.

Tam, kam „Amicus“ gyvavimo laikotarpiu pasisekė būti jaunam, turbūt šį centrą puikiai prisimena. Vieniems jis patiko, kitiems – nelabai, skambėjo „Amicus” ir visokiais gandais gandeliais: populiarumu ši vieta skųstis negalėjo. Čia vykdavę jaunimo šokiai pritraukdavo pilną salę. Centro veikla nevienam padėjo susirasti draugų, suteikė erdvę bedrauti ir pasibūti su draugais.

Vėliau Lietuvoje prasidėjo dideli pokyčiai, artimi jaunimo reikalams. 2006 m. buvo įkurtas Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Ši institucija turėjo tikslą – kurti šalies strategiją, palankią jaunimui.

Ėmė rastis naujos sąvokos, skirtos apibrėžti darbo su jaunimu pobūdį, – neformalus ugdymas, atviros jaunimo erdvės, rizikos grupės jaunimas, „nicai”. Tai rodė, kad požiūris į jauno žmogaus laisvalaikį keičiasi. Kupiškyje buvo žmogus, supratęs šių pokyčių svarbą ir turėjęs ryžto jiems įgyvendinti: Kupiškio jaunimo reikalais ėmė rūpintis Gaila Matulytė.

2008 m. vasario 14 d. „Amicus“ atsiskyrė nuo Kupiškio kultūros centro ir, pakeitęs savo pavadinimą, tapo Kupiškio jaunimo centru (KJC). Nuo tos dienos ir skaičiuojamas KJC amžius.

Centre įvyko daug pasikeitimų: renovuota keletas jaunimo centro pastato erdvių, įsigyta įvairios įrangos, organizuota begalė veiklų, skirtų jauniems žmonės; įstaiga pasipildė trim naujais darbuotojais.

Centras ėmė dirbti pagal atviro darbo su jaunimu principus: dalyviams siūlomos veiklos nėra privalomos. Jaunas žmogus gali pats pasirinkti, ką ir kada centre nori veikti. KJC darbuotojai jaunuoliams suteikia galimybes saugiai leisti laisvalaikį, užsiimti  juos dominančia veikla, o esant poreikiui bei padedant kompetentingiems jaunimo darbuotojams – spręsti kasdienybėje kylančius iššūkius ir klausimus. 

Daugybei jaunuolių KJC suteikė galymybę atrasti save, įgyti ir stiprinti įvairius įgūdžius, įgyvendinti sumanymus.

2015 m. KJC vėl užgriuvo pokyčiai. Pasikeitė pastato įšorė, baigiama įgyvendinti jo renovacija, vyksta mokymai ir mobilus darbas su jaunimu, visiškai pasikeitė įstaigos darbuotojų kolektyvas, KJC ėmė vadovauti Edita Vaitiekūnienė, atsirado naujų paslaugų bei planų ateičiai. Tačiau įstaigos pagrindinis tikslas išliko tas pats – atliepti jauno žmogaus poreikiams.

Naujos centro darbuotojų komandos pagrindiniai uždaviniai – ne tik išlaikyti tai, kas buvo daroma centre ankščiau, tačiau iškelti naujų iššūkių. Vienas jų – darbas su nemotyvuotu, rizikos grupės jaunimu. Svarbu padėti ne tik veikliam ir geram vaikui, bet privilioti tą, kuris neturi noro įsitraukti į veiklas bei yra sunkiau kontroliuojamas ar net linkęs blogai elgtis.

Kiti svarbūs uždaviniai – išgirsti kiekvieną jaunuolį, padėti jam atrasti save, ugdyti jo bendrąsias kompetencijas. Svarbu stiprinti jaunų žmonių gebėjimus ne tik krepšinyje, muzikoje ar panašiose veiklose –už tai yra atsakingos kitos miesto įstaigos, – bet susitelkus puoselėti jaunos asmenybės savybes – gebėjimą bendrauti, dirbti grupėje, kritiškai mąstyti spręsti savo bei aplinkinių problemas.

Įgyvendindami projektą „Darbo su rizikos grupės jaunimu kokybės stiprinimas Kupiškyje“ KJC kolektyvo nariai kuria strategiją, padedančią pasiekti jaunimą, gyvenantį regione, formuoja jaunimo tinklą, kurio pagalba atsirastų galimybė bendrauti per atstumą; žengė pirmuosius žingsnius mobilaus darbo su jaunimu linkme.

Šių metų vasario 12 d. KJC šventė aštuntą gimtadienį. Šia proga buvo surengta šventė, kurios kredo – jaunimas pats renkasi, ką nori veikti. Buvo galima ką nori veikti: žaisti pulą, stalo žaidimus, pasimokyti groti dj aparatūra, dalyvauti protmūšyje, nusifotografuoti prie stendo, žiūrėti kino filmą ar tiesiog valgyti tortą ir bendrauti tarpusavyje. Į šventę susirinkęs Kupiškio, Alizavos, Šimonių, Antašavos jaunimas šnekėjosi, žaidė bei rungėsi. Gimtadienio pobūvis atspindėjo jaunimo centro darbo ateities strategiją.

Pokyčiai yra neišvengiami, jie vyksta nuolatos. Svarbu juos stebėti, suprasti – juose būti ir dalyvauti. Tik taip žmogus gali augti ir išlikti gyvenimo įvykių sūkury. Nuo kiekvieno mūsų priklauso, kur link keliausime ne tik mes, bet ir mūsų miestas, šalis. KJC tikslas  – rūpintis miesto jaunuolių ateitimi. Visuomenė vėl stebi, kaip Centrui sekasi.

Paulius Briedis

[gallery_box] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/02/1_kupiskio_jc_gimtadienis.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/02/2_kupiskio_jc_gimtadienis.jpg” descr=”” title=””]

 [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/02/3_kupiskio_jc_gimtadienis.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/02/4_kupiskio_jc_gimtadienis.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/02/5_kupiskio_jc_gimtadienis.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/02/6_kupiskio_jc_gimtadienis.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/02/7_kupiskio_jc_gimtadienis.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/02/8_kupiskio_jc_gimtadienis.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/02/9_kupiskio_jc_gimtadienis.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/02/10_kupiskio_jc_gimtadienis.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/02/11_kupiskio_jc_gimtadienis.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/02/12_kupiskio_jc_gimtadienis.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/02/13_kupiskio_jc_gimtadienis.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/02/14_kupiskio_jc_gimtadienis.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2016/02/15_kupiskio_jc_gimtadienis.jpg” descr=”” title=””]
[/gallery_box]