Vadovaujant A.Vagoniui Rokiškyje nebėra socialinių problemų…

Rokiškio rajono meras Antanas Vagonis

Rokiškio rajono Tarybos posėdyje svarstant klausimą „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto 2015 metams patvirtinimo patikslinimo” ietys nelūžo, bet pasikapota kaip reikiant.

Tarybos nariams – tiems, kurie nepriklauso daugumai, todėl dar turi savo nuomonę – nepatiko, kad iš socialinės paramos 10 tūkst. sutaupytų eurų nė kiek neskirta socialinei paramai: 600 Eur. atiduota renginiui, 100 Eur – Panemunėlio pagrindinės mokyklos valgyklos įrangos remontui, visa likusi suma – Savivaldybės administracijai atsiskaityti su informacinių technologijų paslaugų teikėjais ir Krašto garbės piliečio regalijoms įsigyti.

Buvęs meras Almantas Blažys ir tas negalėjo perprasti detalaus išlaidų paskirstymo.

Rokiškio rajono Savivaldybės finansų skyriaus vedėja Reda Dūdienė

– Mes neturime būti detektyvai ir ieškoti tarp eilučių, kur ir kas čia vyksta, – sakė jis dabartiniam merui Antanui Vagoniui ir sprendimo projektą pateikusiai rajono Savivaldybės finansų skyriaus vedėjai Redai Dūdienei.

– Eisime sveikinti socialinių darbuotojų, teiksime jiems garbės raštus. Bet tie žmonės dirba už minimalią algą. Ar nederėjo tų 10 tūkst. eurų išdalinti prie algų socialiniams darbuotojams? Ne diplomėlį įteikti kaip pagarbos ženklą, bet teikti piniginę paramą. Kaip Pasvalys gali nupirkti kiekvienai seniūnijai automobilį? Socialiniam darbuotojui nereikia seniūno prašyti transporto nuvykti pas remtiną šeimą. Mes iššvaistome tas lėšas. Keista, kad Sveikatos komitetas (Sveikatos ir socialinės apsaugos, aut. past.) šiuo klausimu visai nepasisako… Kodėl tie pinigai permetami administracijai? Gal jie ir bus naudojami algoms išmokėti, bet tikrai atiteks ne tiems žmonėms, ir nežinau, kokiems. Patarėjams gal trūksta pinigų? – kalbėjo Gintaras Girštautas ir siūlė Socialinių darbuotojų dienos išvakarėse gerai pagalvoti, ar reikia balsuoti už suplanuotą sprendimą – atimti socialinėms reikmėms skirtus pinigus.

Rokiškio rajono tarybos narys Gintaras Girštautas

Tarybos narė Jūratė Čypienė priminė, kad rengiant socialinės paramos panaudojimo aprašą jį pati siūlė tuos pinigus atiduoti socialinėms reikmėms ir kitoms išlaidoms, pagrįstoms socialinių paslaugų teikimu.

– Jis buvo priimtas, ir visi sutikot ir balsavot. Bet kaip visada pas mus, Stebuklų šaly, būna, taip ir šį kartą: vienaip priimame, o tas sprendimas būna parašytas kitaip: tie keli žodžiai taip stebuklingai ir pradingsta. Ir naudojamasi šitais dalykais. Remiantis tuo, aš tikrai nebalsuosiu. Ir manau, kad socialinių problemų sprendimas yra užleistas; ir eilinį kartą Socialinio skyriaus vedėjo šiame posėdyje nėra – turi atsiskaitinėti pavaduotoja. O mes žinome, ką ji kalba: kalba taip, kaip reikia, o ne tai, ką galvoja. Mes neturime perspektyvoje planavimo, neturim vizijos. Ir jūs, mere, tai turėtumėte matyti ir inicijuoti.

– Ačiū už pastabas! Ačiū už pranašystes, kad matote, kas ką galvoja! Čia yra tikrai nuostabu! – pagal savo supratimą pakomentavo pasisakymą meras.

Rokiškio rajono tarybos nariai nekaip jaučiasi girdėdami tokius A.Vagonio atsakymas, jo replikas. Kaltinimą dėl galimai iškraipytų sprendimų jis tevertina „pranašystėmis”, paauglišku pasitenkinimu „Čia yra tikrai nuostabu!”

Tarybos nariams nepatiko ir tai, kad darbo laiku socialdemokratai socialiniams darbuotojams rengia savo šou.

– Šitą renginį inicijuojame mes, socialdemokratai, – skelbė Tarybos narė Danguolė Kondratenkienė, tiesa, ir pati suabejojusi, kad atimti tuos 10 tūkst. eurų – gal ir negeras žingsnis.

– Klausimas priimtas, – pranešė meras, devyniems balsavus prieš, 14 – už. Pastariesiems rajone nebėra socialinių problemų.

 

Rita Briedienė

Autorės nuotraukos